Festival znanosti - Vukovar

OŠ Mitnica Vukovar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
IGRAM SE I UČIM: UI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA, Tena Rak, Edita Borić, Ema Gabrijela Horvatić (FFOS) 26.4.2024. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Human intelligence made AI, Sanja Pavlović Šijanović, Antonija Milić, Davor Šijanović Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Intelektualni virtuozi povijesti, Dubravko Žuvić i Jasminka Bikić Prezentacija 2., 3. i 4. razred srednje škole
Kako primijeniti umjetnu inteligenciju u svakodnevnom životu, Nataša Vinković, Damir Vinković Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Koja vrsta inteligencije je tvoj adut?, Suzana Osička, Sanja Pavlović Šijanović Plakat 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Kreativni pristup poeziji, Ljiljana Bajac Nikolić Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Labirint tajni, Jelena Lakić, Diana Viduka, Ana Barbara Pajić Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Logičke mozgalice, Karolina Dvojković i Jasmina Brkić Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Plakat, Vesna Dobrijević, Radivojka Utvić poster 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
SIMBIOZA UMJETNE INTELIGENCIJE I MEDICINE, Jasminka Bikić,prof. Dubravko Žuvić,prof. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole
Spremni za izazov, Sanja Matičić Radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole
Umjetna inteligencija u svakodnevnom životu, Nataša Vinković i Damir Vinković Predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Vrste inteligencije, Sanja Škrabić,prof. Plakat 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Gradski muzej Vukovar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Pronađimo germanizme oko nas, Gorana Kušić Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Radionica Blago muzejske knjižnice - stare knjige i rječnici, Marina Jemrić, Ivana Nadovski predavanje i radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Muzej vučedolske kulture, Trojstvo ul., Vukovar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Umjetna inteligencija, Darko Bilandžić Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Vodstvo kroz muzej, Petra Nikolić izložba 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Vučedol i umjetna inteligencija, Mirna Šuljug, Darko Bilandžić, Petra Nikolić, Krešimir Martinović Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Vučedolske priče, Krešimir Martinović, Mirna Šuljug Radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Veleučilište "Lavoslav Ružička", Blage Zadre 2, Vukovar
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
BRAIN GYM, Dr. sc. Erna Davidović Cvetko, v. pred. Radionica ostali
INTELIGENTNA PRAVNA STRATEGIJA: TRGOVAČKO PRAVO I DIGITALNA TRANSFORMACIJA, Doc. dr. sc. Sanja Gongeta, prof. struč. stud. Predavanje ostali
UMJETNA INTELIGENCIJA, Ivan Kunac, mag. educ. phys. et. inf., pred. predavanje i radionica ostali