Tamara Floričić, Iva Slivar: Umjetna inteligencija u funkciji razvoja turizma

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 17:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Opća populacija

Detalji

Ideja predavanja na ovogodišnjem Festivalu znanosti bit će stavljanje naglaska na temu digitalnih sustava za upravljanje turističkom destinacijom. Istraživanjem će se dovest  u vezu teorija i praksa, na način da će se istražiti ponuda sustava za upravljanje turističkom destinacijom koji svojim funkcionalnostima obuhvaćaju osnovne sastavnice takvih sustava sukladno teoriji.
Aktivnosti uključuju istraživanje DMS – sustava za upravljanje turističkim destinacijama u cilju ostvarivanja znanstvenih spoznaja o važnosti sustava za razvoj konkurentnosti turizma kao važnog gospodarskog čimbenika u sustavu nacionalnog gospodarstva. DMS sustavi razvijeni su u okviru renomiranih institucija na globalnoj razini, a aktivnost će identificirati one vodeće, predstaviti funkcionalnosti te iskazati prednosti i nedostatke. Potom će se umjetnom inteligencijom, aplikacijom sustava GPT chata analizirati istražene performanse te predstaviti prijedlog za implementaciju sustava u praksu, organiziranu i vođenu od strane upravljačkih dionika turističke destinacije.
Na radionici Festivala znanosti sudionici će putem umjetne inteligencije istražiti primjere aplikacije DMS sustava u organizaciju turističkih destinacija u mediteranskom okruženju.
Ključne znanstvene metode koje će pritom biti primijenjene su analiza (posebice komparativna), sinteza, indukcija i dedukcija. Pri rezimiranju funkcionalnosti pojedinih sustava koristit će se umjetna inteligencija.   

Biografija:

Izv. Prof. dr. sc. Iva Slivar izvanredna je profesorica pri Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Područje užeg interesa uključuje: trendove u turizmu, ICT u turizmu, održivi razvoj, turističku animaciju i online marketing u turizmu. Više od 10 godina radnog iskustva u turizmu te razni angažmani na stručnim projektima, omogućuju joj sagledavanje fenomena razvoja turizma sa stručnog i znanstvenog aspekta. Dobitnica je dvije nagrade za najbolji rad na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Voditeljica je projektnoga partnerskog tima pri UNIPU -  EU INTERREG projekta TESTEAT koji je trenutno u provedbi te istražiteljica u znanstvenim projektima pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Izv.prof. dr. sc. Tamara Floričić  radi na Katedri za turizam Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Znanstveno istraživanje i brojne radove, znanstvene knjige i udžbenike fokusira na organizaciju i marketing suvremenih hotelskih poduzeća, njihovu konkurentnost kroz inovacije i tehnologije, te na valorizaciju i razvoj turističkog sustava na makro i mikro razini. Bavi se pitanjima razvoja turizma, uključujući strategije konkurentnosti u Smart kontekstu.
Autorica je recenzentica znanstvenih radova i publikacija, članica uređivačkih odbora časopisa, istraživač na znanstvenim i stručnim projektima pri Sveučilištu. Na razini Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ bila je voditeljica projektnoga partnerskog tima EU INTERREG projekta ATLAS te AdriPromTour koji je trenutno u provedbi.
Predsjednica je Udruge ArtRencontre koja se bavi promocijom edukacije, kulture i umjetnosti.