Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Kultura na tanjuru,
voditeljice: Ines Panjkota Krbavčić, Martina Bituh, Ivana Rumora Samarin i Anja Vukomanović

Datum i vrijeme:

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Materijal za radionicu

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole

Detalji:

Prezentacija

Hrana je neizostavni dio svake kulture, a svakodnevica i kvaliteta života diljem svijeta razlikuju se prema onome što se nalazi na našim tanjurima. Cilj ove radionice je upoznati djecu predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole s različitim namirnicama i tradicionalnim načinima prehrane kroz put oko svijeta. Na mapi svijeta prikazat ćemo namirnice karakteristične za određena podneblja i vidjeti pojavljuju li se one i u našoj svakodnevnoj prehrani. Osim toga, djeca će se upoznati s osnovnim principima pravilne prehrane i naučiti na vlastitom tanjuru složiti uravnoteženi obrok, a u svemu tome će nam pomoći bojice i modeli hrane!

Biografija:

Ines Panjkota Krbavčić

Prof.dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić radi u Zavodu za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je koordinatorica 7 predmeta preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija te suradnik na još 4 predmeta na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je diplomskog studija Nutricionizam PBF-a od 2013. godine te pročelnica Laboratorija za kemiju i biokemiju hrane od 2009. godine do danas. Bavi se raznim aspektima prehrane i dijetoterapije zdravih i bolesnih populacija.

 

Martina Bituh

Izv. prof. dr. sc. Martina Bituh od 2005. godine radi na Zavodu za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju Nutricionizma. Njezin znanstveno-istraživački rad obuhvaća procjenu kakvoće prehrane i nutritivni status različitih populacijskih skupina, a trenutna istraživanja usmjerena su na kvalitetu prehrane školske djece unutar projekta Strength2Food.

 

Ivana Rumora Samarin

Doc. dr. sc. Ivana Rumora Samarin je od 2011. godine zaposlena na Zavodu za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda PBF-a. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju Nutricionizam te na diplomskom studiju Prehrambeno inženjerstvo. Usavršavala se na Biotehniškoj fakulteti, Univerze v Ljubljani, Slovenija te na Institut Podstaw Chemii Źywności, Politechnika Łódska, Poljska, kao i na brojnim radionicama i stručnim usavršavanjima. Kao autor i koautor objavila je više znanstvenih i stručnih radova i poglavlje u knjizi te je sudjelovala na više nacionalnih i međunarodnih skupova. Članica je Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista i Hrvatskog liječničkog zbora.

 

Anja Vukomanović

Anja Vukomanović, mag. nutr. zaposlena je 2018. godine kao asistent u Laboratoriju za kemiju i biokemiju hrane, na Zavodu za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskim studijima Nutricionizam i Prehrambena tehnologija, a znanstveni rad usmjerila je prema kliničkoj dijetotarapiji. Potpredsjednica je Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma, organizacijskog odbora Međunarodnog kongresa nutricionista i urednica stručnog časopisa za popularizaciju znanosti.