Morena Paulišić, Roberta Kontošić Pamić: Obiteljska poduzeća: Koristimo li emocionalnu inteligencija? Koliko je ona važna?

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 8:00 - 9:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija

Biografija:

Živimo s emocijama i kroz emocije, one imaju značajnu ulogu u našim životima, a time i u međuljudskim odnosima. Naime, uz njihovu pomoć drugi dobivaju informacije o našem unutarnjem stanju i o tome kako bismo se mogli ponašati.
Kako definiramo emocije? Emocije se mogu objasniti kao niz povezanih reakcija organizma na događaje koji su važni za njegove potrebe, ciljeve ili opstanak. One su urođene, odnosno nastale su evolucijski. Uz pojam emocija veže se i pojam emocionalna inteligencija. Ona se definira kao skup sposobnosti vezanih uz afektivnu sferu života koji ukazuje na emocionalnu zrelost pojedinca. Emocionalna inteligencija podrazumijeva suradnju razuma i emocija tj. inteligentno reguliranje emotivnih stanja, što ima veliku važnost u privatnoj, ali i poslovnoj sferi svakog pojedinca, pa i u okvirima obiteljskih poduzeća i stvaranjima interpersonalne dinamike.
Ovim interaktivnim predavanjem sudionici će kroz zanimljive upitnike moći i sami testirati svoju emocionalnu inteligenciju što svakako pridonosi percepciji, razumijevanju i mogućnosti upravljanja emocijama. U konačnici, sudionici će uvidjeti i važnost njene primjene u obiteljskim poduzećima.

Napomena:

Izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić, voditelj Katedre za menadžment na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Njezin istraživački interes uključuje organizaciju i menadžment, posebice teme poput etike, odgovornog ponašanja u promjenjivom okruženju i poslovnih procesa koji utječu na organizacijsko ponašanje. Aktivna je u nekoliko profesionalnih organizacija u zajednici i shodno tome, aktivno je sudjelovala na nekoliko stručnih projekata, uglavnom vezanih za poboljšanje poslovnih procesa i vođenja procesa.
Dr. sc. Roberta Kontošić Pamić postdoktorandica je na Katedri za organizaciju, poduzetništvo i pravo Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ s iskustvom rada u marketingu velikih i malih poduzeća te prijavi i implementaciji europskih projekata. Područje interesa su joj poduzetništvo, poduzetnička infrastruktura i inovacije. Jedna je od mentorica u Studentskom poduzetničkom inkubatoru. Aktivna je u zajednici kroz organizaciju evenata te izradi strateških dokumenata za jedinice lokalne samouprave Istarske županije.