Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

Blago pod nogama naših starih,
voditelji: Marta Mileusnić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 11:00 - 12:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE4Y2FjMWQtNjcyNi00NGM5LWI0NWEtNTAzNDBkOWNiMjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b11b946-f300-4960-8228-7485b6adca42%22%2c%22Oid%22%3a%22c39b1e23-2249-4a85-9cf6-c61d327b252d%22%7d

Eksploatacija geoloških resursa odigrala je važnu ulogu u razvoju čovječanstva od prapovijesti do danas. Stoga povijesne rudarske lokacije predstavljaju vrijednu industrijsku, kulturnu i znanstvenu baštinu za Hrvatsku koja ima dugu rudarsku tradiciju. Osim toga, mnogi površinski i podzemni izdanci stvoreni rudarenjem, kao i sakupljene zbirke minerala, stijena ili fosila pronađenih na tim mjestima, predstavljaju vrijednu geološku baštinu.

Polaznici radionice naučiti će nešto o poznatim povijesnim rudarskim lokalitetima i njihovoj važnosti za hrvatsku povijest. Također će naučiti koje su se mineralne sirovine na tim lokacijama pridobivale i za što su se koristile.

Biografija:

Marta Mileusnić

Rođena je 10.11.1974. u Rijeci. Završila je Prvu riječku gimnaziju te studij geologije na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Živi u Zagrebu i radi kao redovita profesorica na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine. Znanstveni interesi su joj geokemija i mineralogija okoliša i arheometrija keramike.

Trenutno vodi hrvatski tim u europskom projektu MineHeritage koji se bavi povijesnim rudarenjem te značajem mineralnih sirovina za razvoj europskog društva.