Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Primjena umjetne inteligencije u istraživanju onečišćenje (agro)okoliša teškim metalima, Gabrijel Ondrašek i Jelena Horvatinec

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 14:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Onečišćenje (agro)ekosustava teškim metalima (TM) predstavlja sve izraženiji problem, budući da TM mogu imati negativne učinke po zdravlje ljudi i ekosustave kroz kontaminaciju hrane i voda. Tehnike umjetne inteligencije (AI) kao što su strojno učenja i analize velikih baza podataka mogu se primijeniti u praćenju, predviđanju i upravljanju onečišćenjem ekosustava TM. Također, napredni algoritmi strojnog učenja mogu se koristiti za analizu i interpretaciju kompleksnih rezultata, kako bi se identificirali uzroci onečišćenja, predvidjeli trendovi u širenju onečišćenja te razvile strategije za njegovo upravljanje i minimiziranje.

Biografija:

Prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek radi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2001. U periodu od 2012. (uz kraći prekid) do 2021. obnašao je funkciju predstojnika Zavoda za melioracije. Na matičnom fakultetu trenutno je koordinator MS studija na engleskom jeziku INTER-EnAgro, te je nositelj 1 BS i 4 MS modula. Bio je mentor dvoje doktoranda, te 25 diplomska i 15 dodiplomskih studenata. Temeljni znanstveni interesi su mu vezani uz održivo gospodarenje prirodnim resursima, problematiku degradacije zemljišnih i vodnih resursa od povećane salinizacije i kontaminacije metalima u različitim (agro)ekosustavima, te kemijskih melioracija. U profesionalnoj karijeri usavršavao se 37 mjeseci na uglednim europskim, australskim i latinoameričkim sveučilištima i centrima izvrsnosti. Izlagao je radove na brojnim znanstvenim skupovima  konferencijama. Autor je 70+ indeksiranih znanstvenih publikacija, 12 poglavlja u 12 znanstvenih knjiga, urednik je 1 sveučilišnog udžbenika, 1 znanstvene monografije i 3 znanstvene knjige.

 

Jelena Horvatinec, mag. ing. agr.  od rujna 2021. radi na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent/doktorand na Zavodu za melioracije, a vezano za projekt „Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala – Ash4soil“. Do 2020. radila je kao asistent na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. godine do danas kao voditelj projekata Zagrebačkog orkestra ZET-a organizirala je i sprovela preko 20 projekata na državnoj i međunarodnoj razini.