Inteligencija – razvoj inteligencije kod mladih,
voditeljica: Lena Sigurnjak

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 13:00 - 13:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, KKD Trg S. Miletića 12

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija (prostorija):
UNISB KKD

Detalji

Inteligencija je mentalna karakteristika koja se sastoji od sposobnosti za učenje iz
iskustva, prilagodbe na nove situacije, razumijevanja i korištenja apstraktnih pojmova i
korištenja prethodnih znanja za snalaženje u novoj okolini u kojima ne pomaže
stereotipno nagonsko ponašanje. Još se definira kao sposobnost brzog i učinkovitog
snalaženja u novim i nepoznatim situacijama,
Prezentacija prikazuje primjere iz svakodnevnog života vezane za razvoj mladih, rad na
razvoju i jačanju kompetencija koje razvijaju inteligenciju, ali i svijet o njenoj važnosti.

Biografija:

Doc. dr. sc. Lena Sigurnjak, univ. spec. oec.
ODHZ, Sveučilište u Slavonskom Brodu
lsigurnjak@unisb.hr
Tel: 035/492-809
Lena Sigurnjak rođena je 09.11.1984. godine u Slavonskom Brodu. Završila je opću
gimnaziju Matija Mesić u Slavonskom Brodu, 2003. godine te odmah potom upisuje
Zagrebačku školu ekonomije i managementa u Zagrebu gdje 2007. godine diplomira.
2008. upisuje Specijalistički poslijediplomski studij Strateško poduzetništvo na
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te 2011 stekla zvanje sveučilišni specijalist ekonomiji.
Godine 2011. upisuje poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom
fakultetu u Osijeku, te je doktorirala 2016. godine. Godine 2017. završila je Program
pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe na Fakultetu za odgojne i
obrazovne znanosti, Osijek.
Dodatno se obrazuje na prestižnim svjetskim poslovnim školama. 2004 pohađala je
Universita Bocconi u Milanu u Iatliji, 2006. pohađa International University in Moscow, u
Rusiji, 2007. pohađa Rennert Bilingual School U New Yorku, SAD; 2009 pohađa Ted Bauer
School of Business, Houston University, SAD.
Od 2004. godine je zaposlena u poduzeću Sigmat d.o.o. u Slavonskom Brodu na
komercijalnim i financijskim poslovima. Godine 2011. zapošljava se na Veleučilištu u
Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistenta na stručnom studiju „Menadžment“.
Godine 2011. stječe nastavno zvanje i radno mjesto predavača na Veleučilištu u
Slavonskom Brodu. Godine 2015. stječe nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača
na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Godine 2018. stječe nastavno zvanje i radno mjesto
profesora visoke škole na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. 04.12.2020. izabire se u
znanstveno nastavno zvanje docenta, te je zaposlena na Sveučilištu u Slavonskom Brodu
gdje i sada radi.
Informatički je obrazovana te se aktivno služi engleskim jezikom.