Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Praćenje promjena u okolišu bespilotnim letjelicama i satelitima,
Mateo Gašparović

Datum i vrijeme:

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
SNIMKA - Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Razvoj računala, računalnih algoritama te minijaturizacija senzora dovela je do velikog razvoja geodezije i geoinformatike u posljednjem desetljeću. Bespilotne letjelice, autonomna vozila i sateliti omogućuju jednostavno i brzo prikupljanje velike količine podataka. Geodetskim metodama poput fotogrametrije i daljinskih istraživanja prikupljeni 2D podaci poput zračnih i satelitskih snimaka pretvaraju se u mjerljive i točne 3D modele stvarnog svijeta. Takvi podaci danas se koriste u svrhu brze detekcije i praćenja promjena u okolišu. U sklopu predavanja biti će prikazane najnovije tehnologije današnjice u okviru široko dostupnih satelitskih snimaka Copernicus (ESA – European Space Agency) i Landsat (NASA – National Aeronautics and Space Administration.). Na različitim praktičnim primjerima biti će prikazana mogućnosti praćenja promjena u okolišu geodetskim metodama. Razvoj tehnologije je uvelike promijenio geodeziju i danas geodetski stručnjaci primjenjuju znanja i metode u šumarstvu, poljoprivredi, zaštiti kulturne baštine, kartiranju i praćenju poplava, detekciji i kartiranju šteta na potresom pogođenom području i dr.

https://www.youtube.com/watch?v=3e5vL74MXc4

Biografija:

Mateo Gašparović

Rođen je 6. 8. 1986. u Rijeci. Od 2010. godine zaposlenik je Geodetskog fakulteta, a trenutačno na radnom mjestu docent kao Pročelnik Katedre za fotogrametriju i daljinska istraživanja. Od 2019. obnaša funkciju Prodekana za financije i poslovanje. U svom radu bavi se istraživanjima vezanim u znanstveno područje fotogrametrije i daljinskih istraživanja. Sudjelovao je u provedbi više od 10 znanstvenih projekata Geodetskog fakulteta i voditelj je znanstvenog projekta „Napredne metode fotogrametrije i daljinskih istraživanja za praćenje promjena u okolišu (RS4ENVIRO)“. Kao autor i koautor objavio je više od 30 znanstvenih radova objavljenih u časopisima iz skupine A, indeksiranim u Web of Science Core Collection, od čega 15 u časopisima Q1 (CROSBI). Član je Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Međunarodne udruge za fotogrametriju i daljinska istraživanja.