Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Svaki otpad ima svoju priču: Smeće nije kraj!, Ivana Carević, Martina Grubor i Jelena Šantek Bajto

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 12:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Odgovornost za rješavanje problema gomilanja smeća leži u našim rukama. Kad koristimo proizvod, često ga odbacujemo ne razmišljajući o njegovom daljnjem životnom vijeku. No, svaki otpad nosi svoju priču pri čemu odlaganje ne mora biti kraj! Često ljudi pružaju otpor prema otpadnim i recikliranim materijalima zbog neiskustva ili nerazumijevanja mogućnosti primjene takvih materijala. Znaš li da za potpuno razlaganje stare gume na odlagalištu otpada može trajati desetljećima pa čak i do stotine godina? Kako biste vi dali novu svrhu staroj gumi?

Prema tome, edukacija od malih nogu je ključna, posebice pri prepoznavanju novih načina upotrebe otpadnih materijala. Pametno korištenje resursa, poput integracije otpadnih materijala u svakodnevne proizvode ili otkrivanje inovativnih primjena otpada putem interaktivnih iskustava, može značajno doprinijeti očuvanju postojećih i pronalasku novih eko-resursa.

Posjetiteljima će biti predstavljen eksponat “kabinet za prikaz materijala” (“mala knjižnica materijala”) koji uključuje raznolike materijale, od različitih otpada do lokalno dostupnih i prirodnih materijala. Kroz interaktivne primjere, sudionici će imati priliku sami pronaći nove potencijalne primjene otpada.

Biografija:

dr.sc. Ivana Carević, dipl.ing.građ. zaposlena je na Zavodu za materijale Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima vezanim uz građevinske materijale, određivanje mehaničkih svojstva i svojstva trajnosti, korištenje otpada kao sekundarne sirovine u građevinskom sektoru poštujući načela održivosti, sigurnosti i funkcionalnosti. Dodatno radi na projektima koji su vezani za energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Kvalificirana je za izvođenje naprednih analitičkih metoda i mikrostrukturne analize. Trenutno se bavi kvantificiranjem održivosti u građevinskom sektoru. 

 

dr.sc. Martina Grubor, mag.ing.aedif., mag.oec. zaposlena je na radno mjesto višeg asistenta na Zavodu za materijale Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svome znanstveno - istraživačkom radu bavi se analizom svojstava i strukture građevinskih materijala, a osobito razvojem novih inovativnih materijala primjenom recikliranih i alternativnih materijala te razvojem novih mjerenih metoda za istraživanje cementnih kompozita.  Aktivno sudjeluje u znanstvenim istraživačkim projektima vezanim uz građevinske materijale te održivo gospodarenje otpadom u građevinskom sektoru. 2023. godine nagrađena je Nagradom za mladog znanstvenika za istaknutu istraživačku produktivnost i citiranost njezinih objavljenih radova od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2020./2021. i 2021./2022.

 

dr.sc. Jelena Šantek Bajto, mag.ing.aedif. zaposlena je kao viši asistent na Zavodu za materijale Građevinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njen rad usmjeren je na aktivno sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima, posebno na razvoj novih metoda i procesa za transformaciju nedovoljno iskorištenih otpadnih materijala u visokoučinkovite građevne kompozite. Specijalizirala se u provedbi temeljnih i naprednih ispitivanja mineralnih kompozita uz evaluaciju održivosti kroz ispitivanje ekoloških, energetskih i resursnih aspekata. Pored toga, posjeduje značajno iskustvo u provođenju mjera energetske učinkovitosti i zaštite od buke, s fokusom na odabir materijala i tehnologija primjenjivih pri obnovu objekata kulturne baštine.