Vrste inteligencije, Sanja Škrabić,prof.

Datum i vrijeme:

Mjesto održavanja:
Gimnazija Vukovar, Šamac 2, Vukovar

Vrsta događanja:
Plakat

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Detalji

S obzirom da je tema ovogodišnjeg Festivala znanosti inteligencija, aktivnost će biti vezana uz vrste inteligencije s posebnim osvrtom na umjetnu inteligenciju.
Aktivnost izrade postera, provodi se u suradnji s učenicama.

Biografija:

Sanja Škrabić-završila sam Fakultet prirodoslovno- matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu i stekla zvanje profesora biologije i kemije.
Zaposlena sam u Elektrotehničkoj i prometnoj školi u Osijeku i u Gimnaziji Vukovar gdje predajem kemiju od 2000 godine.
Poznajem engleski jezik na B2 razini, samostalna sam korisnica digitalnih vještina, završila sam i 7 ECDL modula, te bila uključena i u projekt e-škole.
Redovito se stručno usavršavam u oba predmeta koja predajem i trenutno sam u zvanju prof. mentor.
Uključena sam i u neke od projekata u školi.