Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Boje inženjerstva,
voditelji: Fabio Faraguna, Antonija Karakaš, Leonarda Vugrin i Ema Podravski

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 11:00 - 12:00
utorak 11.5.2021., 16:00 - 16:45
utorak 11.5.2021., 17:00 - 17:45

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
TMNT, Velika dvorana

Detalji:

Kroz interaktivnu radionicu, sudionicima se želi pobuditi interes za prirodnim i tehničkim znanostima, osobito kemijom i primjenom kemije u svakodnevnom životu. Eksperimentatori će izvesti niz zanimljivih pokusa kojim će se prikazati široki spektar znanja. Svaki je  pokus prilagođen  dobnoj skupini djece te im se na njima što razumljiviji i jasniji način žele objasniti kemijske promjene koje se događaju. Npr. promjena boje u tikvici, ima dublje značenje od same vizualne promjene (oksidaciju i redukciju), a naši će studenti to objasniti na način, koji je prihvatljiv osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu. Sudionike se želi potaknuti za samostalno i kritičko razmišljanje o STEM području.

https://www.youtube.com/watch?v=C3FQBoitasc

Biografija:

Leonarda Vugrin

Rođena je 12. svibnja 1997. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij Primijenjena kemija upisala je 2016. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Stručnu praksu odradila je 2018. godine u proizvodnom pogonu Azitromicin u Savskom Marofu tvrtke PLIVA Hrvatska d.o.o.  Preddiplomski studij završava 2019. godine obranom završnog rada na temu “Sinteza i spektroskopska karakterizacija akrilonitrilnih derivata imidazo[4,5-b]piridina” uz pohvalu Magna cum Laude. Iste godine upisuje diplomski studij Primijenjena organska kemija. Dobitnica je Dekanove nagrade za najbolju studenticu preddiplomskog studija Primijenjena kemija kao i za vođenje projekta popularizacije znanosti među mladima Boje inženjerstva ak. god. 2018./2019. koji je nagrađen i posebnom Rektorovom nagradom ak. god. 2019./2020. Trenutno aktivno radi na mnogim projektima na Institutu Ruđer Bošković u Laboratoriju za zelenu sintezu te je paralelno zaposlena kao student u proizvodnom pogonu za sintezu malih volumena u tvrtki Pliva.

 

Marijana Marcelja

Rođena je 10. 3. 1998. godine u Požegi. Pohađala je Osnovnu školu Julija Kempfa u Požegi, a srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Gimnaziji Požega, prirodoslovno-matematički smjer. Preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo upisuje 2016. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Stručnu praksu odrađuje 2019. godine na Institutu Ruđer Bošković, na Zavodu za organsku kemiju i biokemiju (Laboratorij za biomimetičku kemiju) pod mentorstvom dr.sc. Andreje Jakas. Preddiplomski studij završava u rujnu 2019. obranom završnog rada na temu „Sustavne metode projektiranja proizvoda kemijske industrije“ pod mentorstvom doc.dr.sc. Igora Djeanovića. U listopadu iste godine upisuje diplomski studij Kemijskog inženjerstva, modul Kemijske tehnologije i proizvodi, na istom fakultetu.  Trenutno u sklopu jednog od kolegija ispituje „Elektrokemijsko praćenje atmosferske korozije bronce“ pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Helene Otmačić Ćurković i Dajane Mikić, mag.appl.chem.. Aktivna je članica Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te sudjeluje u brojnim projektima kao što su Boje inženjerstva.

 

Danijela Ivandić

Rođena je 4.10.1997. godine u Šibeniku. Pohađala je Osnovnu školu Alojzija Stepinca u Zagrebu, a srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Desetoj gimnaziji “Ivan Supek” u Zagrebu. Preddiplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala upisala je 2016. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Aktivna je članica Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te sudjeluje u brojnim projektima Studentske sekcije, a jedan  od njih su Boje inženjerstva. Trenutno radi na završnom radu “Svojstva i primjena polimera polikaprolaktona” na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju. Također je članica hrvatske reprezentacije brzog klizanja na kratke staze.

 

Lucija Terihaj

Rođena je 21.12.1996. godine u Zagrebu. Pohađala je Osnovnu školu Bogumila Tonija u Samoboru, a srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga u Zagrebu. Srednjoškolsko obrazovanje završava 2015.  čime stječe zvanje Kemijskog tehničara obranom završnog rada na temu ''Potenciometrijsko određivanje tvrdoće vode'' pod mentorstvom Marice Radosavljević. Iste godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Stručnu praksu odrađuje 2019. godine u Glavnom vodoopskrbnom laboratoriju hrvatskih voda na odjelu za određivanje teških metala u površinskim vodama. Preddiplomski studij završava u rujnu 2020. Obranom završnog rada na temu ‘’Hitin - priprava i primjena’’ pod mentorstvom prof. dr. sc Ane Vrsalović Presečki. Iste godine u listopadu upisuje diplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala na istom fakultetu. Aktivna je članica Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te sudjeluje u brojnim projektima Studentske sekcije, a jedan  od njih su Boje inženjerstva.

 

Antonija Karakaš

Rođena je 25. kolovoza 1999. godine u Slavonskom Brodu, pohađala je Osnovnu školu Sibinjskih žrtava u Sibinju. Nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja upisuje Gimnaziju "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu, smjer - opća gimnazija koju završava 2018. godine, te iste godine upisuje Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, smjer Primijenjena kemija.  Treća je godina studija. Aktivna je članica Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. Sudjeluje u projektima kao što su: SPICE IT UP! - talk show, Božićna priča na FKIT-u, Studentski kongres o HIV-u, Studentski kongres o karcinomu, Ms. or Mrs.? Dr. kao i u projektu Boje inženjerstva u kojem je voditeljica. Novinarka je u znanstveno-popularnom časopisu Reaktor ideja. Stručnu praksu odradila je na Institutu Ruđer Bošković u Laboratoriju za biomimetičku kemiju. Dobitnica je i Rektorove nagrade za projekt “Boje inženjerstva”. Trenutno piše završni rad na temu “Određivanje ftalata u vodi plinskom i tekućinskom kromatografijom” pod mentorstvom v. pred. dr. sc. Lidije Furač.

 

Ema Podravski

Rođena je 29. srpnja 1997. godine u Zagrebu. Nakon završene gimnazije Tituša Brezovačkog, 2016. godine upisuje preddiplomski studij Primjenjena kemija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Stručnu praksu odradila je 2019. godine na Institutu Ruđer Bošković, na Zavodu za kemiju materijala u Laboratoriju za biotehnologiju u akvakulturi. Preddiplomski studij završava 2019. godine obranom završnog rada na temu „Povijesni i teorijski pregled sonoluminiscencije“. Iste godine upisuje diplomski studij Ekoinženjerstvo. Zbog uspjeha u studiranju, 2017./2018. i 2018./2019. godine nagrađena je STEM stipendijom te 2020./21. stipendijom Grada Zagreba za izvrsnost. Članica je Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa u sklopu koje sudjeluje u raznim projektima među kojima je i nagrađivani projekt Boje inženjerstva.

 

Fabio Faraguna

Zaposlen je kao docent na Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su goriva, maziva, polimeri, kompoziti, biogoriva i nanotehnologija. Član je Hrvatskog kemijskog društva, Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Hrvatskog društva za goriva i maziva.