Kristina Afrić Rakitovac: Ekološka inteligencija

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 11:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija

Lokacija (prostorija):
Dvorana 302

Detalji

Ekološka inteligencija je sposobnost razumijevanja posljedica antropogenih djelovanja na prirodni okoliš.  Kao  što socijalna i emocionalna inteligencija nadograđuju sposobnost razumijevanja perspektive drugih ljudi, suosjećanja s njima i izražavanja empatije, ekološka inteligencija proširuje taj kapacitet na razumijevanje međuovisnosti čovjeka i prirodnog okoliša. Suvremeno društvo, uronjeno u potrošačku kulturu, nije educirano za razumijevanje šire slike navedene interakcije. Ekološka inteligencije pretpostavlja postojanje ekološke svijesti i spremnost na promjenu životnog stila. Predavanje će prikazati odabrane aspekte međuovisnosti suvremenog društva i okoliša te ukazati na moguće načine razvoja ekološke inteligencije.

Biografija:

Kristina Afrić Rakitovac redovita je profesorica na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković”. Nositeljica je kolegija Ekonomika razvoja, Menadžment održiva razvoja, Društveno odgovorno poslovanje, Ekonomika okoliša, Održivi turizam,  Politika zaštite okoliša EU i Poslovna etika i održivost na diplomskom, magistarskom i doktorskom studiju. Sudjelovala je u četiri znanstvenoistraživačka projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: „Mjerenje blagostanja i borba protiv siromaštva – izvođenje funkcije blagostanja“, „Konkurentnost SME - formiranje klastera u hrvatskom gospodarstvu“, „Održivi turizam u Hrvatskoj: izrada akcijskog plana održivosti turizma Istre“ te "ArchaeoCulTour: Arheološki krajolik u održivom razvoju kulturnog turizma Općine Vrsar“. Sudjelovala je u tri institucijska znanstvena projekta: „Fleksigurnost i društveno odgovorno poslovanje: komparativna analiza tržišta rada Republike Hrvatske i Republike Slovenije“, „Identifikacija eksternalija u modeliranju održivog razvoja turizma“ te „Determinante i izazovi konkurentnosti gospodarstva“. Sudjelovala je u različitim EU projektima, npr. TEMPUS III projekt The Road to Europe - Training Courses and Resources for Institution Building in European Integration, REVITAS - Revitalizacija zaleđa Istre i turizam u zaleđu Istre i ADRIFORT – Adriatic Fortresses and Military Areas. Uredila je sedam znanstvenih knjiga, objavila više od 50 znanstvenih i niz stručnih radova.