Digitalna kultura: kultura susreta ili kultura podjela?,
voditeljica: Ljerka Luić

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 18:00 - 20:00

Organizator:
*Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
ONLINE TRIBINA

Publika:
opća populacija

Lokacija:
ONLINE - YOUTUBE KANAL SVEUČILIŠTA SJEVER:
https://www.youtube.com/channel/UCVUEMudgVq_APhe1jyiNEQg