Andrea Butković, Lucija Glavić, Erik Ružić, Dragan Benazić, Sara Maga: Market brAIn

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 11:40 - 12:25

Mjesto održavanja:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija

Detalji

Ovom radionicom otkrit će se kako umjetna inteligencija (engleski akronim AI) i ljudska kreativnost mogu transformirati svijet marketinga. AI tehnologija se sve više koristi u personalizaciji marketinških kampanja, analizi podataka o korisnicima i optimizaciji marketinških strategija u poduzećima diljem svijeta.
Globalne tehnološke kompanije, primjerice Meta, Apple, Infobip, ali i brojna domaća poduzeća te marketinške agencije koriste AI kao suradnika u svakodnevnim aktivnostima. No, ključno je istaknuti da je ova revolucija u marketingu rezultat sinergije između čovjeka i stroja. Bez ljudske kreativnosti, empatije i strateškog razmišljanja, AI ne bi mogao postići svoj puni potencijal.
U ovoj radionici će se na zabavan način predstaviti učenicima i studentima kako zajednički rad čovjeka i stroja stvara novu eru inovacija u marketingu. Kroz interaktivne diskusije, studije slučaja i praktične primjere pokazat će se kako AI optimizira marketinške kampanje, personalizira sadržaj, analizira podatke i predviđa trendove.

Napomena:

Andrea Butković, univ. bacc. oec, studentica prve godine diplomskog studija Marketing na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Područje interesa su digitalni marketing, marketing i odnosi s javnošću. 
Lucija Glavić, univ. bacc. oec, studentica prve godine diplomskog studija smjera Marketing na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Područje interesa digitalni marketing, marketing i prodaja.
Izv. prof. Erik Ružić radi kao nastavnik na Katedri za marketing, Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Nositelj je niza kolegija iz područja marketinga na prijediplomskom i diplomskom studiju smjera Marketing te na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Marketing usluga“. Autor je više znanstvenih članaka. Područje interesa su prodaja, usluživanje i interni marketing.
Prof. dr. sc. Dragan Benazić radi kao nastavnik na Katedri za marketing, Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Nositelj je niza kolegija iz područja marketinga na prijediplomskom i diplomskom studiju smjera Marketing te na specijalističkom poslijediplomskom studiju „Marketing usluga“. Autor je više znanstvenih i stručnih članaka iz područja marketinga. Područje interesa obuhvaćaju istraživanje marketinga, marketing usluga i upravljanje cijenama. 
Sara Maga, mag. oec. radi kao asistentica na Katedri za marketing, Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Sudjeluje u izvođenju vježbi, projekata i seminara iz niza kolegija u području Marketinga. Područje interesa digitalni marketing, marketing i tehnologija, umjetna inteligencija u marketingu s naglaskom na chatbotove.