Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Značaj kukaca u prirodi, Ivan Juran, Maja Čačija, Ivana Pajač Živković, Helena Virić Gašparić, Sandra Skendžić, studenti Entomološke grupe Agronomskog fakulteta

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 12:00 - 14:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Zašto su kukci važni? Sastavni su dio ekosustava i prirodnog svijeta o kojemu ovisimo te doprinose okolišu kroz brojne procese:

1.)        oprašivanje biljaka, proces neophodan za razmnožavanje niza biljnih vrsta

2.)        razgradnju organske tvari na anorganske koji biljkama služe za ishranu te tako pridonose ciklusima kruženja i asimilacije tvari u prirodi

3.)        izvor su hrane životinjama i ljudima - mnoge ptice, ribe i sisavci hrane se prvenstveno kukcima - bez njih bi se naši ekosustavi urušili

4.)        pokazatelji su promjena okoliša i onečišćenja

5.)        neki kukci su fitofagne vrste - štetnici u poljoprivredi i šumarstvu

 

Tijekom radionice na zabavan, zanimljiv i edukativan način omogućit ćemo posjetiteljima da upoznaju značaj te brojne pozitivne, ali i negativne uloge kukaca u prirodi.

Biografija:

Ivan Juran

Rođen je 27.8.1983. u Zagrebu. Završio je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Zaštita bilja. Radi kao izvanredni profesor na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Znanstveni interesi: entomologija, integrirana zaštita uljane repice od štetnika, digitalni sustavi u entomologiji, utjecaj sredstava za zaštitu bilja na pojavu korisnih kukaca.

 

Maja Čačija

Rođena je 21.7.1981. u Osijeku. Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer Molekularna biologija, a doktorirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao izvanredna profesorica na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Znanstveni interesi: entomologija, molekularna identifikacija vrsta, biološko suzbijanje i integrirana zaštita od štetnika.

 

Ivana Pajač Živković

Rođena je 18.8.1983. u Zagrebu. Završila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Zaštita bilja, te doktorirala 2012. na temi biologije, ekologije i genetike populacija jabukova savijača. Radi kao izvanredna profesorica na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Područje njezina znanstveno-istraživačkog rada jest entomologija, štetnici voćaka i vinove loze, taksonomska i molekularna identifikacija kukaca, te populacijska genetika poljoprivrednih štetnika.

 

Helena Virić Gašparić

Rođena je 23.2.1988. u Zagrebu. Završila je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Fitomedicina, a 2023. godine i doktorirala na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti. Radi kao asistentica na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. Znanstveni interesi: entomologija, fitofarmacija i ekotoksikologija.

 

Sandra Skendžić

Rođena je 19. 1. 1994. godine u Otočcu. Završila je preddiplomski studij Biljne znanosti te diplomski studij Fitomedicina na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme diplomskog studija sudjeluje kao član Entomološke grupe s kojom ostvaruje Rektorovu nagradu za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. Poslijediplomski studij Poljoprivredne znanosti upisuje 2020. godine te radi kao asistentica na projektu ˝Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama, AgroSPARC˝. Znanstveni interesi: entomologija, biljni stres, daljinska istraživanja, klimatske promjene i njihov utjecaj u poljoprivredi