Razvijanje intrapersonalne inteligencije,
voditeljice: Ana Mirosavljević i Marija Karačić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 9:00 - 10:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, Ulica Ivana Gundulića 20

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB EDU

Detalji

Intrapersonalna inteligencija podrazumijeva poznavanje unutarnjih aspekata vlastitog
načina razmišljanja, osjećanja i djelovanja. Uključuje sposobnost poznavanja i
razumijevanja sebe i drugih što potpomaže razvoju vještina i stavova korisnih pojedincu u
analizi i rješavanju problema. Cilj je pedagoške radionice potaknuti učenike na bolje i
dublje razumijevanje sebe i svijeta u kojemu žive pri čemu je naglasak stavljen na
usklađenost s vlastitim mislima i osjećajima, što posljedično dovodi do usklađenosti s
tuđim mislima i osjećajima. Kod učenika će se različitim aktivnostima poticati razvoj
samorefleksije i svjesnost o vlastitim vrlinama i nedostacima te na taj način afirmirati
važnost mentalnog života, vlastitih misli, želja, potreba, osjećaja, raspoloženja i
motivacije. Ova vrsta inteligencije pokazuje sklonost određenim praktičnim vještinama i
sposobnostima, stoga ih je važno što ranije otkrivati i razvijati u doticaju s drugim
osobama i sa samim sobom.

Biografija:

Doc. dr. sc. Ana Mirosavljević
Odjel društveno-humanističkih znanosti
Sveučilište u Slavonskom Brodu
amirosavljevic@unisb.hr
Ana Mirosavljević rođena je 3. lipnja 1985. godine u Slavonskom Brodu. U rodnom je
gradu završila Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić“ te Gimnaziju „Matija Mesić“. Godine
2004. upisuje dvopredmetni studij pedagogije i povijesti na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2009. godine. Nakon završetka diplomskoga studija
radi kao stručna suradnica pedagoginja u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića,
Slavonski Brod. Doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole upisuje 2018.
godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Akademski stupanj doktora
društvenih znanosti stječe 2021. godine. Iste godine se zapošljava na Odjelu društveno-
humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistentice.
2023. godine je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2023. godine radi
kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu u Osijeku na Odsjeku za pedagogiju i
doktorskom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole. U razdoblju 2019.-2023. godine
je članica istraživačkoga tima u okviru znanstvenoga projekta Stručno usavršavanje
učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i
matematičkom području (IP-2018-01-8363). Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva i
Europskog udruženja institucija obrazovanja učitelja (Association for Teacher Education in
Europe – ATEE).
https://www.croris.hr/osobe/profil?pill=notification-tab#=908

Doc. dr. sc. Marija Karačić
Odjel društveno-humanističkih znanosti
Sveučilište u Slavonskom Brodu
mkaracic@unisb.hr, br. mob: 0919194295.
Marija Karačić, rođena je u Širokom Brijegu, gdje je završila Osnovnu školu i Gimnaziju.
Zvanje Sveučilišne prvostupnice pedagogije stekla je 2010., a zvanje Magistre pedagogije,
2012. godine na fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u
Mostaru. Akademski stupanj doktorice odgojnih znanosti stekla je 2017. godine. Osnovnu
edukaciju iz Choice Theory/ Reality Therapy, o usvojenim principima i konceptima Teorije
izbora, Realitetne terapije i Suradničkog vođenja završila je 2019. godine. Sudjelovala je
na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te je objavila više radova iz
područja pedagogije. Članica je Omep-a (međunarodne, nevladine i neprofitne
organizacije koja se bavi svim aspektima odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu). Od
ožujka 2021. zaposlena je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu. 2023. godine je izabrana u
znanstveno-nastavno zvanje docenta.Na prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju za Rani i predškolski odgoj i Učiteljskom studiju, izvodi nastavu iz kolegija:
Pedagogija, Opća pedagogija, Vođenje predškolske ustanove, Obiteljski odgoj i
partnerstvo s roditeljima, Pedagoška komunikacija i Obiteljska pedagogija.
https://www.croris.hr/osobe/profil/36490