Rubić: Kako razvoj „Growth Mindseta“ pomaže u učenju i ostvarivanju ciljeva– primjena u nastavi engleskog jezika

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 15:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka cesta 5, Velika Gorica

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Dvorana F

Detalji

Growth mindset je način razmišljanja koji potiče ustrajnost, otpornost i ljubav prema učenju, a značajno određuje:

Shvaćanje kulture učenja

Koliko smo spremni na pomicanje vlastitih granica? 

Kako se nosimo s greškama, promjenama i neuspjehom? 

Koliko se mučimo s preprekama?

U sklopu radionice provesti će se više aktivnosti usmjerenih na to kako vježbati razvojni način razmišljanja tj. growth mindset primjerene za nastavu engleskog jezika

Predavanje donosi korisne informacije o važnosti i načinima razvoja razvojnog načina razmišljanja (eng. growth mindset) u obrazovnom okruženju.  Mindset teorija je ujedinjena teorija motivacije, osobnosti i razvoja kojoj je u fokusu razvoj uvjerenja i sustava uvjerenja ljudi o promjenjivosti osobnih karakteristika, poput intelektualnih sposobnosti, vještina i talenta (Dweck, 2017). Tako,učenici ili studenti obično imaju ili "growth mindset" tj. vjeruju da se njihov intelekt i sposobnosti mogu razvijati (ulaganjem truda, biranjem dobrih strategija i učenjem od drugih) ili "fixed mindset" te vjeruju da su njihova inteligencija i sposobnosti relativno nepromjenjivi. 

Prema ovoj sve popularnijoj teoriji način na koji gledamo na sebe - naše sposobnosti, talente i inteligenciju utječe na naše živote i uspjeh jer utječe na način na koji biramo ostvarivati svoje ciljeve npr. hoćemo li biti spremni na pomicanje vlastitih granica i odgovoriti na izazove s više truda i predanosti ili odustati kad se suočimo s izazovom ili neuspjehom.

Vjerovanja studenata o vlastitoj kompetenciji, inteligenciji i vještinama igraju važnu ulogu u njihovim iskustvima učenja, uključenosti u učenje, uspjehu te otpornosti kod neuspjeha. Stoga je važno razumjeti kako studenti razvijaju svoja uvjerenja tijekom školovanja. Dodatno, studentima treba omogućiti podršku kako bi imali uvid u vlastiti način razmišljanja i njegovim preoblikovanjem bolje se nosili s izazovima, kretali prema uspjehu uz održavanje i razvoj motivacije za stjecanje znanja i usvajanje vještina. 

 

Biografija:

Dr.sc. Ivana Rubić, v. pred. rođena je 1974. u Zagrebu. Diplomirala je engleski jezik i književnost i pedagogiju na Sveučilištu u Zadru i s entuzijazmom se usavršava u oba područja. Doktorirala je na studiju Kvaliteta u odgoju i obrazovanju 2021 godine, također na Sveučilištu u Zadru. Radila je na raznim razinama obrazovanja, a od 2013. radi na Veleučilištu Velika Gorica kao nastavnica engleskog jezika struke. Također, angažirana je na aktivnostima unapređenja kvalitete obrazovnih procesa na Veleučilištu. Kao praktičar i istraživač posebno je posvećena promicanju uključenosti studenata te aktivnog učenja i poučavanja u kontekstu poučavanja stranog jezika, ali i u kontekstu šireg problema stvaranja poticajnog i učinkovitog okruženja za uspješno napredovanje studenata na fakultetu te u konačnici i završavanje studija. Autorica je više radova (znanstvenih, preglednh