Program festivala SVEUČILIŠTE SJEVER:
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program FZ 2024. [.pdf]
> SVEUČILIŠTE SJEVER - program festivala - kategorizirano prema publici i uzrastu

U tijeku je ažuriranje tablice događanja sa detaljima, neki termini događanja su dostupni i u gore navedenoj .pdf datoteci i poveznici.

Jesu li računala pametnija od nas?,
voditeljice: Violeta Vidaček Hainš, Suzana Keglević Kozjak, Zrinka Lacković Vincek, Katarina Leko

Datum i vrijeme:
utorak 23.4.2024., 10:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
FOI, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
FOI