Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi (TEMPHYS), voditeljica Ivana Šola

Datum i vrijeme:

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
ONLINE POSTER PREZENTACIJA

Publika:
1. - 4. razred srednje škole

Detalji:

Poster_TEMPHYS.pdf

 

https://www.pmf.unizg.hr/biol/temphys

 

Biljke izložene visokoj temperaturi (VT) prolaze kroz mnoge mehanizme prilagodbe na molekularnoj razini kako bi održale normalne fiziološke funkcije. Mogu se prilagoditi različitim temperaturama promjenom transkriptoma, proteoma i metaboloma, ili čak aktiviranjem mehanizama stanične smrti. Takve promjene mogle bi imati značajan ishod na hranjivu vrijednost biljaka i predstavljati ozbiljne izazove za globalnu sigurnost hrane. Iako se mnogo zna o izravnom utjecaju koji temperatura može imati na organizam, nije poznat njen indirektni (putem biljne prehrane) utjecaj na životinje koje se hrane biljkama uzgojenim pri VT. Cilj ovog projekta jest istražiti lančanu interakciju između VT, metaboličkih parametara biljaka i fizioloških parametara sisavaca (koji se hrane biljkama izloženim temperaturnom stresu), koristeći ciljani specifični metabolomički pristup za analizu biljaka, in vitro testove biosigurnosti, in vivo testove bioaktivnosti na sisavcima, te statističke analize podataka kako bismo konstruirali model koji pokazuje indirektni (putem biljne prehrane) učinak VT na fiziologiju sisavaca. Naša strategija je identificirati metabolite biljaka koji su promijenjeni pod utjecajem VT, kvantificirati intenzitet promjena i korelirati s promjenama u fiziološkim parametrima miševa koji su konzumirali te biljke. Kao predstavnika biljaka koristit ćemo brokulu (B. oleracea botrytis var. cymosa) u fazi klice i zrele biljke, a kao predstavnika sisavaca miševe Swiss Webster (CFW), Coat Color: White (albino), Strain Code: 024 kompanije Charles River. Uz to, za in vitro analizu biološke sigurnosti koristit ćemo stanične kulture humanog hepatocelularnog karcinoma (HepG2) i mišjih embrionalnih fibroblasta(MEF). S obzirom na sveprisutni učinak globalnog zagrijavanja, rezultati će pridonijeti predviđanjima o prehranom posredovanim neizravnim posljedicama globalnog zagrijavanja na fiziologiju životinja. Projekt je od znanstvenog i gospodarskog interesa jer će omogućiti bolje razumijevanje metaboličkih odgovora biljaka prema klimatskim čimbenicima, te predviđanje indirektnog utjecaja (putem hrane biljnog porijekla) globalnog zatopljenja na zdravlje sisavaca.

Biografija:

Ivana Šola

Docentica je u Laboratoriju za fitokemiju na Biološkom odsjeku PMF-a u Zagrebu. Njezin znanstveni interes jest plastičnost specijaliziranog metabolizma biljaka (promjene konc. metabolita, sinteza novih spojeva, prilagodba genotipa i/ili fenotipa, promjene bioaktivnosti i bioraspoloživosti) i mogućnosti poput upotrebe profila spec. metabolita kao pokazatelja stresa u okolišu, te povećanje konc. spec. metabolita u svrhu stvaranja biljne hrane s dodanom vrijednošću. Do sada je objavila 18 znanst. radova i koautor je 1 priručnika. Bila je suradnica u 4 bilateralna njem.-hrv. projekta, u 1 znanst. projektu MZO-a, 1 HAZU-a, te 1 Ministarstva poljoprivrede. Trenutno je voditeljica jednog HRZZ projekta i suradnica na drugom. Urednica je posebnog broja u časopisu „Plants“ i članica nekoliko Udruga i Društava vezanih uz biol. biljaka. Predaje i/ili drži vježbe iz kolegija Anatomija biljaka, Biljne bioaktivne tvari, Molekularna biologija biljaka, Laboratorijska stručna praksa.