Rožić, Golubić: Numbers 'n' Words: The Ultimate Mental Marathon

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 10:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Gimnazija Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Detalji

Učenici će biti uključeni u rješavanje matematičkih, logičkih i jezičnih zagonetki. Rješavanje zagonetki potiče njihovu kreativnost, logičko razmišljanje i suradnju. Kroz različite zagonetke, učenici će primijeniti matematičke koncepte, a paralelno s tim, jezične zagonetke će ih potaknuti na razmišljanje o riječima, frazama i značenjima, poboljšavajući njihovo razumijevanje jezika i vještine komunikacije. Integracija matematike i jezika stvara stimulativno okruženje koje potiče učenike na aktivno sudjelovanje, potiče njihovu znatiželju i razvija širok spektar kognitivnih vještina.

Biografija:

Kristian Golubić

Rođen je u Zagrebu, gdje se i školovao. Po završetku Gimnazije Lucijana Vranjanina 2009. godine upisuje Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2014. godine diplomirao i stekao zvanje magistar edukacije matematike i informatike. Iste godine se zaposlio u Gimnaziji Velika Gorica na mjestu nastavnika matematike i informatike gdje radi i danas. 2023. napreduje u zvanje prof. mentor. Aktivno sudjeluje u pripremama učenika za Državnu maturu. 

 

 

Iva Rožić

Rođena je u Rijeci gdje se i školovala. Po završetku obrazovanja u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji upisuje Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, smjerove anglistika i povijest umjetnosti, gdje je 2011. godine diplomirala i stekla zvanje magistre edukacije engleskog jezika i književnosti i magistre povijesti umjetnosti. Na mjestu nastavnice engleskoga jezika do sada je radila u ustanovi za obrazovanje odraslih, osnovnoj školi te u srednjim školama u Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj županiji. 2023. godine napredovala je u zvanje prof. mentora te uz redovan rad na mjestu nastavnice engleskoga jezika u Gimnaziji Velika Gorica priprema učenike za Državnu maturu.