IKT u obrazovanju- 'Friend or foe?',
autor: Zrinka Fišer

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 10:00 - 10:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija (prostorija):
UNISB EDU

Detalji

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije neizostavni je dio svih razina
obrazovanja nakon COVID-19 pandemije i prisilnog prelaska s 'face-to-face' na 'online'
način učenja i poučavanja. Osim dobrobiti koje uporaba IKT-a može imati na prijenos
materijala za učenje i omogućavanje učenja na daljinu prilikom učenja engleskoga kao
stranoga jezika, postoje dokazi da može utjecati na motivaciju za učenje, emocionalnu
uključenost u učenje i odabir strategija učenja jezika. Osobito su zanimljiva i
istraživanja koja ukazuju na mogući utjecaj uporabe društvenih mreža na razvoj
akademskog rječnika i spoznajnih procesa prilikom korištenja istoga. Na predavanju će
se govoriti upravo o nalazima istraživanja provedenih među studentima UNISB-a, a koji
su za cilj imali istražiti mogući utjecaj uporabe IKT-a na spoznajni i emocionalni razvoj
studenata u kontekstu učenja engleskoga kao stranoga i globalnoga jezika.

Biografija:

Doc. dr. sc. Zrinka Fišer

Odsjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Odjel društveno-humanističkih znanosti
Sveučilište u Slavonskom Brodu
zfiser@unisb.hr
Zrinka Fišer rođena je u Travniku, BiH, 27.01.1980. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju
završila je u Slavonskom Brodu. Diplomirala je arheologiju i engleski jezik i književnost na
Filozofskom fakultetu u Zadru 2005. godine. Upisuje poslijediplomski doktorski studij
Glotodidaktike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine te ga završava 2019.
godine kao najuspješnija doktorandica svoje generacije. Više godina radila je kao
učiteljica engleskoga jezika, a na Sveučilištu u Slavonskom Brodu počinje raditi 2019.
godine prvo kao vanjski suradnik, a potom kao stalni zaposlenik. Na Sveučilištu drži
nastavu na kolegijima Engleski jezik 1, 2, 3, I, II; Engleski jezik ranog i predškolskog odgoja
i obrazovanja; Engleski jezik struke; Poslovni engleski jezik I-IV na Učiteljskom studiju,
studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, studiju Menadžmenta i Ekonomije.
Članica je SLA, EARLI, EBES i CLAS društava; članica uredničkog odbora nekoliko tuzemnih
i inozemnih časopisa; su-autorica nastavničkog priručnika za poučavanje učenika s
disleksijom engleskom jeziku te recenzentica za nekoliko Q1 uglednih časopisa.
Mentorica je na većem broju završnih i diplomskih radova, a sudjeluje i u provedbi
nekoliko projekata.
https://www.croris.hr/osobe/profil/35606