Generativni dizajn u procesu razvoja proizvoda,
autori: Ivan Grgić, Jure Marijić, Marko Vilić, Mirko Karakašić, Željko Ivandić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 8:00 - 18:00
utorak 23.4.2024., 8:00 - 18:00
srijeda 24.4.2024., 8:00 - 18:00
četvrtak 25.4.2024., 8:00 - 18:00
petak 26.4.2024., 8:00 - 18:00
subota 27.4.2024., 8:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB SF1

Detalji

Generativni dizajn (eng. Generative Design) koristi umjetnu inteligenciju (AI) za
automatsko generiranje optimalnih konstrukcijskih rješenja. Umjesto tradicionalnog
pristupa, generativni dizajn omogućava inženjerima da postave tražene parametre i
ciljeve, a potom AI algoritmi generiraju brojna konstrukcijska rješenja koja zadovoljavaju
te kriterije.

Biografija:

dr. sc. Ivan Grgić

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
igrgic@unisb.hr
035493419
Životopis autora
Ivan Grgić, rođen 14. prosinca 1985.godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju
Tehničku školu završava u Slavonskom Brodu, te 2005. godine upisuje Strojarski fakultet u
Slavonskom Brodu, smjer proizvodno strojarstvo. Diplomirao je 2010. godine s temom
pod nazivom "Numerički model prijenosa topline kondukcijom i konvekcijom u ložištu
spalionice smeća" pod mentorstvom prof.dr.sc. Marije Živić, kao jedan od deset
najuspješnijih studenata svoje generacije. Od rujna 2010. godine radi u Strojarskoj
tehničkoj školi Osijek kao nastavnik strojarske grupe predmeta. Poslijediplomski doktorski
studij, smjer "Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda", upisuje 2011. godine kao
izvanredni student.
Od studenog 2015. godine zaposlen je kao asistent i postaje redovan student na
poslijediplomskom doktorskom studiju na Katedri za elemente strojeva i konstruiranje
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Doktorski rad pod nazivom "Razvoj, izrada i
primjena tehničkog sustava za ispitivanje bimehaničkih značajki tetive mišića gracilisa i
kvadricepsa" obranio je 28. 02. 2020. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom
Brodu. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Tehničko crtanje i računalna grafika,
Elementi konstrukcija I, Elementi konstrukcija II, Optimiranje konstrukcija, Numeričko
modeliranje i simulacija i dr.
Autor i koautor je više znanstveno-stručnih radova objavljenih časopisima i zbornicima
radova sa znanstveno-stručnih skupova na hrvatskom i engleskom jeziku. Upisan je u
Hrvatsku znanstvenu bibliografiju pod rednim brojem 32969 (MBZ:350420).
Osobna web stranica:
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/ivan-grgic-hr/
Jure Marijić
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
jmarijic@unisb.hr
035493419
Životopis autora
Rođen 13. kolovoza 1991 u Doboju, BiH. Osnovnu i srednju tehničku školu, smjer tehničar
za mehatroniku, završava u Slavonskom Brodu te 2010. godine upisuje preddiplomski
studij strojarstva na Stojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Završni rad pod nazivom:
“Konstrukcijske i funkcionalne značajke „Segway-a“ kao samouravnotežavajuće mobilno
prijevozno sredstvo” obranio je pod vodstvom mentora prof.dr.sc Željka Ivandića, Za rad
je nagrađen INA stipendijom za 2. najbolji studentski projekt u Hrvatskoj. Upisuje
diplomski studij, smjer Konstruiranje i razvoj proizvoda. Diplomirao je 2015. godine pod
vodstvom mentora prof.dr.sc Željka Ivandića na temu; “Konstrukcijski razvoj prijenosnog
CNC stroja za graviranje”.
Od rujna 2015. godine radi u tvrtki Bausch-Stanic d.o.o. na poziciji razvojnog inženjera.
Poziciju voditelja razvojnog odjela za alate za štancanje obnaša od lipnja, 2018. godine do
listopada 2020. godine te prelazi u tvrtku Experio d.o.o. na istu poziciju. Od travnja 2021.

godine zaposlen je kao asistent na Katedri za elemente strojeva i konstruiranje
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, te sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija
Tehničko crtanje i računalna grafika, Elementi konstrukcija I., Elementi konstrukcija II.,
optimiranje konstrukcija, Ekološki dizajn, Modeli vrednovanja konstrukcija. Paralelno
upisuje poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Strojarskog fakultetu u Slavonskom
Brodu.
Govori, čita i piše engleski te njemački jezik.
Upisan je u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju pod rednim brojem 40250 (MBZ: 390281).
Osobna web stranica:
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/jure-marijic/
Marko Vilić
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
mvilic@unisb.hr
Životopis autora
Rođen je u Zenici 21. travnja 1985. godine. U Slavonskom Brodu 2004. godine završava
Gimnaziju Matija Mesić, jezični smjer. Nakon završetka srednje škole i odsluženja vojnog
roka upisuje preddiplomski studij strojarstva na Strojarskom fakultetu u Slavonskom
Brodu 2005. godine. Završni rad pod nazivom ''Analiza deformacija i naprezanja statički
neodređenog nosača'' obranio je pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Franje Matejičeka,
nakon čega upisuje diplomski studij, smjer Konstruiranje i razvoj proizvoda. Diplomirao je
2015. godine pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Franje Matejičeka na temu
''Elastoplastična analiza opterećene konzole''. Od 2011. – 2013. godine radi u firmi
CADENAS Services d.o.o na poslovima 3D parametarskog modeliranja širokog spektra
proizvoda. Od 2013. – 2020. radi u firmi Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o
u odjelu tehničkih proračuna prvenstveno na baznom dizajnu čeličnih konstrukcija.
U studenom 2020. godine zapošljava se na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na
radnom mjestu asistenta pri Katedri za elemente strojeva i konstruiranje, Zavoda za
strojarske konstrukcije. Govori, čita i piše engleski jezik. Upisan je u Hrvatsku znanstvenu
bibliografiju pod rednim brojem 38650 (MBZ:388880).
Osobna web stranica:
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/marko-vilic/
prof. dr. sc. Mirko Karakašić
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
mkarakasic@unisb.hr
Životopis autora
Karakašić Mirko, rođen je 1980. u Novoj Gradiški. Osnovnu školu završio je u
Adžamovcima i Opću gimnaziju u Novoj Gradiški. 1999. godine upisuje se na Strojarski
fakultet u Slavonskom Brodu gdje 2004. godine diplomira na Zavodu za strojarske
konstrukcije s temom pod nazivom "Konstrukcijske i mehaničke značajke vijka". Mentor
diplomskog rada bio je prof. dr. sc. Franjo Matejiček. Za vrijeme studija nagrađen je
nagradom za najboljeg studenta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju mu
je dodijelio Lions club - Slavonski Brod, te dekanovom i rektorovom nagradom za uspješno
studiranje.
Od rujna 2004. zaposlen je kao znanstveni novak na Katedri za elemente strojeva i
konstruiranje Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na projektu "Sustav ekološkog
vrednovanja proizvoda", 0152015, voditelj projekta: prof.dr.sc. Milan Kljajin. Radi na
znanstvenim projektima: "Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze
proizvodnje", 152-1521473-3111, voditelj prof.dr.sc. Milan Kljajin. Hrvatsko-slovenski
bilateralni projekt (SLO-6): "Sustav PDM u proizvodnom sustavu male i srednje serije s
uključenom ekologijom i zaštitom okoliša", voditelj s hrvatske strane prof.dr.sc. Milan
Kljajin. Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt: "Utjecaj procesa tretiranja površine na
zamorno ponašanje višeosno opterećenih konstrukcija", voditelj s hrvatske strane:
prof.dr.sc. Dražan Kozak.

Sudjeluje na slijedećim projektima za gospodarstvo: "Projekt tehničko-tehnološke
dokumentacije adaptacije za berbu suncokreta AS 5,4 m; 6,3 m i 7,2 m za Same Deutz-
Fahr Žetelice d.o.o. Županja", voditelji: prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić.
"Određivanje nosivosti nosača staklenog panela pomoću metode konačnih elemenata",
voditelji: prof.dr.sc. Dražan Kozak i doc.dr.sc. Željko Ivandić. "Utvrđivanje uzroka pojave
pukotina na lijevcima spremnika UACNS vagona", voditelj: prof.dr.sc. Franjo Matejiček.
Doktorski rad pod nazivom “Model povezivanja funkcija proizvoda, parametara i njihovih
intervala vrijednosti kod razvoja proizvoda, primjenom matrice funkcije i funkcionalnosti”
obranio je 12. ožujka 2010. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu pred
povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Milan Kljajin (voditelj rada), prof.dr.sc. Jožef
Duhovnik, prof.dr.sc. Ivan Samardžić, prof.dr.sc. Milan Opalić i prof.dr.sc. Franjo
Matejiček. 22. ožujka 2010. godine . izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta.
Koautor i autor je više znanstveno-stručnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima
radova s znanstveno-stručnih skupova na hrvatskom i engleskom jeziku.
U sklopu projekta "Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda" i hrvatsko-slovenskog
bilateralnog projekta (SLO-06): "Sustav PDM u proizvodnom sustavu male i srednje serije
s uključenom ekologijom i zaštitom okoliša" boravio na stručnom usavršavanju na
Fakulteti za strojništvo u Ljubljani pri LECAD laboratoriju u trajanju od mjesec dana.
Od 01.09.2008. do 30.11.2008. s nastavkom boravka od 26.01.2009. do 30.06.2009.
boravio na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani pri LECAD laboratoriju na znanstvenom i
strukovnom usavršavanju kao stipendist Ministarstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije u okviru međunarodnog bilateralnog programa.
Upisan je u Upisniku znanstvenih radnika pod brojem 263684 i u znanstvenom je zvanju
znanstvenog savjetnika. U siječnju 2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent
na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.
Osobna web stranica:
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/mirko-karakasic-hr/

prof. dr. sc. Željko Ivandić
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
zivandic@unisb.hr
Životopis autora
Rođen je 20. kolovoza 1965. u Slavonskom Brodu. Redoviti profesor je na Strojarskom
fakultetu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom
Brodu 1990. Magistrirao je 1996. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu. Doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2002. U zvanje docenta izabran je 2005., izvanrednog profesora 2010. i redovitog
profesora 2013. Tijekom studija dva puta je dobitnik Sveučilišne nagrade Sveučilišta u
Osijeku.
Član je udruga: Hrvatsko društvo za mehaniku, Hrvatsko društvo za robotiku, Hrvatsko
društvo proizvodnog strojarstva, Hrvatsko društvo za mjeriteljstvo, te Hrvatski strojarski i
brodograđevni inženjerski savez. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Služi se
engleskim i ruskim jezikom.
Specijalnost: Konstruiranje, oblikovanje i proračun strojarskih konstrukcija, te vrednovanje
tehničkih sustava.
Istraživač je na projektu MZOS "Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda
kod brze proizvodnje", čiji je glavni istraživač prof. dr. sc. Milan Kljajin.
Suradnik je na bilateralnom HR-SLO projektu pod nazivom "Aplikacija mehanike loma kod
revitalizacije energetskih komponenti", čiji je voditelj prof. dr. sc. Dražan Kozak.
Predstavnik je Strojarskog fakulteta u Case-LCA mreži institucija.
Prodekan je za nastavu u mandatnom razdoblju 2013.-2017.
Osobna web stranica:
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/zeljko-ivandic/