Moira Kostić-Bobanović, Jasmina Gržinić, Mieta Bobanović Dasko: Emocionalna inteligencija i učinkovitost nastavnika u poučavanju stranih jezika

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 13:00 - 14:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija

Detalji

U znanstvenom istraživanju koje predstavljamo na ovom predavanju analizirana je emocionalna inteligencija te samoprocjena učinkovitosti iskusnijih nastavnika i nastavnika početnika u poučavanju stranih jezika. Ispitana je i korelacija između indikatora učinkovitosti i osobina emocionalne inteligencije.
U svrhu istraživanja, korištena je modificirana verzija upitnika Teacher's Sense of Efficacy Scale (TSES) koji se sastojao od 24 čestice raspoređene u tri subskale. Nastavnici su izrazili svoju samoprocjenu o učinkovitosti u upravljanju razredom, angažiranju studenata u nastavi te u primjeni strategija poučavanja stranog jezika.
Samoprocjena vlastitih sposobnosti emocionalne inteligencije (EI) ispitana je skraćenom verzijom upitnika Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQ). Upitnik sadrži 30 čestica, koje ispituju četiri razine sposobnosti EI: sposobnost uočavanja, sposobnost razumijevanja, sposobnost izražavanja te sposobnost upravljanja emocijama.
Istraživanje je provedeno na uzorku od 213 nastavnika stranog jezika. U ispitivanju je sudjelovalo 75 nastavnika osnovnih, 74 srednjoškolskih i 64 sveučilišna nastavnika koji predaju engleski, talijanski, njemački, francuski i ruski jezik.
Znanstveni doprinos ovog rada je u rezultatima koji indiciraju na statistički značajne razlike između iskusnijih nastavnika i nastavnika početnika.
Istraživačice polaze od mišljenja da osobne značajke nastavnika u interakciji sa spektrom činitelja obrazovnog konteksta i njihovi pristupi učenju i poučavanju mogu značajno doprinijeti ishodima učenja kao ključnom instrumentu sustava kvalitete u visokom obrazovanju.

Biografija:

Prof. dr.sc. Moira Kostić-Bobanović, redovna je profesorica u trajnom izboru, predaje engleski jezik na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli. Dugi niz godina obnašala je dužnost Šefice katedre za strane jezike. Bila je Savjetnica rektora za interkulturalne odnose i komunikaciju te u dva mandata  predsjednica Sveučilišnog Savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Njezine znanstvene aktivnosti uglavnom su iz područja istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom i višejezičnosti, a neki od njenih radova bave se i drugim primijenjeno lingvističkim i glotodidaktičkim temama. Područja znanstvenog i stručnog interesa dr.sc. Moire Kostić-Bobanović su: individualne razlike u učenju stranoga jezika, strategije učenja i poučavanja engleskoga kao stranog jezika, komunikacijska kompetencija, komparativna istraživanja usvajanja stranih jezika, kompetencije nastavnika stranoga jezika te jezik u funkciji struke posebice u području turizma. 
Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić, redovna je profesorica u trajnom izboru. Znanstvene i obrazovne aktivnosti Jasmine Gržinić fokusirane su na polje turizma (osnove turizma, turoperatori i turističke agencije, turističke atrakcije i međunarodni turizam). Obnašala je brojne dužnosti u okviru svoje matične institucije: voditeljstvo katedre za turizam i interdisciplinarni studij, te članica Senata sveučilišta. Članica je upravnog vijeća sveučilišnog znanstveno-tehnološkog instituta Visio i Odbora za znanstveni i umjetnički rad. Članica je uredništava brojnih međunarodnih znanstvenih časopisa, urednica više znanstvenih monografija, te sveučilišnih priručnika i udžbenika. Objavila je preko 100 znanstvenih radova i sudjelovala na mnogobrojnim međunarodnim znanstvenim skupovima, kao autor i pozvani predavač.
Doc.dr.sc. Mieta Bobanović Dasko. Fokus znanstvenih istraživanja doc. dr. sc. Miete Bobanović Dasko su međuodnosi tehnološkog napretka i ekonomskog razvoja s naglaskom na razumijevanje socioekonomskih fenomena. S doktoratom iz polja ekonomije i s bogatim obrazovnim putem koji uključuje stipendijske programe poput CEEPUS-a (Wirtschaftsuniversität Wien) i ERASMUS-a (Nottingham Trent University), ističe važnost predanosti interdisciplinarnom istraživanju. Iskustvo u radu za transfer tehnologija, daje joj podlogu za povezivanjem akademske i poslovne zajednice, te u svojem radu kombinira svoja znanstvena postignuća s radom u marketingu  IT industrije, pružajući dublje uvide u ekonomske trendove i inovativne pristupe u stvaranju vrijednosti za klijente.