Vedrana Špada, Josipa Bilić, Ivan Pentek, Ener Špada:
Inteligentne igre –
''Lov na blago'' zaučenike osnovnih škola
i '' Escape lab'' za učenike srednjih škola

TERMIN: po dogovoru

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 0:00 - 0:00
utorak 23.4.2024., 0:00 - 0:00
srijeda 24.4.2024., 0:00 - 0:00
četvrtak 25.4.2024., 0:00 - 0:00
petak 26.4.2024., 0:00 - 0:00

Mjesto održavanja:
Istarsko veleučilište, Centar za istraživanje METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
viši razredi osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
MET

Detalji

U akreditiranom ispitnom laboratoriju Centra za istraživanje METRIS, učenici i maturanti moći će pokazati svoju inteligenciju kroz dvije igre prilagođene njihovom uzrastu: ''Lov na blago'' i ''Escape lab''. Kroz ove inteligentne igre zavirit će u život laboratorija i znanstvenika, morati će raditi timski te koristiti sve vrste inteligencije kako bi izvršili zadatke i došli do rješenja.

Biografija:

doc.dr.sc. Vedrana Špada je voditeljica Centra za istraživanje METRIS Istarskog veleučilišta, doktorica tehničkih znanosti iz polja strojarstva te diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i vanjska suradnica (docentica) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Ima 16 godina radnog iskustva, od čega 14 godina u laboratorijskom radu na sofisticiranoj opremi, IRI aktivnostima u području materijala i u provedbi europskih projekata. Upraviteljica je kvalitete METRIS-a prema sustavu upravljanja HRN EN ISO/IEC 17025. Sudjelovala je u aplikaciji i provedbi projekata iz programa INTERREG, IPA II ADRIATIC CBC, HORIZON 2020, ESF, itd. Aktivni je član Hrvatskog mikroskopijskog društva, Hrvatskog društva kemičara i kemijskih inženjera, Hrvatskog društva za zaštitu materijala i Hrvatskog kemijskog društva. Educirana je za rad prema hrvatskim i europskim normama kvalitete te za rad na opremi koju koristi METRIS. Radila je i na projektima zaštite okoliša, sudjelovala je u izradi planova gospodarenja otpadom te je radila na projektima obrade otpadnih voda. Koordinirala je aplikaciju strateškog projekta Centar kompetencije za napredne materijale CEKOM i bila je menadžer projekata WATERCARE i HATCH (Interreg Italija – Hrvatska). U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području. 
Josipa Bilić je magistra inženjerka molekularne biotehnologije i voditeljica Biotehničkog odjela Centra za istraživanje METRIS Istarskog veleučilišta s 10 godina iskustva rada u laboratoriju. Njezine operativne sposobnosti uključuju metode molekularne spektrometrije, organske sinteze i ekstrakcije te mikroskopije, a njena područja rada su kemijske i mikrobiološke analize bioloških uzoraka. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području. Educirana je za pripremu i implementaciju projekata financiranih od strane Europske unije, sudjelovala je u pripremi i implementaciji raznih istraživačkih projekata iz različitih EU i nacionalnih programa.
Ivan Pentek je magistar inženjer strojarstva zaposlen na Istarskom veleučilištu kao predavač te kao djelatnik u mehaničkom odjelu METRIS-a. Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij u području Tehničkih znanosti, polje Strojarstvo na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Njegova područja rada su: ispitivanje udarne radnje loma Charpy njihalom, statičko vlačno ispitivanje na kidalici, ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.
Ener Špada je elektrotehničar i student Prijediplomskog stručnog studija Mehatronike zaposlen na Istarskom veleučilištu kao laboratorijski analitičar, tehničar i djelatnik u mehaničkom odjelu METRIS-a. Njegova područja rada su: ispitivanje udarne radnje loma Charpy njihalom, statičko vlačno ispitivanje na kidalici, ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu. U sklopu Centra za popularizaciju znanosti Istarske županije provodi edukacije učenika u STEM području.