Emocionalna inteligencija u poslovnom okruženju,
voditeljica: Anita Kulaš Mirosavljević

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 13:45 - 14:30

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Matije Gupca 24

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB ECO

Detalji

Emocionalna inteligencija je sposobnost prepoznavanja i reguliranja vlastitih emocija te

razumijevanja emocija drugih.
Emocionalna inteligencija ima veliki značaj u uspješnom vođenju ljudi. To je sposobnost
čovjeka da spozna svoje i osjećaje drugih ljudi. Podrazumijeva samosvijest,
samomotiviranje, empatiju prema drugima i lakšu prilagodljivost u izgradnji kvalitetnih
odnosa.
Visok emocionalni kvocijent pomaže izgraditi odnose, smanjiti timski stres, ublažiti sukobe
i poboljšati zadovoljstvo poslom. Ona znači imati potencijal za povećanje produktivnosti
tima i zadržavanje osoblja. Kad je riječ o zapošljavanju na menadžerske pozicije,
poslodavci žele zaposliti i promovirati kandidate s visokim ‘EQ’ (emocionalnim
kvocijentom) – umjesto IQ-a (kvocijent inteligencije). Naime, emocionalno inteligentan
menadžer će stvoriti organizacijsku kulturu u kojoj postoji kvalitetna i učinkovita
komunikacija, motivacija, razumijevanje, uspješni timovi, kreativnost, inovacija, poštenje i
na kraju etično okruženje.

Biografija:

Predviđeno trajanje: 45 min (30 min predavanje + 15 min pitanja i diskusija)
Predavač Anita Kulaš Mirosavljević, docent na Odjelu društveno-humanističkih znanosti
Rođena je 22.10.1984. godine u Slavonskom Brodu. Završila je Ekonomsko-birotehničku
školu u Slavonskom Brodu, smjer: "Upravni referent" 2003. godine. Iste godine je upisala
Ekonomski fakultet u Osijeku gdje je 2007. diplomirala na smjeru Financijski
management. Godine 2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij Management na
Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 15.6.2015.
Godine 2015. završila je Program pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe
na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek.
Godine 2008. zaposlila se na Veleučilištu u Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistenta
na stručnom studiju „Menadžment“. Godine 2012. stekla je nastavno zvanje i radno
mjesto predavača, godine 2016. stekla je nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača,
a 2019. stekla je nastavno zvanje i radno mjesto profesora visoke škole.
Godine 2016. dobila je izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik na Ekonomskom
fakultetu u Osijeku, a godine 2020. dobila je naslovno znanstveno-nastavno zvanje
docenta na Sveučilištu Sjever. Godine 2022. dobila je znanstveno-nastavno zvanje i radno
mjesto docenta na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.
Informatički je obrazovana te se aktivno služi engleskim jezikom.
e-mail: akmirosavljevic@unisb.hr
tel: 035/492-633