Robert Milovan: Tehnička rješenja razvoda grijanja i hlađenja te niskotemperaturni sustavi

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 8:00 - 9:00

Mjesto održavanja:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole, 2.,3. i 4.razred srednje škole

Detalji

Upoznavanje sa sustavima površinskih grijanja i hlađenja, prednosti i nedostaci te tipska rješenja sustava. U predavanju će se odgovoriti na izazov stalnog zahtjeva za smanjenje potrošnje energije  (Zahtjevi energetske učinkovitosti zgrada), promovirat će se nove tehnologije dizalica topline, nove tehnologije grijanja bazirane na  niskotemperaturnim režimima grijanja te tehnologije snižavanja temperature zraka u prostoriji uz isti osjećaj  ugodnosti.

Biografija:

Robert Milovan, dipl.ing.stroj., nastavnik strojarske grupe predmeta u Tehničkoj školi Pula. Rođen je 1971. u Puli. Nakon završene srednje Tehničke škole Pula, smjer elektrotehničar, upisuje i završava Tehnički fakultet u Rijeci, smjer strojarstvo, usmjerenje termotehnika i termoenergetika. Nakon toga zapošljava se u brodogradilištu „Uljanik“ na pripravničkim poslovima gdje radi oko pola godine. Uz odsluženje vojne obveze završava školu za pričuvnog časnika HV-e. Zatim se 1998.g. zapošljava u projektnoj kući „Urbis72“ d.d. Pula gdje radi na poslovima projektiranja i stručnog nadzora termoenergetskih postrojenja, grijanja i hlađenja, ventilacije, plinske instalacije, vodovodne mreže te na energetici urbanističkih planova. Državni ispit polaže 2001. godine i  postaje ovlašteni projektant strojarskih instalacija. Godine 2015. zapošljava se u Tehničkoj školi Pula kao nastavnik strojarske grupe predmeta (Pneumatika i hidraulika, CNC strojevi, Dizajniranje pomoću računala). Nakon godinu dana završava pedagoško-psihološko-didaktičko metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a zatim polaže državni ispit. Tijekom rada u školi redovito se educira na raznim seminarima u svrhu nastavno-stručnog usavršavanja. Na pojedinim poslovima energetike manjih objekata radi i danas.