Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Odgovornost, etika i kultura znanosti u odnosu na klimatske promjene,
Kalman Žiha, Mihajlo Firak i Ankica Kovač

Datum i vrijeme:

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
ONLINE TEKSTUALNA PREZENTACIJA

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

https://www.fsb.unizg.hr/kziha/festivalznanosti

Predavanje ima tri dijela

1 ljudski utjecaj na klimu

Što su klimatske promjene? Kako se ustanovljavaju klimatske promjene? Koji je doprinos ljudskog faktora klimatskim promjenama? Kakva je sadašnja situacija i što nas očekuje u budućnosti (oficijelni scenarij IPCC-a)? Mjere za usporavanje klimatskih promjena na osobnoj i kolektivnoj razini.

2 Alternativni izvori energije za održivi razvoj

Vodikova tehnologija već se nekoliko godina uspješno razvija u Hrvatskoj. Tako smo na FSB-u razvili prvi hrvatski bicikl na vodik, prvu hrvatsku punionicu vodika, a upravo nam je odobren i višemilijunski projekt pod naslovom „Osiguranje električne energije u slučaju klimatskih ekstrema i prirodnih katastrofa“ u okviru kojega ćemo provoditi primijenjena istraživanja na stacionarnim sustavima temeljenih na vodiku za opskrbu električnom energijom, a projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Dakle, osim primjene u transportu, vodik nalazi svoju primjenu u industriji, kućanstvima, bolnicama, telekomunikacijskim kompanijama. Obzirom na urgentnu potrebu prilagodbe klimatskim promjenama koju zagovara politika EU, doneseni Green Deal, vodikova tehnologija bi u narednih 5-10 godina mogla zaživjeti u svom punom sjaju i u Hrvatskoj.

3 Odgovornost, etika i kultura znanosti u odnosu na klimatske promjene

Odgovornost i etika su nedvojbeno dio kulturne baštine čovječanstva pa tako i dio kulture znanosti. Znanost bez odgovornosti i etike ne bi mogla ispuniti obveze prema ljudima i svijetu. Kroz povijest se pokazuje da su uloge etike i odgovornosti pojedinaca i grupa imale bitan utjecaj na rješavanje lokalnih i globalnih problema. Važnost je tim veća što je thenološki napredak složeniji u sve mnogoljudnijem svijetu. Kako rastu problemi rastu i odgovornosti. To u današnje vrijeme dolazi do posebnog izražaja u odnosu na znanstvenika i inženjera prema okolini i klimatskim promjenama. Njihov je obveza, nalažu etika i odgovornost, da upozoravaju na posljedice i rješavanje problema održivosti prema svojim najvrjednijim kompetencijama. Posljedice zakazivanja etičnosti i odgovornosti u odnosu na sadašnje probleme klime i okoline u svijetu ne da mogu imati, nego će nedvojbeno imate pogubne posljedice već u bliskoj budućnosti ne samo za ljudski rod nego i po čitav život na Zemlji.

Za sva pitanja možete se tijekom trajanja Festivala znanosti obratiti autorima preko sljedećih e-mail adresa:

Kalman Žiha:       kziha@fsb.hr

Mihajlo Firak:       mfirak@gmail.com

Ankica Kovač:     ankica.kovac@fsb.hr

Biografija:

Kalman Žiha

Profesor emeritus (1948) inženjer brodogradnje (diplomirao 1973) prvi je dio radnog vijeka proveo u brodogradilištu u Splitu. Potom je radio kao istraživač u Sveučilišnom Računskom Centru u Zagrebu na primjeni računala u inženjerstvu i tehnici. Od 1995. godine radi na Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu gdje se bavi konstrukcijom i čvrstoćom broda gdje je i umirovljen 2015. godine. Na svojim je predavanjima studentima prenosio ideje o etici osobito o inženjerskoj etici i etici u znanosti što je poslije predavao studentima na doktorskim studijima. Tim je zgodama primijetio da je to područje interesantno i važno u obrazovanju inženjera i znanstvenika tako da postanu ne samo stručne nego i poštene osobe sposobne za djelovanje i donošenje odgovornih i etičkih odluka u teškim okolnostima.

Mihajlo Firak

Bivši je profeosor (1949. – u mirovini) na fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ima preko 40 godina radnog iskustva u visokom obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu (dinamika sistema i procesa, automatska regulacija, računalne simulacije energetskih postrojenja, obnovljivi izvori energije, vodik i gorivni članci, senzorika procesnih veličina itd.) s preko 60 objavljenih radova (CROSBI). Također surađivao s provrednim subjektima na različitim projektima sunčano-vodikovih tehnologija. Glavni motiv za njegovo djelovanje u ovom području je opredijeljenost za očuvanje okoliša i smanjenja čovjekovog utjecaja na klimatske promjene.

Ankica Kovač

Docentica je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Njeno područje istraživanja je vodik u sprezi s obnovljivim izvorima energije- Gostujuća je urednica International Jurnal of Hydrogen Energy, a sudjeluje u organizaciji međunarodnih znanstvenih konferencija iz područja vodika, klimatskih promjena i održivog razvoja. Njeni projekti su prvi hrvatski bicikl na vodik i prva hrvatska punionica vodika. Zbog inovativnog izgleda, dizajn punionice zaštićen je na međunarodnoj, te kao žig na domaćoj razini. Ankica je vodila projekt Croatia Mirai Challenge i to je bilo prvi puta da je jedan automobil na vodik vozio hrvatskim cestama. Kao predstavnica Republike Hrvatske, Ankica je članica Upravnog odbora Međunarodne organizacije za istraživanje i primjenu naprednih gorivnih članaka, te je potpredsjednica Hrvatske udruge za vodik. Dobitnica je prestižne nagrade Croatian Woman of Influence.

Web: http://hydrogen.hr/