Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Budi moja voda, ja sam sada … u boci!,
voditelji: Josip Ćurko, Marin Matošić, Marija Gregov i Vlado Crnek

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 15:30 - 16:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
TMNT, Velika dvorana

Detalji:

Prirodne mineralne, izvorske i stolne vode su jedine koje se smiju puniti i prodavati u boci. Prirodna mineralna voda potječe iz jednog podzemnog vodonosnika potpuno zaštićenog od svakog vanjskog onečišćenja, stalnog je sastava minerala i bez prisutnih parazita i patogenih mikroorganizama te se kao takva smije puniti u bocu. U odnosu na vodu za ljudsku potrošnju (voda iz pipe ili voda za piće), prirodna mineralna voda se razlikuje po stalnom mineralnom sastavu i priznanju zaštićenosti vodonosnika i izvora, zabrani obrade vode osim dozvoljenim postupcima, višim zahtjevima mikrobiološke kvalitete te dozvoljenim višim koncentracijama pojedinih elemenata i minerala. Stoga, da bi se neka podzemna voda mogla deklarirati kao prirodna mineralna potrebno je provesti službeni proces priznavanja koje se provodi prema zakonu i pravilniku. Za razliku od ostalih voda u boci, u koje se ubrajaju prirodne izvorske vode i stolne vode, prirodna mineralna voda podliježe posebnoj direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o prirodnim mineralnim vodama dok ostale dvije vrste vode u boci podliježu direktivi o vodi za ljudsku potrošnju. U Republici Hrvatskoj je 2019. godine bilo priznato 5 prirodnih mineralnih voda koje se crpe iz izvora na teritoriju Hrvatske.

Prirodna mineralna voda se ne smije obrađivati ili mijenjati u odnosu na prirodno stanje u kojem se nalazi u podzemnom vodonosniku, osim u slučaju kada se dozvoljenim postupcima uklanjaju željezo, sumpor, mangan, arsen, fluorid ili otopljeni CO2. Posebno je zabranjena svaka vrsta dezinfekcije bilo kojim sredstvima ili metodama jer prirodna mineralna voda u izvornom stanju mora mikrobiološki zadovoljavati zakonske odredbe, a prisutnost autohtonih mikroorganizama u prirodnoj mineralnoj vodi smije biti jedino rezultat normalnog razvoja prirodne mikroflore u vodonosniku. U prirodnu mineralnu vodu ne smije se dodavati ništa osim CO2 čiji se dodatak i porijeklo u vodi moraju jasno navesti na ambalaži.

Biografija:

Josip Ćurko

Docent na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u  Laboratoriju za tehnologiju vode (voda.pbf.hr). U svom znanstveno-istraživačkom radu najviše se bavi istraživanjem različitih procesa obrade voda za ljudsku potrošnju, tehnoloških i otpadnih voda. Autor je više od 20 znanstvenih i stručnih radova iz područja obrade vode, te koautor na više od 20 tehnoloških projekata uređaja za obradu vode. Nositelj je i suradnik na predmetima koji se bave obradom vode na preddiplomskim i diplomskim studijima.

http://www.pbf.unizg.hr/zavodi/zavod_za_prehrambeno_tehnolosko_inzenjerstvo/laboratorij_za_tehnologiju_vode/josip_curko