8.00 DV MS Plakati S0 Irena Brajković: Kako razvijati emocionalnu inteligenciju djece

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 8:00 - 9:00

Mjesto održavanja:
Dječji vrtić Mali svijet, Kamenjak 6, Pula

Vrsta događanja:
Plakat

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole

Detalji

Plakat će sadržavati odgovore na sljedeća pitanja:  Što je to emocionalna inteligencija i zbog čega je važno razvijati emocionalnu vrstu inteligencije? Koji su načini korisni za razvijanje emocionalne inteligencije kod djece? Također, biti će predstavljeni primjeri aktivnosti i praktičnih ideja u radu s djecom na području emocionalnog razvoja.
Emocionalnu inteligenciju, autor Goleman, definira kao osnovnu sposobnost samospoznaje, koja se izražava kroz obzir, pažnju, suosjećanje, ljubaznost, sudjelovanje, samodisciplinu i osjećaj odgovornosti.
Emocionalna inteligencija sadrži skup značajnih emocionalnih osobina, a neke od njih su: empatija, izražavanje i razumijevanje vlastitih emocija, samokontrola, neovisnost, prilagodljivost, omiljenost, sposobnost rješavanja problema u suradnji, upornost…
Moderan način života nameće nove izazove pred djecu, a sklop vještina koji čini emocionalnu inteligenciju iznimno je dragocjena podrška u savladavanju tih izazova.
Razvoj emocionalne inteligencije djeluje kao učinkovita prevencija za neprihvatljivo ponašanje, pozitivno utječe na funkcioniranje djeteta na socijalnoj razini, kao i na stvaranje pozitivne atmosfere u skupini pa tako i u vrtiću.
Pokazalo se da razvoj djetetove emocionalne inteligencije utječe na bolji akademski uspjeh tog djeteta.
Jačanje percepcije o sebi, lakše nošenje s negativnim osjećajima, izraženija osjetljivost na tuđe osjećaje, sve to čini kvalitetni temelji za odnose s drugim ljudima i iznimno puno će značiti djetetu kroz čitav život. Prvi koraci tog dugog i složenog procesa počinju u djetinjstvu.

Biografija:

Alma Šverko i Vedrana Sanković odgojiteljice su s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom predškolske dobi. Sudjeluju u raznim projektima te se rado odazivaju organiziranim manifestacijama, izložbama i drugim aktivnostima kojima promiču dječje stvaralaštvo i kreativnost.
Irena Brajković, stručni suradnik, psiholog savjetnik sa stažem o 20 godina rada u dječjem vrtiću. Pored rada s darovitom djecom, djecom s posebnim potrebama i savjetodavnim radom s roditeljima, često provodi predavanja i radionice kako bi saznanja iz suvremene psihologije i razvojne psihologije bila dostupna široj javnosti. Također, sudjeluje u raznim projektima te se rado odaziva obilježavanju manifestacija i događaja koja promiču dječja prava, darovitost i kreativnost. Članica je Hrvatske psihološke komore i Društva psihologa Istre.