Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Generativne metode umjetne inteligencije u oblikovanju tehničkih proizvoda, Petar Ćurković i Lovro Meštrić

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 10:00 - 10:45

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji

Oblici koje nalazimo u prirodi, poput grane drveta, krila ptice, ili običnog vala na moru, razlikuju se po svojoj složenosti od proizvoda poput stola, čaše, ili zupčanika. Možemo reći da su prirodni oblici složeniji, kompliciraniji, pa i zanimljiviji. Pojavom računalnih tehnologija za oblikovanje prostornih modela, inženjerima se pružila prilika u virtualnoj okolini napraviti oblike ograničene samo njihovom maštom. S druge strane, pojavom aditivnih tehnologija ili „3D printanja“, omogućila se izrada ovako složenih oblika, direktnim ispisom iz računalnog (CAD) modela i njihovom materijalizacijom na 3D printeru. U zadnje vrijeme, generativne metode umjetne inteligencije u stanju su, prema zahtjevima korisnika, samostalno stvoriti trodimenzionalne modele vrlo originalnih oblika, ali i jednako važno, originalnih mehaničkih svojstava.  Modeli mogu istodobno biti laki i čvrsti, deformirati se na neintuitivan način, i slično. U ovom predavanju prikazat će se primjena generativne metode temeljene na evolucijskim algoritmima u oblikovanju različitih tehničkih proizvoda, na kraju spojenih u funkcionalnu robotsku ruku. Prikazat će se po čemu su računalno generirani oblici ugrađeni u robota bolji od onih koje je oblikovao čovjek. Ukratko će se pojasniti kako metoda radi, što se zahtijeva od korisnika, koja su njezina ograničenja, ali i koje su prednosti u odnosu na standardni pristup oblikovanju i proizvodnji.

Biografija:

Petar Ćurković izvanredni je profesor fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta U Zagrebu, pri Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. Područje interesa obuhvaća primjenu metoda umjetne inteligencije za rješavanje složenih tehničkih problema poput izrade konstrukcija optimiranih svojstava, oblikovanja mekih robotskih sustava, te planiranja kretanja višerobotskih sustava.

Petar Ćurković svoje poslijedoktorsko usavršavanje proveo je kao stipendist zaklade Fulbright na sveučilištu Cornell, Ithaca, SAD, gdje je i započeo istraživanja u području sinteze konstrukcija temeljenoj na metodama umjetne inteligencije. Na FSB-u sudjeluje u izvođenju nastavnih sadržaja na svim razinama, te obnaša dužnost voditelja Laboratorija za inteligentne proizvodne sustave.

 

Lovro Meštrić student je diplomskog studija Robotike i mehatronike na FSB-u u Zagrebu. Uz fakultet, aktivno se bavi primjenom tehnologije 3D printanja za izradu različitih komponenti koje samostalno dizajnira. U završnom radu izradio je robota koji će biti prikazan u okviru ovog izlaganja.