Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Složi puzzle života, Lucija Bastiančić, Nikolina Škvorc, Snježana Kužir, Marko Poletto

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 9:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Zavod za anatomiju, histologiju i embriologiju

Detalji

Posjetitelji će moći razgledati označene embrionalne preparate različitih životinjskih vrsta. Nakon toga će moći provjeriti svoje nove spoznaje kroz slaganje puzzli načinjenih prema eksponatima. Na ekranu pametne ploče moći će pronaći i gledati eksponate unutar Virtualne zbirke preparata Veterinarskog fakulteta VEF EXPO u turn around verziji.

Biografija:

Lucija Bastiančić rođena je 24. travnja 1992. u Puli. Nakon završene Opće Gimnazije u Puli, 2011. upisala je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2017., a doktorirala 2023. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je kao asistentica na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Histologija i opća embriologija, Histology with General Embryology, Morfologija riba i Fish Morphology.

 

Poveznica na CRORIS:

https://croris.hr/osobe/profil/34377

 

Nikolina Škvorc rođena je 23. rujna 1994. u Zagrebu. Diplomirala je Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. i stekla akademski naziv doktorica veterinarske medicine. Tijekom studija nagrađena je s dvije Rektorove nagrade. 10. veljače 2020. zaposlena je kao asistentica na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je iste godine na matičnom fakultetu upisala poslijediplomski doktorski studij Veterinarske znanosti. Znanstveno i stručno područje rada usmjereno joj je na histologiju i embriologiju divljih životinja. Članica je Hrvatske veterinarske komore, European Association of Veterinary Anatomists, International Society of Education in Animal Sciences, Lovačke sekcije Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Oto Rohr i Udruge AMAC-VEF.

 

Poveznica na CRORIS:

https://www.croris.hr/osobe/profil/37052

 

 

Prof. dr. sc. Snježana Kužir rođena je 09. travnja 1969. u Zagrebu. Diplomirala je 1996. te se zapošljava se na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti iz područja biomedicine i zdravstva stekla je 2002., a 2006. akademski stupanj doktora znanosti. Trenutno je u zvanju redovite profesorice odnosno znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju.

Voditeljica je obveznog predmeta Histologija i opća embriologija na hrvatskom i engleskom jeziku. Sudjeluje u izvođenju nekoliko izbornih predmeta te na specijalističkom studiju Sudsko Veterinarstvo kao i doktorskom studiju iz Veterinarskih znanosti.

Do sada je bila uključena u istraživanja vezana za tri znanstvena projekta MZOŠ i tri projekta Hrvatske

zaklade za znanost. Suradnica je na tri projekta tematski vezana uz nastavu.

Aktivni je član European Association of Veterinary Anatomists i International Society of Education in Animal Sciences.

Poveznica na Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=jTwZdFIAAAAJ&hl=hr&oi=ao

 

Poveznica na CROSBI:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Snje%C5%BEana%20Ku%C5%BEir|text|profile

 

Marko Poletto