Integracija nove tehnologije u umjetničkom području – 3d olovka u doživljavanju bajke i poticanje kritičkog mišljenja,
voditeljica: Irena Krumes

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 10:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
UNISB EDU

Detalji

U Slavonskom Brodu počašćeni smo što imamo priliku slaviti našu poznatu dječju
književnicu Ivanu Brlić-Mažuranić kojoj ove godine obilježavamo njezin 150 rođendan.
Pripremit ćemo radionicu na kojoj će studenti 5. godine Učiteljskog studija Ivona
Lovrenčić, Ivan Kutlić i Dorotea Daničić primijeniti spoznaje iz područja Metodike
hrvatskoga jezika i prvi put u rad s djecom na Ivaninom tekstu unijeti nove metode
rada i to 3D olovku. U ozračju čitanja Ivaninih bajki promicat ćemo u djece doživljaj
pročitanoga, kritičko razmišljanje, promišljanje i povezivanje kao i holistički pristup u
poučavanju. Rad u radionici potaknut ćemo različitim aktivnostima koje će osim čitanja
uključivati i igre za poticanje govorenja i pisanja, a sadržaj ćemo nadopunjavati
znanjima iz drugih područja od Prirode i društva do Likovne i Glazbene kulture.
Stvaralački dio radionice uključio bi uporabu 3D olovke i prostorno planiranje izradbe
likova koji se pojavljuju u priči. Radionica bi uključila i proučavanje funkcije i primjene
3D olovke u stvaralačkom radu učenika u nastavi.

Biografija:

Doc. dr. sc. Irena Krumes
Odjel društveno-humansitičkih znanosti
ikrumes@unisb.hr
091 768 46 24
CroRIS - Osobe
Irena Krumes docentica je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu na Odjelu društveno-
humanističkih znanosti. Nositeljica je kolegija Metodika hrvatskoga jezika, Korelacijsko-
integracijski sustav u nastavi hrvatskoga jezika, Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskome
jeziku, Dječja književnost, Jezične igre, Predvježbe čitanja i pisanja, Dječja književnost i
medijska kultura na Integriranom prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom
studiju kao i na Prijediplomskom sveučilišnom studiju ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja.
U svome znanstvenom radu posebno se bavi ranim učenjem materinskoga jezika,
lingvodidaktikom, poučavanjem gramatike u osnovnoj školi, proučava jezične igre u
nastavi, a bavi se i poviješću jezika, leksikologijom, leksikografijom, terminologijom.
Autorica je više od šezdeset stručnih i znanstvenih radova koje je izlagala u zemlji i
inozemstvu.