Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

PEL – pokretni ekološki laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka, Gordan Golja

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 10:00 - 12:00
srijeda 24.4.2024., 16:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Dvorište

Detalji

PEL – pokretni ekološki laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka

U prezentaciji će pobliže biti objašnjen rad Pokretnoga ekološkog laboratorija za mjerenja kvalitete zraka tvrtke Dvokut ECRO te će se mjeriti parametri: SO2, CO, NO/NO2, benzen, ozon, te meteorološki parametri.

Pokretnim ekološkim laboratorijem mjeri se kvaliteta zraka u blizini većih zagađivača zraka, npr. rafinerija, kemijskih postrojenja, odlagališta otpada, prometnica, kamenoloma... Mjerenja traju kontinuirano više dana a na temelju rezultata takvih mjerenja obavlja se kategorizacija zraka na mjerenom području.

Biografija:

Gordan Golja

Gordan Golja je rođen u Zagrebu 1964. godine. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Radi u tvrtki Dvokut ECRO kao voditelj Odjela za praćenje stanja okoliša. Osim mjerenjima emisija i imisija bavi se izradom modela rasprostiranja polutanata, modeliranjem tehnoloških procesa, a sudjeluje i u izradi studija utjecaja na okoliš.