Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Dijagnoze u bojama, Lidija Medven Zagradišnik, Branka Artuković, Andrea Gudan Kurilj, Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann, Dunja Vlahović, Iva Ciprić, Nikola Serdar, Vida Eraghi

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 9:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Zavod za veterinarsku patologiju

Detalji

Histopatološki preparati uz pomoć brojnih metoda bojenja omogućuju identifikaciju patoloških promjena kao što su tumori ili upalni procesi. Ova izložba će pružiti jedinstvenu priliku da zavirite u fascinantni svijet tkiva i organa kroz objektiv mikroskopa. Kroz niz impresivnih mikrofotografija, istražit ćemo različite patološke procese, od najjednostavnijih do najkompleksnijih. Razvoj tehnologije nam je omogućio da sliku ispod mikroskopa prenesmo i na veće ekrane.

Biografija:

Lidija Medven Zagradišnik

Dr. sc. Lidija Medven Zagradišnik rođena je 1983. u Zagrebu, gdje je završila osnovu školu i opću gimnaziju. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2002. godine na kojemu je diplomirala 2010. godine. Nakon završenog fakulteta odradila je pripravnički staž nakon čega polaže stručni ispit za doktoricu veterinarske medicine. Od 2013. godine zaposlena je na mjesto asistentice na Zavodu za veterinarsku patologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje 2014. godine upisuje doktorski studij iz Veterinarskih znanosti. Doktorirala je 2019. godine na temu „Ekspresija tumorskih čimbenika iz porodica ciklooksigenaze i integrina u dobroćudnih i zloćudnih melanocitnih tumora pasa“. Specijalistički studij iz Veterinarske patologije upisala je 2017. godine , a završila u veljači 2019. godine čime je stekla akademski naziv sveučilišne magistre veterinarske patologije. Od 2020. godine izabrana je na mjesto poslijedoktorandice. Aktivno sudjeluje u nastavi kao i rutinskom kliničkom radu Zavoda za veterinarsku patologiju te istražuje patološke promjene domaćih i egzotičnih životinjskih vrsta koristeći  patoanatomsku, histopatološku, citološku, imunocitokemijsku, imunohistokemijsku i molekularne (PCR) metode. Autorica je ili koautorica osamdesetak stručnih i znanstvenih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima kao i zbornicima s domaćih i međunarodnih skupova. Članica je Hrvatske veterinarske komore i Europskog društva veterinarskih patologa.

 

Branka Artuković

 

Andrea Gudan Kurilj

 

Ivan-Conrado Šoštarić-Zuckermann

 

Dunja Vlahović

 

Iva Ciprić

 

Nikola Serdar