Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Poštuju li vozači prometna ograničenja na prometnicama?,
Tomislav Erdelić

Datum i vrijeme:

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
SNIMKA - Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

https://www.fpz.unizg.hr/zits/?page_id=1873&aiovg_category=festival-znanosti-2021

Jedan od načina kvantifikacije prometne kultura vozača u prometu jest analiza prekoračenja ograničenja brzina na prometnicama. U tu svrhu, mogu se koristiti GNSS podaci kretanja vozila na prometnoj mreži te analizirati brzine kretanja na pojedinim cestovnim segmentima prometne mreže.

U inteligentnim transportnim sustavima (ITS) takve spoznaje uzimaju se u obzir kako bi se poboljšalo upravljanje i sigurnost prometne mreže. Kvantificiranjem broja nepoštivanja ograničenja i njihovog iznosa mogu se odrediti kritične točke u mreži sa sigurnosnog stajališta, ali i vozači koji ne poštuju ograničenja.

Biografija:

Tomislav Erdelić

Rođen je 23. prosinca 1990. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i Opću gimnaziju u Sesvetama. Godine 2009. upisao je redoviti studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu smjer automatika, gdje je 16. srpnja 2014. godine stekao zvanje magistra inženjera elektrotehnike i informacijske tehnologije s pohvalom (CUM LAUDE). Diplomirao je na temu “Metode za dinamičko određivanje staza na laboratorijskom sustavu s više vozila“ (mentor: prof. dr.sc Stjepan Bogdan) . U studenom 2014. godine zaposlio se na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu kao mladi istraživač na istraživačkom projektu “Sustav za Optimizaciju Ruta u DInamičkom Transportnom Okruženju RC.2.2.08-0022“ financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U veljači 2015. upisuje poslijediplomski doktorski studij “Tehnološki sustavi u prometu i transportu“ na Fakultetu prometnih znanosti (studijski savjetnik: izv. prof. dr.sc. Tonči Carić). U suradničko zvanje asistenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, izabran je u siječnju 2016. godine. Trenutno je zaposlen na Fakultetu prometnih znanosti na Zavodu za inteligentne transportne sustave, te je nastavno angažiran na kolegijima Algoritmi i programiranje, Baze podataka, Napredne baze podataka i Optimizacija prometnih procesa. Sudjelovao i izlagao na više međunarodnih kongresa i skupova.