Inteligentno osmišljavanje brodskih energetskih sustava, voditelj: Ivan Gospić

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 17:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel, Ulica Ruđera Boškovića, Zadar

Vrsta događanja:
Predavanje

Detalji

Inteligentno osmišljavanje brodskih energetskih sustava Suvremeni brodski energetski sustavi uključuju širok raspon raznovrsnih, tehnološki kompleksnih rješenja uvjetovanih vrstom i namjenom brodova u koje se integriraju. Svaki, inteligentno osmišljeni brodski energetski sustav uravnotežuje nastupajuća energetska opterećenja tijekom karakterističnih operativnih intervala unutar predvidivih realističnih okolišnih uvjeta na pripadajućoj navigacijskoj ruti, na pouzdan, ekonomičan, energetski učinkovit i ekološki prihvatljiv način. Inteligentnim pristupom se uzima u obzir složena interaktivna povezanost involviranih energetskih podsustava (propulzijskog, električnog i toplinskog) kako bi se postigla kompaktnija i po masi lakša tehnološka rješenja čime sa svrhom povećanja transportnog kapacitet plovila. Navedenim se omogućuje kreiranje optimalne konfiguracije brodskog energetskog kompleksa koji osim glavnog porivnog stroja, propulzora, generatora pare i električnih generatora, sadrži pripadajuće pomoćne podsustave neophodne za transformiranje, konduktiranje i moduliranje karakterističnih energijskih tokova.