Festival znanosti - Osijek

Akademija za umjetnost i kulturu, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boja novca / The Color of Money, autorice: Marija Šain i Maja Haršanji 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Zeleni gradovi – izazov ili nužnost za budućnost?!, autorice: Marta Borić Cvenić, Iva Buljubašić i Lana Ivić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Zašto u boji? Iskustva i iskušenja graničnosti, predavač: Vladimir Frelih 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
„McDonaldizacija društva: Zašto crvena i žuta? – semiotička analiza“, predavačica: Snježana Barić-Šelmić 10.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Sve boje ekonomije: bijela, siva, crna , tamna i zelena, predavačice: Marija Tolušić, Petra Čurčić, Sara Karan, Antonela Verković, Petra Franjić i Ana Čančar 10.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kako koristiti boje i simbole u komunikaciji i javnom nastupu?, predavači: Tomislav Levak i Snježana Barić-Šelmić 12.4.2019. Predavanje Studenti, opća populacija
I. gimnazija Osijek, Županijska 4, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Binarni kod u bojama, voditeljica: Rebeka Kalazić, suradnice: Snježana Novaković i Dragica Predrijevac 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Moj genetički kod u bojama, voditeljica: Dragica Predrijevac, suradnice: Snježana Novaković i Rebeka Kalazić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Morseov kod u bojama: voditeljica: Snježana Novaković, suradnice: Rebeka Kalazić i Dragica Predrijevac 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
II. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 5, 31 000, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
„Boje u sociologiji“, autori: Juraj Jurlina i Ljiljana Pintarić, suradnice: Nadja Lazić, Helena Pušak, Ira Rešetar i Danijela Vulić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
(A. B. Šimić + Krik) x boje = ekspresionizam, voditelj: Jakov Sabljić, suradnica: Amra Hodžić 11.4.2019. radionica Učenici 4. razreda jezične gimnazije
First the colours, then the emotions, voditeljice: Draženka Molnar i Vlatka Ivić, suradnice: Aleksandra Pavličević, Vanessa Kupina i Nera Martinović 11.4.2019. radionica Učenici srednje škole – II. gimnazija Osijek (treći i četvrti razred)
Color-Blindness in the Classroom: Is it a Learning Disability?, voditeljice: Draženka Molnar i Vlatka Ivić, suradnici: Aleksandra Pavličević, Sven Pavić, Benjamin Lovrić i Tomislav Sarić 11.4.2019. radionica Učenici srednje škole – II. gimnazija Osijek (treći i četvrti razred)
Red vs. Blue, voditeljice: Draženka Molnar i Vlatka Ivić, suradnici: Aleksandra Pavličević, Kristijan Kola i Dino Lončar 11.4.2019. radionica II. gimnazija Osijek (treći i četvrti razred)
OTKRIJ BOJE PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK, Pravno ekonomska klinika, moderatori: Dubravka Akšamović, Predrag Zima, Lidija Šimunović, Natko Klanac 12.4.2019. Tribina 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, članovi Pravno ekonomke klinike
III. gimnazija Osijek, Ul. Kamila Firingera 14, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
„Boje u sociologiji“, autori: Juraj Jurlina i Ljiljana Pintarić, suradnice: Nadja Lazić, Helena Pušak, Ira Rešetar i Danijela Vulić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Ekonomski fakultet, Gajev trg 7, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Demografski razvoj bijelo plavog grada, autori: Jerko Glavaš, Bruno Mandić i Juraj Rašić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Gospodarstvo Brodsko-posavske županije u bojama, autorica: Ana Bačić i Marijana Knežević, uz mentorstvo Nataše Drvenkar i Ivane Unukić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Nosi mi se moja boja!, predavači: Ivan Semren i Helena Štimac 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje društvenih mreža, predavačice: Josipa Mijoč, Lana Katavić i Ivana Jobst 8.4.2019. Predavanje Opća populacija
Koliko je Republika Hrvatska gospodarski „zelena“?, predavačice: Nataša Drvenkar, Sofija Turjak i Ivana Unukić 9.4.2019. Predavanje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
BOJE vaše OSOBNOSTI – JESTE LI CRVENI, ZELENI, ŽUTI ILI PLAVI?, Ljerka Sedlan Kőnig 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Dejt s dugom, predavačice: Ivona Adrić, Anamaria Milković i Marina Stanić 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Financije – crno-bijeli svijet u boji, predavači: Dina Liović, Dražen Novaković i Mario Raič 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Sve boje podataka, voditelji: Adela Has, Marinela Knežević, Marijana Zekić-Sušac i Dario Šebalj 10.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Obojani prostori, autori: Josipa Mijoč, Dora Radl Ćućić, Lucija Mršo, Ivana Jobst, Željko Ronta i Alen Terzić 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. Prostorna instalacija 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Sve boje kreativne industrije – pojmovnik, autori: Ana Zrnić, Iva Ižaković, Krešimir Strahonja, Lana Katavić i Lucija Mršo 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. Multimedijska izložba 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Superbrends u bojama kulture, moderator: Ana Zrnić, sugovornici: Robert Raponja, Jasna Horvat, Lea Brezar, Boris Crnković i Milica Lukić 11.4.2019. Predstavljanje projekta 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Utjecaj boja u međunarodnom marketingu, predavačice: Helena Štimac i Valentina Bermanec 11.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
CRVENO ŽUTO ZELENO – VIZUALNI MENADŽMENT, predavač: Aleksandar Erceg 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Hipnotizirani bojama, voditeljica: Helena Štimac, suradnice: Karla Bilandžić i Anamaria Milković 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
„Crno-bijeli karijes“, autori: Martina Kon, Dominika Razumović, Marko Matijević, Marija Pejakić i Željka Perić Kačarević 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
„Tajne biserno bijelih zubi“, autori: Ingrid Kovačević, Ana Vrljić, Tea Đukić, Karlo Komljenović, Marko Matijević, Marija Pejakić i Zrinka Ivanišević 8.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje u medicinskoj terminologiji na engleskom jeziku, autorice: Lorna Dubac Nemet, Ivana Barać i Ksenija Benčina 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Djeluju li boje na emocije i ponašanje čovjeka, autorice: Ivana Barać, Lorna Dubac Nemet, Nikolina Farčić i Suzana Kovačević 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
KOŽA KAO SEMAFOR, autori: Maja Tolušić Levak, Ivana Lovrić, Vera Plužarić i Igor Kuric 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
„Bijel, bjelji, najbjelji“, autori: Marko Aleksijević, Marko Babić, Luka Ostojić, Krešimir Petak, Marko Matijević, Marija Pejakić i Aleksandar Včev 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Što boja stolice govori o vašem zdravlju?, autori: Ivan Veber i Rade Lukić, mentori: Sabina Steiner, Marinko Žulj, Marko Boban, Atila Čokolić, Antonia Krstačić, Goran Krstačić, Aleksandar Včev 8.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Brojevi u bojama, voditelj: Robert Mujkić, suradnice: Ivana Lovrić i Anđela Grgić 9.4.2019., 9.4.2019., 9.4.2019., 9.4.2019., 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
„50 nijansi bijele“, voditeljica: Marija Pejakić, suradnici: Marko Aleksijević, Marko Babić, Luka Ostojić, Sanja Kirsch, Marko Matijević i Marinko Žulj 9.4.2019., 10.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Šareni osmijeh, autorica: Lucija Kuna, suradnice: Martina Pranjić i Marina Bešlić 10.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Kolorit života, predavačica: Svjetlana Marić 10.4.2019. Predavanje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Crno-bijeli svijet dentalne genetike, autori: Ivana Škrlec i Svjetlana Marić 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Aplikacija za samoprocjenu ponašanja korisnika računalnog sustava, autor: Krešimir Nenadić, suautori: Tomislav Galba, Krešimir Šolić i Tena Velki 8.4.2019. Instalacija 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje u digitalnom svijetu, autori: Filip Đuričković, Bruno Tolj, Filip Znaor, Dominik Đuranić i Tomislav Matić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Colour me Amazed, autorice: Ivanka Ferčec, Yvonne Liermann-Zeljak i Dragana Božić Lenard 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
RGB-D robotski vid, autorice: Ivana Hartmann Tolić, Petra Đurović i Mateja Hržica 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
BOJE SVJETLOSTI, voditeljica: Željka Mioković, suradnici: Dejan Bošnjaković i Dina Jukić 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Obojimo web!, osnove stiliziranja web stranice CSS-om, voditelj: Robert Sorić, suradnica: Dragana Božić Lenard 9.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija*
Boje i termografska dijagnostika u elektrostrojarstvu, predavač: Krešimir Miklošević, suradnici: Vedrana Jerković Štil i Željko Špoljarić 10.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
BOJE MODERNOG SVIJETA, predavači: Luka Šarić i Tomislav Keser 10.4.2019. Predavanje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
??? nijansi sive (u računarstvu), predavač: Mirko Köhler 10.4.2019. Predavanje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Igra svjetla i sjene u 3D-u, voditelj: Časlav Livada 11.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Boje Sunca, predavačica: Marina Skender 11.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Filozofski fakultet, Lorenza Jägera 9, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
BOJE BLOOMOVE DIGITALNE TAKSONOMIJE, autorice: Anita Papić, Ana Boras i Katarina Đurđević, studentice 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje u frazemima, autorica: Ana Mikić Čolić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Studenti i zaposlenici Fakulteta
Boje u nama – filozofija oko nas, autorica: Josipa Marijanović 8.4.2019. Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Kako vidimo boje pod mikroskopom?, autori: Damir Hasenay, Ines Horvat, Maja Šimenić i Adriana Hibik 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Opća populacija
Kako vidimo boje, autorice: Gorka Vuletić i Marija Milić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, zaposlenici Sveučilišta, opća populacija
KORISNIČKO ISKUSTVO BOJA NA MREŽNIM STRANICAMA, autorice: Anita Papić i Antonela Čepčar, studentica 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Nazivi boja u hrvatskom jeziku, autorice: Maja Glušac i Dora Tatar 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Studenti i zaposlenici Fakuleta
Usporedba akvarela i pjesme Zaljubljen u ljubav, autori: Josipa Marijanović i Jakov Sabljić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, profesori, opća populacija
Vidim, mislim, pitam se, autori: Josipa Marijanović i Jakov Sabljić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, profesori, opća populacija
Obojana filozofija - boje i spoznaja, voditeljice: Darija Rupčić Kelam i Ana Medić 9.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
United Colors of Internet: govor mržnje na društvenim mrežama – obilježja i mogućnosti djelovanja, predavačica: Daniela Šincek 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Tko crta, zlo ne misli – Dječji svijet u crtama i bojama, predavačica: Ivana Duvnjak 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Fahnen und Wappen der deutschsprachigen Länder und ihre Farben, voditeljice: Melita Aleksa Varga i Ana Keglević 10.4.2019. radionica Učenici gimnazije
Interpretacije boja u europskoj i japanskoj kulturi, voditelj: Denis Njari, suradnik: Patrik Pokupić 10.4.2019. radionica učenici 3. razreda srednje škole (do 30 učenika), studenti diplomskog studija povijesti
Dodaj malo boje: Kako razvijene izvršne funkcije doprinose kvaliteti života djeteta i kako ih mjerimo?, predavačica: Sandra Vučković 10.4.2019. Predavanje Studenti, opća populacija
Vratimo boje u dječju igru, predavači: Mirela Müller i Nemanja Spasenovski, studentice: Tihana Jelić, Andre Migles i Gabriela Kolarić 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, nastavnici, učitelji
Boje nacije u hrvatskoj književnosti romantizma, predavačica: Dubravka Brunčić 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Otkrijmo pigmente – čestice oku skrivene!, predavači: Damir Hasenay i Ines Horvat 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Otkrijmo pigmente – čestice oku skrivene!, predavači: Damir Hasenay i Ines Horvat 12.4.2019. Predavanje Studenti
Rođenje filozofije, autorice: Ema Buljubašić i Darija Rupčić Kelam, plesni studiji Fenix, Shine i Illusion 12.4.2019. plesni performans Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, CAMPUS Osijek

Napomena:

***sudjelovanje na radionici najaviti na ibogut@foozos.hr (najviše 25 sudionika u radionici)

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Dijeta u bojama, autori: Željko Popović, Ivana Popović, Barbara Smoljo i Maja Pejaković 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Korak u znanost 3.0. i FOOZOS boje u Višnjanu!, autor: Željko Rački, suautorice: Lucija Zemljak, Željka Pritaković, Mihaela Lolić, Iva Martinović, Nikolina Spajić, Sara Ivanović, Ema Šumiga, Marija Šomoljanski, Ivona Vadlja i Josipa Majić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Izrazi svoju boju, voditeljica: Ljubica Nedić, suradnici: Goran Kujundžić i Nikolina Milanović 8.4.2019., 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Uđi i ti u naš svijet šarenih igračaka, voditeljice: Maja Brust Nemet, Snježana Ivković i Vesna Mihalik Vidaček 8.4.2019. radionica Studenti sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Računalo i modeli boja, voditeljica: Ivana Đurđević Babić, suradnica: Marina Matić 9.4.2019. radionica Studenti prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij
NARIBAJ CRVENI KUPUS I NAPRAVI UNIVERZALNI INDIKATOR, voditeljice: Irella Bogut i Dora Horvatić, suradnici: Melanija Trupina i Dario Kulundžić 9.4.2019., 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
VIZUALNO ODREĐIVANJE pH VRIJEDNOSTI, voditeljica: Irena Kišmartin, suradnice: Marija Gelešić, Dagmar Grubeša, Matea Bogut i Edita Mašić 10.4.2019., 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Koliko boja?, voditelj: Željko Gregorović, suradnici: Jelena Kišosondi i Filipa Igrec 10.4.2019. radionica učenici osnovnih škola (4. razred) (do 30 učenika)
O (letećim) bojama na engleskom i hrvatskom jeziku: Igre na ploči, voditeljice: Mirna Erk, Ksenija Benčina, Ivana Marinić i Ivana Moritz 11.4.2019. radionica Studenti FOOZOS-a
Sve boje moje prakse – (ne)vidljiva realnost vrtića i Reggio pedagogija, predavačica i suradnici: Ida Somolanji Tokić, Petra Bučević, Ema Kasač i Magdalena Šimatić 11.4.2019. Predavanje studenti*, odgajatelji, stručni suradnici i svi zainteresirani
VIZUALNO ODREĐIVANJE pH VRIJEDNOSTI, voditeljica: Irena Kišmartin, suradnice: Irella Bogut i Dora Horvatić 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
NAPRAVI JESTIVU „DUGU“ I OTKRIJ ZAŠTO JE NEBO PLAVO, voditeljice: Irena Kišmartin i Irella Bogut 12.4.2019., 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Odabir i primjena odgovarajuće aplikacije za filtriranje plave svjetlosti zaslona, voditeljice: Ana Mirković Moguš i Diana Moslavac Bičvić, suradnici: Viktorija Liščinski i Anamarija Nikolić 12.4.2019. radionica Studenti prve godine preddiplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Građevinski i arhitektonski fakultet, Vladimira Preloga 3, CAMPUS Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boje drveta, autori: Mario Jeleč i Kristina Strukar 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Boje kao opterećenje za projektiranje zgrada, autori: Adriana Cerovečki i Ivan Kraus 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Boje su informacije – karta, autorica: Brankica Malić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje su informacije - prometna signalizacija na cestama, autorice: Martina Zagvozda, Jelena Kaluđer i Sanja Dimter 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Boje su informacije – signalizacija aerodroma, autorica: Irena Ištoka Otković 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Eksplozija boja, autori: Sanja Lukić i Hrvoje Draganić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Mogućnosti primjene infracrvene termografije u građevinarstvu, autori: Dino Obradović, Mihaela Teni, Hrvoje Krstić i Mario Galić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Mondrianove boje, autorice: Lucija Lončar i Ivana Brkanić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Sve boje godišnjih doba, autorice: Zlata Dolaček-Alduk, Tanja Sušac i Biljana Kodžoman 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole, učiteljice razredne nastave, studenti, opća populacija
Bojanje podzemnih voda, voditelj: Željko Šreng 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
BOJE POTRESNE OPASNOSTI, autor: Marin Grubišić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
BOJE GRADA, ZGRADA I FASADA, voditeljica: Zlata Dolaček-Alduk, suradnici: Tanja Sušac, Biljana Kodžoman, Hrvoje Krstić, Mihaela Teni i Dino Obradović 9.4.2019., 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
ZAGRIJ BOJE FASADA ZGRADA SVOGA GRADA, voditelji: Mihaela Teni, Dino Obradović i Hrvoje Krstić, suradnica: Zlata Dolaček-Alduk 9.4.2019., 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Pogledajmo oku skriveno, voditelj: Damir Varevac 10.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Pub kviz „Boje i arhitektura“, voditeljica: Marija Krajnović, suradnice: Ivana Brkanić i Lucija Lončar* 10.4.2019. radionica Studenti, nastavnici, arhitekti i građevinari, građanstvo i svi koje zanima arhitektura
Gdje se slažu LEGO kocke?, voditeljica: Sanja Lončar-Vicković 12.4.2019. Predavanje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boje za prepoznavanje bakterija, autori: Slavko Kepec i Dubravka Holik, Maja Miškulin, studenti: Filip Čavar i Petra Popijač 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Studenti 1. do 6. godine Medicinskog fakulteta
Color in art therapy, autorica: Andrijana Šantić, koautori: Krešimir Šantić, Jasmina Pacek, Dunja Degmečić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Studenti, liječnici i medicinsko osoblje Klinike
HISTOLOGIJA – NAJŠARENIJA ZNANOST U MEDICINI, autori: Nikola Bijelić, Edi Rođak, Maja Tolušić Levak i Ivana Lovrić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Kako daltonisti vide svijet?, autorice: Vesna Bilić Kirin, Jelena Kovačević, Lea Dumić i Veronika Raiz 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Kako zvuče boje?, autorica: Nikolina Kolobarić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Koje je boje vaš urin?, autori: Ana Jurić, Ivana Gašpar, Antonio Barać i Veronika Banović 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Koje su boje stanice moje?, autorice: Sara Klasan, Martina Matanović i Petra Medač, suradnica mentorica: Branka Lončar 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Studenti, opća populacija
KOŽA KAO SEMAFOR, autori: Maja Tolušić Levak, Ivana Lovrić, Vera Plužarić i Igor Kuric 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Lijekovi bojaju i kad ne moraju, autori: Ivan Mandić, Tea Omanović Kolarić, Vjera Ninčević i Martina Smolić 8.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Mikrobiologija u boji, autori: Domagoj Drenjančević, Marijan Orlović, Vlatka Stojačić, Valentina Živković i Tomislav Kurevija 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Multidisciplinarni program – boje boli, autorica: Dijana Hnatešen, koautori: Dino Budrovac i Ivan Omrčen 8.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Predanalitika u bojama, autorice: Josipa Legac i Petra Medač 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Studenti i zdravstveni djelatnici svih dobnih skupina
Prehrambene boje i njihov utjecaj na zdravlje organizma, autorice: Marija Knežević, Antoneta Sekulić, Albina Dumić i Nika Pavlović 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Spektar boja u kemijskoj analizi voda, autori: Dubravka Holik, Slavko Kepec, Andrea Milostić-Srb, Maja Miškulin, studentice: Nika Srb, Matea Romić i Ivana Serdarušić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Studenti 1. do 6. godine Medicinskog fakulteta
Sve boje borbe protiv raka, autori: Danijela Nujić i Josip Milas 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Opća populacija
ŠTO BOJA KOŽU?, autorice: Maja Tolušić Levak, Martina Mihalj, Tatjana Kovačević, Ivana Krajina i Ivanka Muršić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Utjecaj boja na podsvijest čovjeka, autorica: Klaudia Kamra, suradnica: Marija Anđić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019. poster Opća populacija
Ikterus – žuta boja bolesti, autori: Kristina Steiner, Matej Tomić, Mladen Vuković, Petar Vranjić, Ana Marija Vezmar, mentori: Marinko Žulj, Marko Boban, Robert Steiner, Jure Mirat, Aleksandar Včev 8.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Sve boje našeg mozga - skala od pedeset nijansi sive?, predavačica: Kristina Milanović 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Svi smo krvavi ispod kože – sve boje krvi, predavačica: Marina Ferenac Kiš 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Kako pronaći skrivene boje u lišću?, voditeljica: Klaudia Kamra, suradnica: Marija Anđić 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Pigmenti mikroorganizama koji nas okružuju, predavačica: Marina Relatić 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje koje život znače, predavači: Dorian Laslo, Martina Levačić, Jasna Hanižjar-Berlančić i Ivan Miškulin 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Percepcija boja i druge fiziološke značajke ptica i sisavaca kao ožiljci evolucije, predavač: Sven Kurbel 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Tako slični, a opet toliko različiti - sve boje čovjekovog tijela, predavačice: Marija Olujić i Maja Miškulin 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kako su trilobiti vidjeli svijet?, predavač: Milorad Zjalić 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Šest boja planeta Zemlje, predavačica: Marija Heffer 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Kromoterapija – pseudoznanost ili budućnost liječenja?, predavač: Miloš Jovičić 8.4.2019. Predavanje Studenti
Zašto neki muškarci misle da je tirkizno isto što i plavo? (Ili 'kako daltonisti vide svijet?'), voditeljica: Jasenka Wagner Kostadinović, suradnice: Patricia Vidas i Marija Macan 9.4.2019., 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Darivanje tijela poslije smrti u nastavne i znanstvene svrhe, voditelj: Robert Selthofer 9.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Sve boje moje krvi, voditelji: Petra Medač, Jelena Šarić, Tea Markulak, Rebeka Kaprel, Dora Munjić, Klaudija Bolmanac, Ana Zidar, Matea Zidar i Udruga studenata medicinsko-laboratorijske dijagnostike, suradnica: Marijana Jukić 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
TKIVA U BOJI, voditelj: Nikola Bijelić, suradnici: Edi Rođak, Dorian Laslo, Marina Čović i Juliana Kizivat 9.4.2019., 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Ja vidim, ti ne vidiš!, voditeljice: Vedrana Ivić i Marta Balog 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Zašto je kuga crna? Epidemija kuge u 14.stoljeću, predavači: Tamara Alebić, Ana Kuzinovska, Ante Listeš i Helena Marković 10.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Kemija je prava stvar, može bojat svaku tvar, voditeljice: Angelika Julardžija, Sara Klasan, Martina Matanović i Barbara Viljetić 11.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Boja zaštitne magije u narodnoj medicini – zašto baš crvena?, predavačice: Marija Raguž i Tamara Alebić 11.4.2019. Predavanje Studenti, opća populacija
Kupus upotrijebi i boju promijeni!, voditeljica: Marijana Jukić, suradnice: Maja Jirouš i Iva Ljubanović 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Boje koje putuju, voditelj: Petar Šušnjara, suradnici: Ines Drenjančević, Anita Matić, Zrinka Mihaljević, Ana Stupin, Marko Stupin i Nataša Kozina 12.4.2019. radionica Učenici osnovnih škola (OŠ Višnjevac, 1. razred)
Odjel za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8A, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Biogeografske regije Hrvatske – šareni motivi iz prirode, autor: Dragan Prlić 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. Izložba fotografija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Laboratorij u boji, voditeljica: Nataša Graovac, suradnice: Nikolina Meštrović i Lidija Ribić 10.4.2019. radionica 5. i 6. razred osnovne škole (do 15 učenika max.)
Pričam ti bojama, predavačica: Olga Jovanović Glavaš 10.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
OŠ "Dobriša Cesarić", Neretvanska ul. 10, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boje kao jezgreni korelat unutarpredmetnoga povezivanja u nastavi Hrvatskoga jezika, voditeljice: Vesna Bjedov i Ana Mikić Čolić 8.4.2019. radionica Učenici 8. razreda
OŠ Franje Krežme, Školska ul. 3, 31 000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Die Flaggenfarben der deutschsprachigen Länder – Boje zastava zemalja njemačkog govornog područja, autorice: Ivana Jozić i Ivana Šarić Šokčević, suradnici: studenti 1. i 2. godine diplomskoga studija germanistike, nastavničkog usmjerenja 8.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
OBOJANI SVIJET, voditelj: Ivan Miškulin, suradnice: Maja Miškulin, Nika Pavlović, Albina Dumić, Terezija Berlančić, Lea Dumić i Veronika Raiz 9.4.2019. radionica Učenici osnovne škole (1. razred)
OŠ Jagode Truhelke, Crkvena ul. 23, 31 000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Igramo se bojama, voditelj: Ivan Miškulin, suradnici: Maja Miškulin, Terezija Berlančić, Nika Pavlović i Dorian Laslo 8.4.2019. radionica Učenici osnovne škole (2. razred)
Može li klaun biti bijel? (O bojama u dječjoj književnosti), voditeljica: Dragica Dragun 8.4.2019., 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
OŠ „Retfala“, Kapelska 51a, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
HRANA U BOJI, voditeljica: Silvija Bašić Palković 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
BOJAMO ZNANOST, voditeljica: Tomislava Jukić, suradnice: Ivana Dolaček i Vlatka Šalić Dujmić 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Boje oko nas, predavačica: Vlatka Vukić 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Die bunte Welt der Literatur / Šareni svijet književnosti, voditeljica: Sonja Novak, suradnica: Tatjana Mioković, studentice Filozofskog fakulteta: Marina Brdarić, Barbara Gajger, Ana Koljanin i Marijana Mandić 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole
Dječji pogled u svijet kroz boje, predavačice: Anamarija Petek Erić, Paula Poretti i Marija Šmit 11.4.2019. Predavanje Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, O.Š. Retfala, 20 polaznika
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Drinska ulica 12, 31 000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Farben auf Fahnen und Wappen, autorice: Melita Aleksa Varga i Ana Keglević 8.4.2019. poster Učenici gimnazije
Farben auf Fahnen und Wappen, autorice: Melita Aleksa Varga i Ana Keglević 10.4.2019. Kviz Učenici gimnazije
Psihološko savjetovalište za studente, Cara Hadrijana 10 c, 31 000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Dugine boje – bogatstvo različitosti, voditeljice: Ana Kurtović, Ana Babić Čikeš i Lara Cakić 8.4.2019. Predavanje Studenti
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boja voća i povrća - poželjna i nepoželjna, voditeljica: Nela Nedić Tiban, suradnici: studenti, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 8.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Boje naše svagdašnje, voditeljica: Natalija Velić, suradnice: Marija Stjepanović i Tanja Mađarević Pavetić 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Duga na jelovniku, voditeljica: Lidija Šoher, suradnici: studenti, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Obojani kviz, voditeljice: Gordana Šelo, Maja Ižaković i Marta Ostojčić, suradnici: Josipa Grgić, Darijo Šibalić, Ema Salopek, Željka Raguž i Kristina Kelemen 8.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Skeniraj i traži, boju nam pokaži, voditeljica: Silvija Šafranko, suradnici: Stela Jokić, Ana-Marija Cikoš i Marija Banožić, 3 studenta 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Skrivene boje voća i povrća, autori: Ante Lončarić i Tihomir Kovač 8.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Sretne boje čokolade, voditelji: Antun Jozinović i Veronika Barišić, suradnica: Daniela Paulik 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Sve boje mlijeka, voditeljica: Mirela Lučan, Studenti (4), Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Teške boje spektrofotometrije, autori: Jozo Ištuk, Ivana Buljeta i Ivana Tomac 8.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Tragovima boja, voditelji: Martina Jakovljević, Mario Komar i Melita Lončarić, suradnici: studenti, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 8.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Čarolija boja kemije, predavačice: Dalia Božanović, Dajana Gašo-Sokač i Valentina Bušić 8.4.2019. Predavanje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija
Boje kao značajan parametar cjelokupnog dojma i pojačavanja poruke, predavač: Jovica Hardi 8.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija
Koje je boje mlijeko?, autorica: Mirela Lučan, suradnici: studenti, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 9.4.2019. poster Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Radio UNIOS, na 107,8 MHz
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Filozofski u eteru (emisija o ljudima i događajima na Filozofskom fakultetu u Osijeku), tema: Književnost u bojama, autori: Jakov Sabljić i Amra Hodžić 9.4.2019., 11.4.2019. Radijska emisija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, znanstvenici, opća populacija
Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje, Ružina 32, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Šareni pokusi, voditeljica: Ana Amić, suradnice: Martina Šrajer Gajdošik, Klara Štingl i Rea Miletić 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kemija u duginim bojama, voditeljica: Ana Amić, suradnice: Martina Šrajer Gajdošik, Klara Štingl i Rea Miletić 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Stribor, Vijenac Ivana Meštrovića 7, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sve boje dječjih prava, voditeljica: Mira Lulić, suradnici: Davor Muhvić i Tijana Borovec 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Gimnazija Gaudeamus, Školska ul. 6, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Colours all around us, voditeljica: Ružica Tokić 9.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Koje je boje „Bijeli klaun“? O bojama, književnosti i različitosti, voditeljica: Kristina Peternai Andrić 10.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Medicinska škola Osijek, Vukovarska ul. 209, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
BOJAMA DO ZDRAVLJA, predavačice: Mirjana Kralj-Vasilj, Brankica Juranić i Kasandra Musović 9.4.2019. Predavanje Učenici završnih razreda medicinske škole
BOJE LJUDSKE PERCEPCIJE, predavači: Štefica Mikšić i Željko Mudri 9.4.2019. Predavanje Učenici završnih razreda medicinske škole
Odjel za fiziku, Gajev trg 6, Osijek

Napomena:

** Sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti najkasnije do 1. travnja na e-mail mvarga@fizika.unios.hr. Maksimalni broj polaznika radionice je 25

Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Kako boje upijaju svjetlost?, voditeljica: Maja Varga Pajtler, suradnici: Ivana Martić, Josipa Šumanovac, Darko Kramar, Josip Matić, Antun Bestvina, Rafaela Hujbert i Atino Franić** 9.4.2019., 10.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Gdje su nestale boje svemira – o crnim rupama, tamnoj materiji i tamnoj energiji, predavač: Dario Hrupec 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Odjel za kemiju, Ul. cara Hadrijana 8a, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Od pigmenta do šminke, predavačice: Ana Matijašević i Ana Amić 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Kemija boji svijet oko nas, predavačice: Ana Amić i Martina Šrajer Gajdošik 9.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Kemija jesenskih boja, autorice: Klara Štingl, Rea Miletić, Martina Šrajer Gajdošik i Ana Amić 9.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Odjel za matematiku, Gajev trg 6, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Šivanje krivulja, autorica: Marija Miloloža Pandur, suradnica: Marija Špringman 9.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Neriješeni problem bojenja ravnine, voditeljica: Snježana Majstorović, suradnica: Ljiljana Primorac Gajčić 12.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Frankopanska 64, 31 000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Duga suradnje i prijateljstva, voditeljica: Sanja Simel Pranjić, suradnice: Tonka Markić, Antonela Stanić, Magdalena Bilić, Anđela Blažević i Brigita Šimičić 9.4.2019. radionica Učenici četvrtog razreda osnovne škole
Das Farbenspiel der Flaggen – Igra boja i zastava, voditeljica: Ivana Jozić i Ivana Šarić Šokčević, suradnici: studenti 1. i 2. godine diplomskoga studija germanistike, nastavničkog usmjerenja 10.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Koja je tvoja boja?, voditeljica: Sanja Simel Pranjić, suradnice: Ivana Novoselić, Patricija Glavaš, Maja Grgić, Josipa Čabraja, Amanda Bobonja i Helena Štajdohar 10.4.2019. radionica Učenici trećeg razreda osnovne škole
Dječji vrtić Jelenko, Bele Bartoka 55a, Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
OBOJANI SVIJET, voditelji: Ivan Miškulin, suradnice: Maja Miškulin, Nika Pavlović, Albina Dumić, Terezija Berlančić, Lea Dumić i Veronika Raiz 10.4.2019. radionica Predškolska djeca (Najstarija vrtićka skupina)
Emocije i boje, voditelj: Ivan Miškulin, suradnice: Maja Miškulin, Terezija Berlančić, Nika Pavlović, Sabina Obradović i Monika Tomin 11.4.2019. radionica Predškolska djeca (Najstarija vrtićka skupina)
Dječji vrtić Mak, Vijenac Murse 8, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boje matematike, voditeljica: Ljerka Jukić Matić, suradnici: studenti 4. godine integriranog nastavničkog studija matematike i informatike 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kemija je prava stvar, može bojat' svaku tvar, voditeljice: Angelika Julardžija, Sara Klasan, Martina Matanović i Barbara Viljetić 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole
Dječji vrtić Pčelica, Gacka ul. 1A, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Otkrijmo tajne čarolije boja, voditeljica: Martina Šrajer Gajdošik, suradnice: Ana Amić i Ana Matijašević 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Gloria Maris, Fakultetska ul. 7, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Boje mora, voditelji: Željko Popović i Vladimir Filipović, suradnice: Magdalena Šokčević i Katarina Mihaljević 10.4.2019. radionica Opća populacija
OŠ Augusta Šenoe, Drinska ul. 14, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Lom svjetlosti u prizmi i boje, autorica: Mirna Lišnić 10.4.2019. radionica Učenici 4. razreda
OBOJI SVIJET, autorica: Ana Vuksanović 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
BOJE KROZ ČETIRI GODIŠNJA DOBA, autorica: Sanda Lukenda 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
OŠ „Grigor Vitez“, Korčulanska ul. 1, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
PLES BOJA, autorica: Jasenka Domazet 10.4.2019. radionica Učenici 4. razreda
OŠ Tenja, Svete Ane 2, 31207 Tenja
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Pokusi u boji, voditeljica: Snježana Glavaš 10.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Ekološko-edukacijski centar, u reciklažnome dvorištu Zeleni otok Jug II, Opatijska ulica bb
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
ODVOJI PO BOJI!, voditeljice: Tihana Škugor i Biljana Pavić, suradnice: Maja Škugor, Sanja Trbara i Dunja Hlavsa 11.4.2019., 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole, studenti
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Čarolija boja, voditeljica: Ana Crnčan, suradnici: Sanja Jelić, David Kranjac, Jelena Kristić, Zrinka Tolušić, Tea Januš, Anđela Strahonja, Ana Čolak, Katarina Damjanović, Marko Brnjić i Bono Kesedžić 10.4.2019., 11.4.2019., 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
„Boje kukuruza“, autorice: Senada Mujčinović i Merima Idrizović 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Bijela i plava - boje Osijeka i Slavonije, autor: Daniel Haman 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Biljni pigmenti, autorice: Marijana Matić i Vesna Rastija 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Bogatstvo boja u ovaca, autori: Marijana Ćosić, Željka Klir i Josip Novoselec 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boja konja kao kriterij selekcije, autorice: Mirjana Baban i Ljuba Štrbac 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Boja probave kod preživača, autorice: Tina Bobić i Maja Gregić 11.4.2019., 12.4.2019. Instalacija Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Boja tla, autor: Vladimir Zebec 11.4.2019., 12.4.2019. Instalacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
BOJAMA I TEHNOLOGIJOM PROTIV KOROVA, autori: Franjo Balog, Domagoj Zimmer, Luka Šumanovac, Mladen Jurišić, Ivan Plaščak, Željko Barač i Dorijan Radočaj 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
BOJAMA PROTIV BOLESTI I ŠTETNIKA, autori: Ivan Režić, Adel Tot, Domagoj Zimmer, Luka Šumanovac, Monika Marković, Ivan Vidaković i Pavo Lucić 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Boje buše, autorice: Mirna Gavrin i Vesna Gantner 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje gladi, autori: Ana Heđi, Krešimir Prtenjača, Anamarija Dellavia, Goran Herman i Brigita Popović 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Boje i roboti, autori: Ivan Vidaković, Goran Heffer, Katica Šimunović i Željko Barač 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Boje koje volim su boje koje nosim, autorica: Lucija Prebeg, suradnici: Miroslav Lisjak, Marija Kristić i Marija Špoljarević 11.4.2019., 12.4.2019. Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Boje krzna u mačaka, autorice: Sonja Petrović, Nikolina Kosić, Lucija Lovrić, Mia Švitek i Nikolina Stojanović 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
BOJE OSIJEKA IZ SVEMIRA, autori: Dorijan Radočaj, Mladen Jurišić, Ivan Plaščak, Željko Barač, Domagoj Zimmer i Antonela Lončar 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Boje pasiflore, autori: Ante Bubalo i Monika Tkalec Kojić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje probave konja, autorice: Maja Gregić, Mirjana Baban i Tina Bobić 11.4.2019., 12.4.2019. Instalacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje termovizije u prevenciji bolesti kod goveda, autori: Tina Bobić, Josip Raković, Filip Bank i Maja Gregić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Boje u marketingu, autorice: Sanja Jelić Milković, Zrinka Tolušić, Ružica Lončarić, Hanna Balić, Karolina Kajan i Ema Penava 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje životinjskog carstva, autor: Tihomir Florijančić 11.4.2019., 12.4.2019. Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Crtam kanom, crtam kanu, autori: Maja Filipović, Borna Merc, Lara Ergović, Miroslav Lisjak, Marija Kristić i Marija Špoljarević 11.4.2019., 12.4.2019. Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Genetska kontrola dormantnosti pšenice, autori: Vedran Orkić, Sunčica Guberac, Vlado Guberac i Matej Kurilj 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Izložba zbirke kukaca, autorice: Emilija Raspudić, Mirjana Brmež, Ivana Majić, Josipa Puškarić i Mirela Varga 11.4.2019., 12.4.2019. Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Kako konji raspoznaju boje?, autori: Mirjana Baban, Ljuba Štrbac i Mihael Đurin 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Kako koze vide boje?, autori: Bernardica Jurić, Željka Klir i Josip Novoselec 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Kana bez mana, autori: Maja Filipović, Borna Merc, Lara Ergović, Miroslav Lisjak, Marija Kristić i Marija Špoljarević 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Koje si ti boje?, autorice: Danica Brnjić, Ivana Dmejhal, Antonia Petrić, Renata Baličević, Željka Vinković i Marija Ravlić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Koje su boje dijatomeje?, autori: Pavo Lucić, Magdalena Lešić, Dora Lončar, Martina Popić, Vlatka Rozman, Anita Liška i Domagoj Zimmer 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Koje su boje vašeg tima: konvencionalni vs imerzni sustav u kulturi tkiva, autori: Iva Kovačević, Katarina Orlović, Anamria Beti, Ružica Matić, Dejan Bošnjak i Monika Tkalec 11.4.2019., 12.4.2019. Instalacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Kontaminacija u kulturi tkiva, autor: Dejan Bošnjak, suradnici: Andrija Branković, Ivan Glavan, Monika Tkalec Kojić, Toni Kujundžić i Aleksandar Stanisavljević 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Konj na termogramu, autorice: Maja Gregić, Kristina Zirn, Mirjana Baban i Tina Bobić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
LED diode kao izvor dopunske svjetlosti, autori: Boris Ravnjak, Tomislav Vinković, Monika Tkalec Kojić, Antonija Lošonski i Jelena Kljajić 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Molekule s VEZom, autorica: Dora Prpić, suradnici: Miroslav Lisjak, Marija Kristić i Marija Špoljarević 11.4.2019., 12.4.2019. Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Nije sve tako crno: frazemi sa sastavnicom crno u engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku, autorica: Iva Grubišić Ćurić 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Paleta jesenskih boja lišća, autori: Marija Kristić, Katarina Šperanda, Laura Tenžera, Miroslav Lisjak i Marija Špoljarević 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Pasmine goveda kroz paletu boja, autori: Tina Bobić, Filip Bank, Josip Raković i Maja Gregić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Postoji li zaista ljubičasta krava Milka?, autor: Nikola Raguž 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Prebroji boje sjemena, autori: Vedran Orkić, Šimun Lakušić, Matko Pandurić, Jelena Musić, Tihana Lovrić, Ivan Kovaček i Zvonimir Mak 11.4.2019., 12.4.2019. Instalacija Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Predator - plijen pogled bez boja, autori: Marija Šolinić i Borna Buban 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Primjena boja u zaštiti poljoprivredne mehanizacije, autori: Martina Dugonjić, Petra Miškulin, Ivan Vidaković i Domagoj Zimmer 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Prirodne boje (pigmenti) u krmivima, autori: Mihael Đurin, Vladan Malbaša, Ivana Prakatur i Mario Ronta 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Prirodni dodatci kao boje u hranidbi domaćih životinja, autori: Marija Pleša, Ivana Prakatur i Mario Ronta 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
PROMJENA BOJE PŠENICE U FAZAMA RAZVOJA, autori: Arian Ćosić, Benjamin Marić, Domagoj Zimmer, Ranko Gantner, Marija Ravlić i Mario Ronta 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Prvi dojam je najvažniji, autorice: Maja Gregić, Mirjana Baban i Tina Bobić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Senilni leucizam – nijanse sive boje lipicanaca, autorice: Mirjana Baban, Ljuba Štrbac i Marina Bertović 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Sjaj kovina, autori: Borna Merc, Lara Ergović, Davor Lamešić, Helena Žalac i Brigita Popović 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Skakajući geni – tajna pjegavog kukuruza, autori: Sunčica Guberac, Vedran Orkić, Matej Kurilj i Sonja Vila 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Smeđa signalizacija u ruralnom turizmu, autorice: Jelena Kristić, Jadranka Deže, Nives Sić i Ana Šinko 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Sve boje micelija, autorica: Tamara Siber 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Sve nijanse dušika, autori: Marko Ivić, Dario Novoselović i Brigita Popović 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Svijet boja konja – i uživo!, autorica: Mirjana Baban, suradnici: Maja Gregić, Pero Mijić, Tina Bobić, Ante Bagarić, Silvija Butković i Nives Sič 11.4.2019., 12.4.2019. Izložba Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Svijet u boji sjemena, autori: Sonja Petrović, Jelena Musić, Tihana Lovrić, Šimun Lakušić, Matko Pandurić, Petra Majstorović i Nikolina Đorđić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Šareni svijet grožđa i vina, autori: Toni Kujundžić, Dejan Bošnjak, Luka Kujundžić, Nina Grujić Tomas i Ana Baban 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Tajna plave orhideje, autori: Lucija Nežić, Vedran Lederer, Marija Ravlić i Monika Marković 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Terapija konja bojama - kromoterapija, autorica: Mirjana Baban 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Uloga metala u izradi pigmenata različitih boja, autori: Goran Heffer, Ivan Vidaković, Katica Šimunović i Željko Barač 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Vesele boje u seoskom dvorištu, autorica: Zlata Kralik, suradnici: Ivona Djurkin Kušec, Manuela Grčević i Žarko Radišić 11.4.2019., 12.4.2019. Instalacija Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Zelena ekonomija za održivu budućnost, autorice: Ljubica Ranogajec, Paula Križić i Iva Mikićlić 11.4.2019., 12.4.2019. poster 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Zelena i plava Hrvatska, autorice: Ana Crnčan, Mateja Vladisavljević, Marina Marinić i Adela Vukoja 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Zelena krma, autori: Mihael Đurin i Ranko Gantner 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Zelena plaćanja u poljoprivredi, autori: Ana Crnčan, Sara Bušić, Luka Vinković i David Kranjac 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Zeleni marketing, autori: Zrinka Tolušić, Sanja Jelić Milković, Igor Kralik, Katarina Kapular i Kristina Andrišić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Zeleno računovodstvo, autorice: Ana Crnčan, Antonija Hunjet i Marina Tošić 11.4.2019., 12.4.2019. poster Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija
Boje iz prirode, voditeljica: Andrijana Rebekić, suradnica: Sanja Grubišić 11.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Boje mijenjaš, kameleon nisi, što si?, voditelj: Dejan Agić, suradnici: Vesna Rastija, Maja Karnaš, Tena Jovanović, David Fruk, Ivan Habus i Ante Huber 11.4.2019., 12.4.2019. radionica 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti, opća populacija
Gljive su u zraku, voditeljica: Gabriella Kanižai Šarić, suradnik: Davor Kojić 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Hrana duginih boja, voditeljica: Ivona Djurkin Kušec, suradnici: Zlata Kralik, Kristina Gvozdanović, Manuela Grčević i Žarko Radišić 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Kakve je boje hrana za životinje?, voditeljica: Ivana Prakatur, suradnice: Ljubica Pastuović, Ljubica Pastuović, Ružica Babić i Katarina Tilhof 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Mali forenzičari, voditeljice: Gabriela Pravdić, Lucija Kereša, Kristina Domijan, suradnici: Miroslav Lisjak, Marija Kristić i Marija Špoljarević 11.4.2019., 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola
Pijem šareno – zdrav sam, voditeljice: Laura Tenžera i Katarina Šperanda, suradnici: Marija Kristić, Miroslav Lisjak i Marija Špoljarević 11.4.2019., 12.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Pogled na Osijek iz svemira, voditelj: Dorijan Radočaj, suradnici: Mladen Jurišić, Ivan Plaščak i Željko Barač 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Šarene bakterije, voditeljica: Gabriella Kanižai Šarić, suradnik: Davor Kojić 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Šareni geni, voditeljica: Sonja Petrović, suradnici: Jelena Musić, Matko Pandurić, Nikolina Kosić, Lucija Lovrić, Mia Švitek i Nikolina Stojanović 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Šareni origami, voditeljica: Marija Ravlić, suradnici: Renata Baličević, Željka Vinković, Monika Marković, Lucija Nežić, Danica Brnjić, Ivana Dmejhal, Antonia Petrić i Pavo Lucić 11.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Tajno pismo, voditeljica: Maja Karnaš, suradnici: Vesna Rastija, Dejan Agić, Ana Šunić, Iva Bunić, Hana Šimenić i Gloria Ninković 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Ledene slatke boje, voditeljica: Sonja Petrović, suradnici: Šimun Lakušić, Petra Majstorović, Nikolina Đorđić, Jelena Musić, Ivan Kovaček i Zvonimir Mak 11.4.2019. radionica Viši razredi osnovne škole, 1. razred srednje škole
Boja svinjskoga mesa, voditeljica: Danijela Samac, suradnici: Đuro Senčić, Martina Kuleš i Dora Kmet 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Boja zdravlja, voditeljica: Andrijana Rebekić, suradnica: Sanja Grubišić 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Boje meda, voditelj: Marin Kovačić, suradnici: Zlatko Puškadija i Karolina Tucak 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Diferenciranje obojanih razmaza krvi životinja, voditeljice: Andrea Natali Rončević i Irena Išasegi, suradnici: Željka Klir i Josip Novoselec 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Growing a rainbow: fruits and vegetables, voditeljica: Iva Grubišić Ćurić, suradnici: Tomislav Benić, Patrik Čugura i Ivan Strinić 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Koje boje je DNA?, voditeljica: Sunčica Guberac, suradnici: Vedran Orkić, Tihana Lovrić, Nikolina Kosić, Mia Švitek i Nikolina Stojanović 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Nasljeđivanje boje dlake kod konja, voditeljica: Ljubica Štrbac, suradnici: Momčilo Šaran i Mirjana Baban 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Otkrijmo sve boje lišća, voditeljica: Maja Karnaš, suradnici: Vesna Rastija, Dejan Agić, Mia Delić, Nera Čanžara, Patricija Žderić, Domagoj Smolčič i Zita Bece 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Pogled na Osijek iz svemira, voditelj: Dorijan Radočaj, suradnici: Mladen Jurišić, Ivan Plaščak i Željko Barač 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Ledene slatke boje, voditeljica: Sonja Petrović, suradnici: Šimun Lakušić, Petra Majstorović, Nikolina Đorđić, Jelena Musić, Ivan Kovaček i Zvonimir Mak 12.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola
Sve boje nevidljivih nematoda, predavačica: Josipa Puškarić 12.4.2019. Predavanje Viši razredi osnovne škole, srednja škola
Spektar boja konja kroz termografsku kameru, predavačice: Kristina Zirn, Maja Gregić i Mirjana Baban 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Koje boje vide životinje?, predavači: Matko Adrić, Bernardica Jurić i Marijana Ćosić 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Uloga boja u životinjskom svijetu, predavačice: Anamarija Kovačević i Helena Horvat 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
A Colored Pulchritude: Why Is Tomato Red, Banana Yellow, and Lettuce Green? / Obojena ljepota: zašto je rajčica crvena, banana žuta, a salata zelena?, predavač: Tihomir Živić 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Modrozelene alge u vodi za navodnjavanje, predavači: Vedran Lederer, Željko Barač, Domagoj Zimmer i Monika Marković 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Boje i geni, predavač: Boris Lukić 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Jesen stiže, dunjo moja, predavači: Marija Kristić, Lucija Kereša, Miroslav Lisjak i Marija Špoljarević 12.4.2019. Predavanje Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti
Fluorescencija u prirodi i znanosti, predavači: Lucija Prebeg i Miroslav Lisjak 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
William Shakes Beer: To brew or not to brew?, predavači: Luka Sarić i Miroslav Lisjak 12.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Plesni klub Broadway, Gacka 10, Trgovački centar Konzum
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Rastimo s bojama, voditeljica: Senka Gazibara, suradnice: Antonija Blažević, Maja Stočko, Dora Vincelj i Arijana Tomić 11.4.2019. radionica Predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
OŠ „Mladost“, Sjenjak ul. 7, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
EU kutak za djecu – boje EU-a, voditeljica: Dunja Duić, suradnici: Martina Drventić 12.4.2019. radionica Učenici 1.c razreda, OŠ Mladost
Ekonomska i upravna škola Osijek, Trg Svetog Trojstva 4
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
OTKRIJ BOJE PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK, Pravno ekonomska klinika, moderatori: Dubravka Akšamović, Predrag Zima, Lidija Šimunović, Natko Klanac 12.4.2019. Tribina 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, članovi Pravno ekonomke klinike
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
(Be) INSPIRED: inovativno studiranje izbjegličkog i migracijskog prava on-line, autorica: Helga Špadina 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster, prezentacija Studenti, opća populacija
Numerous shades of the referendum, autori: Matea Lončar i Bruno Lončar 8.4.2019., 9.4.2019., 10.4.2019., 11.4.2019., 12.4.2019., 13.4.2019. poster 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti, opća populacija
Pravosudni semafor: crveno-žuto-zeleno svjetlo za prekogranične tužbe, voditeljica: Mirela Župan, suradnici: Tomislav Varžić, Matija Šljivić, Anica Kalamiza i Franka Ugleši 8.4.2019. radionica Studenti IV. godine studija Prava, zainteresirana pravna struka, opća populacija
Crveni alarm zove na zaštitu maloljetnih migranata, voditeljice: Martina Drventić i Marijana Šego, suradnica: Silvija Srđak 8.4.2019. radionica 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Boje nasilja – mehanizmi i (neke) posljedice društvenih nejednakosti, predavač: Toni Pranić 8.4.2019. Predavanje Studenti, opća populacija
Mijenjanje političkih boja parlamentarnih zastupnika i zastupnički mandat, predavač: Ivica Pavić 8.4.2019. Predavanje Studenti, opća populacija
Želite li sjajniji životopis? Postanite sveučilišni specijalist za ljudska prava!, voditeljica: Mira Lulić, suradnik: Davor Muhvić 8.4.2019. radionica Publika koja zadvoljava uvjet*
Pristup informacijama u području zaštite okoliša s primjerima iz prakse Zelenog telefona, predavači: Ana Đanić Čeko, Dinko Pešić i Martina Matijaković 9.4.2019. Predavanje Studenti druge godine Stručnog upravnog studija
Eutanazija i pravo na umiranje – mrak ili svjetlo?, voditelji: Renata Perić i Igor Vuletić, suradnica: Ivana Halapir 9.4.2019. radionica Studenti pravnih studija, studenti medicine
"Sve boje dječjih prava", voditeljica: Mira Lulić, suradnici: Davor Muhvić i Tijana Borovec 9.4.2019. radionica Za djecu O. Š. Franje Krežme
Pictura - može li jedna osoba biti vlasnik boje, a druga platna?, predavač: Marko Sukačić 9.4.2019. Predavanje Studenti, opća populacija
Sve boje dječjih prava, voditeljica: Mira Lulić, suradnici: Davor Muhvić i Tijana Borovec 10.4.2019. radionica Franje Krežme – učenici 3. razreda
Sigurnost cestovnog prometa- jesmo li u crvenom, predavačica: Aleksandra Vasilj 10.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
Je li more i dalje plavo?, predavačica: Biljana Činčurak Erceg 10.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
'Koje je EU boje - pretraživanje pravnih izvora i baza podataka EU'', voditeljica: Dunja Duić, suradnik: Tunjica Petrašević 10.4.2019. radionica Studenti, opća populacija
JE LI INFORMIRANI PRISTANAK PACIJENTA UVIJEK NUŽAN?, predavačica: Ivana Tucak 10.4.2019. Predavanje Studenti, opća populacija
Socijalne determinante zdravlja i boja kože, predavačica: Dinka Caha 10.4.2019. Predavanje 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija
"Sve boje dječjih prava", voditeljica: Mira Lulić 11.4.2019. radionica Predškolarci vrtića Stribor
Izložba studentskih plakata Pravnog fakulteta Osijek: mračna strana međunarodne zajednice, ko-autori: Mira Lulić i Davor Muhvić 11.4.2019. Izložba studentskih plakata 7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti
Poetry of Colours in the Language of Law, predavačica: Ljubica Kordić 11.4.2019. Predavanje Studenti, asistenti i nastavnici
"Želite li postati sveučilišni specijalisti ljudskih prava?", voditeljica: Mira Lulić 12.4.2019. radionica Opća populacija