Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Otkucaji zemljinog sata,
voditeljice: Iva Kolenković Močilac i Ana Maričić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 14:30 - 15:30

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
TMNT, dvorište

Detalji:

Znate li koliko je stara naša Zemlja? Znate li kako se Zemlja mijenjala tijekom geološke prošlosti? Kada su živjeli dinosauri, a kada mamuti? Kada su se pojavili prvi ljudi? Zemlja je stara 4,6 milijarde godina te su se kroz to vrijeme dogodile mnoge značajne promjene na Zemlji, od stvaranja mora i prvih kontinenata do pojave života, dramatičnih izmjena živih bića te masovnih izumiranja pa sve do današnjeg svijeta kakvog poznajemo. Prisustvuj radionici kroz koju će ti se ukratko prikazati bitni događaji koji su obilježili povijest našeg planeta.

https://www.youtube.com/watch?v=bnn-qiy_2Mo

Biografija:

Ana Maričić

Docentica je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2007. godine je diplomirala geologiju – smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja. Od 2008. godine je zaposlena na istom fakultetu kao asistentica te upisuje poslijediplomski doktorski studij geološkog inženjerstva. Godine 2014. završila je studij obranom doktorskog rada „Utjecaj svojstava benkovačkoga prirodnoga kamena na njegovu postojanost“. Njen glavni znanstveni interes je vezan za prirodni i tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te određivanje njihovih svojstava (mineraloška, petrografska, kemijska, fizikalna, mehanička i tehnička svojstva) i utjecaja svojstava na postojanost i upotrebu kamena. https://www.rgn.unizg.hr/hr/djelatnici?djelatnik=ana-maricic

 

Iva Kolenković Močilac

Rođena je 1980. u Zagrebu gdje je 2006. godine diplomirala na studiju geologije Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta  (RGNF) Sveučilišta u Zagrebu, a iste godine zaposlena je kao asistentica na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGNF-a. Godine 2012. obranila je disertaciju pod naslovom „Mogućnost za geološko skladištenje ugljičnoga dioksida u gornjomiocenskim pješčenjacima zapadnog dijela Savske depresije“. Sudjeluje na brojnim projektima, uglavnom usmjerenima na istraživanje potencijala za podzemno skladištenje ugljičnog dioksida. Istraživački je usmjerena na karakterizaciju geoloških sustava u sklopu geoenergetskih istraživanja. Od 2016. zaposlena je kao docentica na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGNF-a. Koautorica je više znanstvenih radova. https://www.rgn.unizg.hr/hr/djelatnici?djelatnik=iva-kolenkovic-mocilac