Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Razbistri um hranom, Tea Knezović, Matea Kosinec, Ana Maltar, Ivana Rumbak

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

U daljini nazire se slika hrane

Koja skoro da i nema mane

Tajnu otkrij, slušaj glas

Odgovor na pitanje nudi spas

Kada sliku prepozna tvoje oko

Digni ruku ti visoko

Sliku zapamti i brzo isprobaj hranu

Koju mozak treba i po noći i po danu.

Biografija:

Prof. dr. sc. Ivana Rumbak

Prof. dr. sc. Ivana Rumbak  je od 2005. godine zaposlena na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uključena je u izvođenje nastave kao nositelj više predmeta na prijediplomskom i diplomskom studiju Nutricionizam, kao i na  poslijediplomskom studiju. Pod njezinim mentorstvom izrađeno je i obranjeno 27 završnih i diplomskih radova, dvije doktorske disertacije i jedan rad nagrađen rektorovom nagradom. Autorica je poglavlja „Prehrambene potrebe: masti” objavljenog u sveučilišnom udžbeniku Prehrana u općoj i kliničkoj pedijatriji (S. Kolaček, I. Hojsak, T. Niseteo, ured.). Kao autorica i koautorica objavila oko 60 znanstvenih i stručnih te je svoje radove prezentirala na više od 50 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Predsjednica je Odbora za Nutricionizam pri Hrvatskom društvu prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Dobitnica je nagrada Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta za izvrsnost u nastavnoj djelatnosti i za objavljen znanstveni rad u najbolje rangiranom časopisu u 2023. godini u znanstvenom polju Nutricionizam.

 

Tea Knezović, univ. bacc. nutr.

Tea Knezović, studentica je 2. godine diplomskog studija Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Kao volonter sudjeluje na mnogim projektima među kojima se ističu: projekt „Volontiraj na pedijatriji“ u organizaciji Društva „Naša djeca“ Maksimir koji se održavao u KBC-u Zagreb, pomoć pri održavanju 8. Međunarodnog kongresa nutricionista u  Zagrebu, sudjelovanje u edukaciji na projektu „Pun ceker zdravlja“. Od 2019. do 2022. godine volontira u Laboratoriju za znanost o prehrani na matičnom fakultetu te u udruzi Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma na regionalnim, nacionalnim i europskim projektima vezanim u prehranu i nutricionističku edukaciju djece. Tijekom 2022. i 2023. godine radi na projektu „Nacionalno istraživanje prehrambenih navika adolescenata, odrasle i starije populacije“. Koautor je četiri znanstvena rada i devet kongresnih priopćenja.

 

Matea Kosinec, univ. bacc. nutr.

Matea Kosinec, studentica je druge godine diplomskoga studija Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Svoju izrazitu motivaciju u prenošenju znanja o prehrani započela je još na prvim godinama studija putem različitih edukativnih programa u zagrebačkim fitnessima. Sudjeluje u projektu „PETICA- igrom do zdravlja“ Hrvatskog liječničkog zbora koja je usko povezana s prevencijom pretilosti u djece osnovnoškolske dobi te je odnedavno članica udruge Probion u sklopu koje sudjeluje na raznim događanjima poput Simpozija o PCOS i endometriozi te Simpozija Prehrana i zdravlje. Iskustvo u radu s ljudima, ali i djecom stekla je kroz mnoge radionice volonterskog tipa vezane za struku, ali i šire tematike.

 

Ana Maltar, univ. bacc. nutr.

Ana Maltar studentica je druge godine diplomskog studija Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja uključila se u Volonterski klub Prve Gimnazije Varaždin gdje je stekla iskustvo rada s djecom predškolske i osnovnoškolske dobi. Na diplomskom studiju, 2023. godine sudjelovala je u istraživanju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o oglašavanju u blizini škola. Ove godine uključila se u rad Udruge Probion gdje sudjeluje u raznim projektima; Kuham za svoje srce, NutriProbion te Simpozij Prehrana i zdravlje. U sklopu diplomskog rada sudjeluje u istraživanju koje provodi Institut za medicinska istraživanja u sklopu projekta „Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece – procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status“.