Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

Utjecaj pojedinih namirnica te komponenti energetskih pića na koncentraciju i inteligenciju adolescenata,
voditelji: Neuberg Marijana, Rosana Ribić, Željka Kanižaj, Izabela Gloc, Daniela Udiljak, Davor Balog, Irena Bunčić

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 11:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1 (Zgrada: UNIN2)

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti