Kultura znanosti u kontekstu cjeloživotnog učenja učitelja i nastavnika glazbe,
voditeljica: Jasna Šulentić Begić, suradnik: Amir Begić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti 4. godine preddiplomskog i 1. godine diplomskog studija Glazbene pedagogije

Lokacija:
Trg Sv. Trojstva 3, učionica 36

Detalji:

Cjeloživotno učenje je obvezatno za sve učitelje i nastavnike. Kao i sva druga nastava, tako i nastava glazbe (i u glazbenoj i u općeobrazovnoj školi) svakodnevno doživljava brojne promjene i stoga je nužno da svaki učitelj/nastavnik glazbe kontinuirano bude upoznat s tim promjenama i spreman na izazove koji su pred njim i njegovim učenicima. U okviru radionice budućim učiteljima i nastavnicima glazbe ukazat će se na potrebu praćenja i analiziranja suvremene znanstvene glazbenopedagoške literature te organiziranja i provođenja istraživanja u kontekstu  osnaživanja kompetencija učitelja i nastavnika glazbe. Drugim riječima, naglasit će se potreba kontinuiranog promišljanja o kulturi znanosti. Naime, samo stalno propitivanje i istraživanje različitih ideja, koje su potkrijepljene dokazima i obrazloženo znanstveno utemeljene, osiguravaju etički dignitet znanosti.

Biografija:

Voditeljica:

Doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

web:  https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|%C5%A0ulenti%C4%87%20Begi%C4%87,%20Jasna%20(306974)|text|author

Jasna Šulentić Begić studij Glazbene kulture upisala je 1987. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i diplomirala u srpnju 1991. U lipnju 2009. magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a u ožujku 2013. doktorirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju Rani odgoj i obvezno obrazovanje na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. do 2008. bila je zaposlena u Osnovnoj školi Franje Krežme u Osijeku, a od 1997. do 2008. i u I. Gimnaziji u Osijeku. Od 2008. do 2016. bila je zaposlena na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku te je izvodila nastavu kolegija Metodika glazbene kulture I i II. Od 2016. zaposlena je na Umjetničkoj akademiji/Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje izvodi nastavu kolegija Glazbena pedagogija, Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta i Pedagoška praksa nastave teorijskih glazbenih predmeta. Objavila je tri autorske knjige te objavljuje radove u glazbenopedagoškim i pedagoškim časopisima. Sudjeluje kao izlagačica na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bila je voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta (IZIP-2014-25) „Razvoj kompetencija studenata za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju“.

Suradnik:

Doc. dr. sc. Amir Begić, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Amir Begić je rođen 1966. godine u Osijeku. Diplomirao u srpnju 1991. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekao zvanje profesora glazbene kulture.  Godine 2017. obranio doktorsku disertaciju pod nazivom Interkulturalni odgoj u nastavi glazbe općeobrazovnih škola na Poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Od godine 1987. do 1992. bio zaposlen u Glazbenoj školi u Donjem Miholjcu u kojoj je poučavao gitaru i solfeggio. Od godine 1992. do 2014. bio nastavnik Glazbene umjetnosti i voditelj pjevačkog zbora u I. gimnaziji u Osijeku. Od 2014. zaposlen na Umjetničkoj akademiji/Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje izvodi nastavu kolegija Pedagogija, Glazbe svijeta, metodologija znanstvenog istraživanja i Poznavanje školske literature. Objavio je jednu koautorsku knjige te objavljuje radove u glazbenopedagoškim i pedagoškim časopisima. Sudjeluje kao izlagač na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bio je suradnik na znanstvenoistraživačkog projekta (IZIP-2014-25) „Razvoj kompetencija studenata za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju“.