Malim koracima do zvijezda,
voditelji: Emina Lulić, Martina Klarić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 9:00 - 11:00
srijeda 24.4.2024., 11:00 - 13:00
srijeda 24.4.2024., 13:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Đakovo, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, 31400 Đakovo

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Hol kat

Detalji

Logičko – matematička inteligencija jedna je od devet vrsta inteligencije. Obuhvaća poznavanje i primjenu brojeva i matematičkih pojmova, rješavanje logičkih zagonetki i problema, uočavanje odnosa te uzročno – posljedičnih veza. Osobe s razvijenom matematičko – logičkom inteligencijom lako uočavaju vezu između uzroka i posljedice, dobre su u korištenju računalnih jezika i programa, kao i pronalaženju krivca u kriminalističkim pričama.

Cilj je ovih radionica upotrijebiti matematičko – logičku inteligenciju sudionika, ojačati njihovo samopouzdanje i razviti ljubav prema logici i matematici. Sudionici će, rješavajući postavljene probleme, uočiti da malim koracima mogu napredovati do zvijezda!

Biografija:

Martina Klarić, magistra matematike, završila je diplomski studij matematike na Fakultetu primijenjene matematike i informatike u Osijeku (tadašnji Odjel za matematiku). Tijekom studija radila je i kao asistent u nastavi za djecu s različitim intelektualnim poteškoćama u Osnovnoj školi u Đakovu. Nakon završetka studija, radila je kao nastavnica Matematike u osnovnim i srednjim školama, a trenutačno je zaposlena kao nastavnica Matematike u Gimnaziji A.G.Matoša u Đakovu.

Emina Lulić rođena je 21. listopada 1986. godine u Đakovu. Pohađala je i završila osnovnu školu J. A. Ćolnića u Đakovu, Gimnaziju A. G. Matoša, Đakovo te upisala studij matematike na Odjelu za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Sveučilišni diplomski studij matematike završila je 2011. godine te stekla akademski naziv - magistra matematike, smjer: Poslovna i financijska matematika. Osim toga, na Filozofskom fakultetu u Osijeku stekla je pedagoško-psihološku izobrazbu. Kao nastavnica Matematike radi već 11 godina u Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo. Predaje redovnu i izbornu nastavu Matematike te fakultativnu nastavu Financijske pismenosti. U svom radu primjenjuje suvremene metode poučavanja, uvodi nove strategije i nastoji učenicima približiti matematičke koncepte modelirajući probleme iz svakodnevnog života matematičkim alatima.