Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Kako nam razvoj umjetne inteligencije pomaže u svakodnevnom radu, Petar Kostešić, Valentina Plichta, Petra Dmitrović, Iva Kuzman, Marija Prugovečki, Marta Gmaz, Mirta Paić Radovniković, Nina Kukoč, Petra Ricijaš, Valentina Kos

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 9:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
radionica, prezentacija, izložba

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftamologiju

Detalji

Prva tematska jedinica (ortopedija):

Postav povijesti liječenja lomova u životinja obuhvaća povijesni pregled razvoja implantata, od rudimentarnih improvizacija kojima se anegdotalno pomagalo unesrećenim životinjama, preko njemačke ovčarke – Kai, prve životinje u povijesti kojoj je 1943. godine operiran prijelom bedrene kosti, do modernih rješenja kojim se implantati i metode liječenja biraju i kroje uz pomoć računalnih programa. Posjetitelji će moći vidjeti antologijske i moderne implantate na postavu izložbe, kao i planirati liječenje loma na računalu uz pomoć računalnih programa za planiranje operacija. Sudionici će se moći okušati u postavljanju implantata na PVC cijev koja 'glumi' kost.

 

Druga tematska jedinica (oftalmologija):

Jeste li se ikada zapitali kako svijet izgleda kroz oči konja ili kameleona, te koliko je sam vid bitan životinjama? Ova radionica vam je sjajna prilika da stvari vidite u potpuno novom svjetlu! Oči životinjama pomažu da prežive u specifičnim uvjetima zbog čega su dijelovi oka i njihove funkcije različite kod različitih životinjskih vrsta. U ovoj radionici pokazat će se kako se životinje snalaze vidom u prostoru te kako se snalaze bez njega. Sudionici će sudjelovati u demonstraciji provjere vida i oftalmološkog pregleda psa te se iskušati u prepoznavanju poznatih predmeta bez korištenja vlastitog vida..

 

Treća tematska jedinica (anesteziologija):

Znate li kako životinje spavaju za vrijeme operacije? Kroz prikaz povijesti razvoja anestezije polaznici radionice naučit će o modernizaciji i razvoju anesteziološke opreme, od samih početaka do današnje inteligentne suvremene opreme.

Izložena životinjska pluća (svinje, za koje treba ishoditi etičku dozvolu) koristit će se u svrhu prikaza disanja životinje uz pojašnjenje mehaničke ventilacije tijekom anestezije, upotrebom modernih anestezioloških aparata.

Također će biti izložene različite veličine tubusa za male i velike životinje, uz prikaz slika ždrijela različitih životinja, kako bi se prikazale različitosti anatomske građe životinja.

Prikazati će se i primjeri snalažljivosti kojima se koristimo prilikom anestezije različitih vrsta. U zadnjem dijelu radionice mlađi sudionici moći će odabrati vrstu anestezije te na modelima iskušati se u anesteziološkim i operacijskim tehnikama.

Biografija:

dr. sc. Petar Kostešić rođen je 1. ožujka 1983.g u Zagrebu. Veterinarski fakultet završava 2009.  U rad Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju uključuje se volontiranjem od 2006.g , a 2012.g se zapošljava kao stručni suradnik na FP7 projektu Bio-Comet. Od 2016. zaposlen je kao asistent, a 2019. brani doktorski rad pod nazivom Analiza suphondralne kosti koljena ovce nakon transplantacije autolognoga hrskavično-koštanog presatka uzgojenoga u bioreaktoru. Sudjelovao je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata iz područja tkivnog inženjeringa (FP7 Bio-Comet, Horizon 2020 BioChip, HZZZ SECRET). Završio je brojne tečajeve i redovito posjećuje kongrese sa temom kirurgije i ortopedije malih životinja, čime se i danas bavi na Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju.

 

dr. sc. Valentina Plichta rođena je 22. svibnja 1984. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Od 2011. godine zaposlena je u Klinici za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu u suradničkom zvanju stručni suradnik, od 2016. godine u suradničko zvanju asistent, a kao poslijedoktorand zaposlena je 23. veljače 2022.  Doktorski studij na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2016. godine, te stječe titulu doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarska medicina na temu  „Utjecaj gastoezofagealnoga refluksa na čvrstoću šava ezofagotomije svinja – ex vivo studija “. Znanstveno i stručno područje rada poslijedoktorandice dr.sc. Valentine Plichte  usmjereno je na područje kirurgije malih mesoždera s naglaskom na oftalmologiju i anesteziju.

Glavnina objavljenih radova je iz područja kirurgije i anestezije malih životinja.

 

dr. sc. Petra Dmitrović rođena je 31.12.1989. godine u Zagrebu. Veterinarski fakultet završava 2015. godine. Od 2012. godine sudjeluje u radu Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju kao demonstrator i volonter, gdje se zapošljava 2016. godine kao stručni suradnik, a 2017. godine postaje asistentica na istoj Klinici, te 2018. godine upisuje doktorski studij iz Veterinarskih znanosti. Titulu doktora znanosti stječe 2023. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Utjecaj hiperosmolarne otopine manitola na dinamiku cerebrospinalnog likvora u svinja“. Posebno područje interesa su joj veterinarska anestezija i intenzivna medicina te 2019. godine odlazi u Sveučilišnu veterinarsku bolnicu Liège u Belgiji na trogodišnji residency program specijalizacije iz područja veterinarske anestezije i analgezije. Od 2022. godine sudjeluje u radu časopisa Frontiers in Veterinary Science kao gostujući urednik sekcije „Pain assessment and management in small animals“.

 

Iva Kuzman

 

Marija Prugovečki

 

Marta Gmaz

 

Mirta Paić Radovniković

 

Nina Kukoč

 

Petra Ricijaš

 

Valentina Kos