Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Žene u geoznanostima,
voditeljice: Ana Maričić, Iva Kolenković Močilac, Karmen Fio Firi i Morana Hernitz Kučenjak

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 12:00 - 12:45

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Topic: Žene u geoznanostima

Time: May 12, 2021 12:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/75652356327?pwd=VlM5Y295eGtVa1hWWm9ac3M2U1o3UT09

Meeting ID: 756 5235 6327

Passcode: GPAuV8

Znate li tko je žena koja je prva zaključila da se Zemljina jezgra dijeli na unutarnju i vanjsku i da je unutarnja jezgra drugačija od vanjske? Znate li tko je žena koja je prva napravila kartu morskog dna Atlantskoga oceana i zašto je taj njen pothvat iznimno važan? Znate li tko je prva žena u Hrvatskoj koja je primljena u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti kao redoviti član i zašto je zaslužila tu počast? Ako vas zanimaju odgovori na ova i slična pitanja, svakako dođite na predavanje „Žene u geoznanostima“ u kojem će se dati prikaz najznačajnijih žena iz svijeta i iz Hrvatske koje su svoj radni vijek u potpunosti posvetile geoznanostima i značajno doprinijele razvoju znanstvenih disciplina kojima je osnovni predmet istraživanja Zemlja.

https://www.youtube.com/watch?v=npiFd8DBgoQ

Biografija:

Ana Maričić

Docentica je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2007. godine je diplomirala geologiju – smjer Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja. Od 2008. godine je zaposlena na istom fakultetu kao asistentica te upisuje poslijediplomski doktorski studij geološkog inženjerstva. Godine 2014. završila je studij obranom doktorskog rada „Utjecaj svojstava benkovačkoga prirodnoga kamena na njegovu postojanost“. Njen glavni znanstveni interes je vezan za prirodni i tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te određivanje njihovih svojstava (mineraloška, petrografska, kemijska, fizikalna, mehanička i tehnička svojstva) i utjecaja svojstava na postojanost i upotrebu kamena. https://www.rgn.unizg.hr/hr/djelatnici?djelatnik=ana-maricic

 

Iva Kolenković Močilac

Rođena je 1980. u Zagrebu gdje je 2006. godine diplomirala na studiju geologije Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta  (RGNF) Sveučilišta u Zagrebu, a iste godine zaposlena je kao asistentica na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGNF-a. Godine 2012. obranila je disertaciju pod naslovom „Mogućnost za geološko skladištenje ugljičnoga dioksida u gornjomiocenskim pješčenjacima zapadnog dijela Savske depresije“. Sudjeluje na brojnim projektima, uglavnom usmjerenima na istraživanje potencijala za podzemno skladištenje ugljičnog dioksida. Istraživački je usmjerena na karakterizaciju geoloških sustava u sklopu geoenergetskih istraživanja. Od 2016. zaposlena je kao docentica na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGNF-a. Koautorica je više znanstvenih radova. https://www.rgn.unizg.hr/hr/djelatnici?djelatnik=iva-kolenkovic-mocilac

 

Karmen Fio Firi

Rođena je 1980. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je geologiju 2005. godine, a 2010. obranila je doktorsku disertaciju na temu najvećeg izumiranja u geološkoj prošlosti Zemlje i problematici granice perm‒trijas u području Dinarida, kroz paleontološki, geološki i geokemijski aspekt. Daljnji znanstveni interesi uključuju primjenjivost geokemijskih analiza i na drugim karakterističnim događajima u geološkoj povijesti, ali i paleontološki i sedimentološki aspekt naslaga taloženih u različitim periodima Zemljine prošlosti. Na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu radi od 2006. g., od 2018. godine kao docentica. Aktivno se bavi popularizacijom znanosti. https://www.pmf.unizg.hr/geol/karmen.fio_firi

 

Morana Hernitz Kučenjak

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Studij geologije završila je na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1988. godine. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 2008. godine, a doktorsku disertaciju na vezanu uz istraživanja planktonskih foraminifera iz oligocenskih naslaga Jadranskog podmorja obranila je 2013. godine. Njeni znanstveni interesi uključuju biostratigrafiju, taksonomiju, paleoekologiju i filogeniju neogenskih i paleogenskih planktonskih foraminifera Centralnog Paratethysa i područja Mediterana. U INA d.d. zaposlena je od 1992. godine gdje i sada radi kao stručnjak za biostratigrafiju. Aktivno se bavi popularizacijom geoznanosti (voditeljica Odsjeka za popularizaciju geologije i geobaštinu Hrvatskoga geološkog društva u periodu 2015.-2019. godine).