Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Nove metode procjene uroda šumskog sjemena – Projekt Hrvatske zaklade za znanost IP-01-2018-8189 (Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena),
Miran Lanšćak, Anđelina Gavranović, Zvonimir Vujnović, Sanja Bogunović i Mladen Ivanković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 15:30 - 16:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
postersko izlaganje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija:
TMNT, dvorište

Detalji:

Neprocjenjiva je uloga kvalitetnog sjemena u obnovi šuma, a veliku pozornost treba posvetiti i istraživanjima o mogućnostima preciznije procjene uroda. Navedenu problematiku prepoznala je Hrvatska zaklada za znanost u okviru projekta „Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena (CropForClim)“ kojeg istraživači Hrvatskog šumarskog instituta provode zajedno sa Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu uz podršku šumarske prakse (Hrvatske šume d.o.o.). Glavni je  cilj projekta pratiti plodonošenje obične bukve i hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. U tu će se svrhu dobiti potpuniji rezultati o genetskoj raznolikosti, prilagodljivosti i korištenju te prometovanju šumskog reprodukcijskog materijala. U istraživanjima se koriste nove tehnologije: bespilotna letjelica – dron i sakupljanje sjemena pomoću mreža i sjemenomjera. Projekt se provodi na području Uprava šuma podružnica (UŠP) Karlovac, Bjelovar, Ogulin, Požega i Delnice na kojima se prati urod obične bukve te na području UŠP Nova Gradiška, Koprivnica, Vinkovci i Karlovac na kojima se prati urod hrasta lužnjaka.

https://www.youtube.com/watch?v=4zf_dToMDUs

Biografija:

Miran Lanšćak

Matični broj znanstvenika: 383972

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/36620

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

Obrazovanje:

11/2019 – trenutno     Poslijediplomski doktorski studij (Šumarstvo i drvna tehnologija);

                                 Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

09/2004 – 12/2013     dipl.ing.šum., Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo:

05/2020 – danas         Asistent/doktorand;                                                                                                              Hrvatski šumarski institut

02/2015 – 05/2020     Stručni suradnik u znanosti;                                                                                                             Hrvatski šumarski institut

05/2014 – 02/2015     Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa                                                                 Hrvatski šumarski institut

Stručne odgovornosti:

Stručni suradnik u znanosti u polju šumarske genetike; Organizacija terenskih poslova; Certificirani penjač na stabla

Područje interesa:

- Šumarska genetika, banka gena, sjemenska banka, pokusi provenijencija

Projekti:

- Očuvanje genofonda šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena – ConForClim (HRZZ 8131);

 - Osnivanje pokusa za provođenje uzgojnih i genetsko meliorativnih zahvata u mladim sastojinama hrasta lužnjaka kao temelj za gospodarenje budućim sjemenskim sastojinama (Ministarstvo poljoprivrede– OKFŠ2016);

- Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Interreg Dunav);

- Očuvanje genofonda zaštićenih i značajnih stabala prema Zakonu o zaštiti prirode (Gupčeva lipa, Hrast Julius, Hrast Prašnik, Hrast „Dedek“ i Jaskanska bukva);

- Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena – CropForClim (HRZZ 8189)

- Close to nature forest sustainable management practices under climate changes (LIFE SySTEMIC)

 

Anđelina Gavranović

Matični broj znanstvenika: 355324,

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33454

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

Obrazovanje:

09/2016 – trenutno     Poslijediplomski doktorski studij (Šumarstvo i drvna tehnologija);

                                 Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

10/2006 – 11/2013     mag.ing.silv., Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša;

                                Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo:

09/2016 – danas         Asistent/doktorand;                                                                                                              Hrvatski šumarski institut

04/2016 – 05/2016       Nastavnik šumarske skupine predmeta;

                                   Drvodjeljska škola Zagreb

04/2015 – 04/2016     Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa;                                                   Hrvatski šumarski institut

Stručne odgovornosti:

Asistent/doktorand u polju šumarske genetike; Organizacija terenskih poslova, Analize šumskog sjemena

Područje interesa:

- Šumarska genetika, banka gena, sjemenska banka, pokusi provenijencija, analize sjemena

Projekti:

- Očuvanje genofonda šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena – ConForClim (HRZZ 8131);

 - Osnivanje pokusa za provođenje uzgojnih i genetsko meliorativnih zahvata u mladim sastojinama hrasta lužnjaka kao temelj za gospodarenje budućim sjemenskim sastojinama (Ministarstvo poljoprivrede– OKFŠ2016);

- Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Interreg Dunav);

- Očuvanje genofonda zaštićenih i značajnih stabala prema Zakonu o zaštiti prirode (Gupčeva lipa, Hrast Julius, Hrast Prašnik, Hrast „Dedek“ i Jaskanska bukva);

- Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena – CropForClim (HRZZ 8189)

- Close to nature forest sustainable management practices under climate changes (LIFE SySTEMIC)

 

Zvonimir Vujnović

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

Obrazovanje:

09/2010 – 9/2016       mag.ing.silv., Šumarstvo; Šumarski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo:

01/2018 – danas         Stručni suradnik u znanosti;                                                                                                            Hrvatski šumarski institut

02/2017 – 12/2017     Vježbenik;                                                                                                                                       Hrvatski šumarski institut

10/2016 – 12/2016       Pomoćni radnik u taksaciji

                                  PRO SILVA d.o.o

Stručne odgovornosti:

Stručni suradnik u znanosti u polju Šumarske genetike; Koordinator terenskih radova.

Područje istraživanja:

-Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća, Banka gena, Sjemenska štedionica, Testovi provenijencije

Projekti:

- Očuvanje genofonda šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena – ConForClim (HRZZ 8131);

 - Osnivanje pokusa za provođenje uzgojnih i genetsko meliorativnih zahvata u mladim sastojinama hrasta lužnjaka kao temelj za gospodarenje budućim sjemenskim sastojinama (Ministarstvo poljoprivrede– OKFŠ2016);

- Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Interreg Dunav);

- Očuvanje genofonda zaštićenih i značajnih stabala prema Zakonu o zaštiti prirode (Gupčeva lipa, Hrast Julius, Hrast Prašnik, Hrast „Dedek“ i Jaskanska bukva);

- Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena – CropForClim (HRZZ 8189)

- Close to nature forest sustainable management practices under climate changes (LIFE SySTEMIC)

 

Sanja Bogunović

Matični broj znanstvenika: 358024,

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/33838

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

Obrazovanje:

12/2014 – 12/2020      Poslijediplomski doktorski studij (Šumarstvo i drvna tehnologija);

                                 Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

09/2010 – 05/2012     Magistra inženjerka šumarstva, Šumarstvo;

                                 Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

07/2006 – 06/2010     Prvostupnica šumarstva, Šumarstvo;

                                 Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo:

11/2020 – danas          Stručni suradnik;

                                             Hrvatski šumarski institut

01/2017 – 11/2020     Asistentica/doktorand;                                                                                                                                 Hrvatski šumarski institut

01/2015 – 01/2017     Stručni suradnik/doktorand;                                                                                                             Hrvatski šumarski institut

11/2013 – 10/2014     Asistentica na projektu;

                                   Centar za šljivu i kesten

Stručne odgovornosti:

Stručni suradnik u znanosti na polju šumarske genetike; koordinacija terenskih istraživanja; stručni suradnik u laboratoriju za kulturu biljnih tkiva; statističke analize prikupljenih terenskih podataka

Područje interesa:

- Šumarska genetika, banka gena, testovi provenijencija, kultura biljnih tkiva, fiziologija drveća

Projekti:

- Očuvanje genofonda šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena – ConForClim (HRZZ 8131);

- Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Interreg Dunav);

- Očuvanje genofonda zaštićenih i značajnih stabala prema Zakonu o zaštiti prirode (Gupčeva lipa, Hrast Julius, Hrast Prašnik, Hrast „Dedek“ i Jaskanska bukva);

- Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena – CropForClim (HRZZ 8189)

- Close to nature forest sustainable management practices under climate changes (LIFE SySTEMIC)

- Uspostavljanje protokola za mikropropagaciju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.)

 

Mladen Ivanković

Matični broj znanstvenika: 233012

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17245

Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo, Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska

Obrazovanje:

2003-2005: Dr.sc; Doktorski studij; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1999-2003: Mr.sc..; Poslijediplomski studij; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1991-1999: Dipl.ing.; Diplomski studij; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje:

2010  – danas: Predstojnik Zavoda za genetiku oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo, od 01. 10. 2017. na radnom mjestu znanstvenog savjetnika, Hrvatski šumarski institut

Prethodna zaposlenja:

2017-danas: Znanstveni savjetnik, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko

2008-2017.: Viši znanstveni suradnik, Hrvatski šumarski institut

2007: Znanstveni suradnik, Hrvatski šumarski institut

2006-2007: Viši asistent, Hrvatski šumarski institut

2003-2006: Asistent, Hrvatski šumarski institut

2000-2003: Mlađi asistent, Hrvatski šumarski institut

Projekti:

- Očuvanje genofonda šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena – ConForClim (HRZZ 8131);

 - Osnivanje pokusa za provođenje uzgojnih i genetsko meliorativnih zahvata u mladim sastojinama hrasta lužnjaka kao temelj za gospodarenje budućim sjemenskim sastojinama (Ministarstvo poljoprivrede– OKFŠ2016);

- Otporne poplavne šume kao ekološki koridori rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Interreg Dunav);

- Očuvanje genofonda zaštićenih i značajnih stabala prema Zakonu o zaštiti prirode (Gupčeva lipa, Hrast Julius, Hrast Prašnik, Hrast „Dedek“ i Jaskanska bukva);

- Dinamika plodonošenja i očuvanje genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena – CropForClim (HRZZ 8189)

- Close to nature forest sustainable management practices under climate changes (LIFE SySTEMIC)