Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Edukativna radionica Herman Dalmatin – portret srednjovjekovnoga učenjaka, astrologa i prevoditelja svjetskog glasa,
voditeljice: Marijana Borić i Ivana Skuhala Karasman

Datum i vrijeme:

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
SNIMKA - Radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Edukativna radionica za polaznike osnovnih i srednjih škola. Kroz razgovor, prezentaciju i igrice prikazati će se životni put Hermana Dalmatina i rastumačiti osobnosti ovog srednjovjekovnog učenjaka svjetskoga glas, prevoditelja i jednog od prvih velikih posrednika znanja između arapskog Istoka i europskog Zapada.

https://www.youtube.com/watch?v=Bj2NiNxkYXc

Biografija:

Marijana Borić

Viša znanstvena suradnica u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Voditeljica je projekta Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu, kojeg podržavaju Zaklada HAZU i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. Matematičarka, fizičarka i povjesničarka znanosti, doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Epistemološki asekti Getaldićeva rada na matematičkoj analizi i sintezi. Posebno se bavi razvojem egzaktnih znanosti i tehnike, te razvojem matematičkih metoda i koncepcija koje su omogućile napredak novovjekovne znanosti. Istražuje rad znamenitih hrvatskih znanstvenika, koji su dali doprinos ovoj sredini, ali i ukupnom razvoju u svjetskim okvirima, i tako doprinijeli izgradnji i prepoznatljivosti hrvatskog nacionalnog identiteta i njegovu ugledu u svijetu. U sklopu toga istražuje rad Hermana Dalmatina, Fausta Vrančića, Marina Getaldića, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle i drugih. Objavila je stotinjak znanstvenih radova iz povijesti egzaktnih znanosti u Hrvata. Autorica je znanstvenih monografija o Faustu Vrančiću, Marinu Getaldiću i Nikoli Tesli, te popularnih knjiga o njima, posebno priređenih za mlade. U sklopu projekta Upoznajmo hrvatsku znanstvenu baštinu, organizirala je više izložbi iz hrvatske znanstvene baštine i održala je stotinjak predavanja i radionica u dvadesetak gradova u zemlji i u inozemstvu (Sydney, Beč, Rim, Budimpešta, Prag, Pečuh i dr.). Za svoj rad dobitnica je Državne nagrade za znanost i još nekoliko nagrada i priznanja. Član je uredništva knjižnog niza Hrvatski velikani i časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine.

 

Ivana Skuhala Karasman

Upisuje 1994. godine studij filozofije i kroatologije na Hrvatskih studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1999. godine diplomirala, a 2003. godine magistrirala s temom Uloga astrologije u određenju odnosa svijeta i čovjeka u nekih srednjovjekovnih i renesansnih hrvatskih filozofa. Godine 2004. upisala je doktorski studij na Hrvatskim studijima gdje je 2011. doktorirala s tezom Predviđanje u srednjevjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji (u djelima H. Dalmatina, F. Grisogona, J. Dubrovčanina). Od 2005. godine zaposlena je na Institutu za filozofiju prvo na projektu Problemi renesansnog neo-platonizma i hrvatski filozofi renesanse, od 2014. godine na projektu Free Will, Causality and Luck, a od 2018. na projektu Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu. Godine 2011. izabrana je u znanstveno zvanje višeg asistenta, 2012. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2018. u zvanje višeg znanstvenog suradnika. Objavila je četiri autorske knjige, jedan katalog izložbe, pet poglavlja u knjigama, preko dvadeset znanstvenih članaka i osamnaest stručnih radova i recenzija u domaćim i stranim časopisima. Urednica je i/ili suurednica sedam knjiga. Sudjelovala je na više od trideset domaćih i stranih konferencija. Glavna je urednica časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. Dobitnica je nagrade za izvrsnost Instituta za filozofiju.