AKO ZNANSTVENIK ŽELIŠ BITI, MORAŠ NEŠTO VAŽNO OTKRITI!, Žarko Udiljak, Ana Vukelić, Jelena Gali ( u suradnji sa studentima šeste godine Dentalne medicine- Mia Vujević, Mirna Šimunović, Marina Bešlić, Lovro Putar, Ana Mačković

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 8:00 - 19:00
utorak 23.4.2024., 8:00 - 19:00

Mjesto održavanja:
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić, Orahovica

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole