Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Umjetna inteligencija u hematologiji, Inga Mandas Smoljanović

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 16:00 - 17:00

Mjesto održavanja:
Hrvatski institut za istraživanje mozga, Medicinski fakultet, Šalata 12

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole i odrasli

Detalji

Budućnost kliničke dijagnoze i liječenja hematoloških bolesti neizbježno će uključivati sustave temeljene na umjetnoj inteligenciji (AI) u rutinsku praksu. Nekoliko je studija pokazalo da se modeli temeljeni na umjetnoj inteligenciji već mogu koristiti za automatsko razlikovanje patoloških stanica, biti podrška analizi kariograma i ostalim molekularnim metodama, pridonoseći ranom otkrivanju hematološkog poremećaja i prognozi.

Kako bismo uz pomoć AI došli do dijagnoze,  ulazni podaci (npr. mikroskopske slike nakon punkcije, patohistološki nalaz, analiza mutacija) pretvaraju se u željeni izlaz (npr. klasifikacija tipa hematološkog poremećaja, prognostički rezultat),  slijedeći niz uputa. 

Standardizirani protokoli potrebni su za transformaciju generiranih podataka u strukturirane podatke koje će moći iskoristiti AI.

Biografija:

Inga Mandas Smoljanović

Prim.dr.sc. Inga Mandac Smoljanović diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2004. godine, gdje, nakon obvezatnog pripravničkog staža i položenog državnog ispita, 2004. godine započinje raditi kao znanstveni novak na Zavodu za farmakologiju. Specijalizant interne medicine na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice (KB) Merkur postaje 2006., a 2010. godine postaje specijalist interne medicine. Od 2013. godine je subspecijalist hematolog na Zavodu za hematologiju KB Merkur. Stručno se usavršavala u inozemstvu (6 mjeseci u Seattle Cancer Care Alliance/University of Washington Medical Center, Seattle, SAD). Doktorsku disertaciju obranila je 2020. godine. Od 2021. godine priznat joj je naziv primarijus, a iste je godine imenovana za za v.d. voditeljice Odjela za transplantaciju perifernih matičnih stanica i intenzivnu kemoterapiju Zavoda za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur. U nastavi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje od 2004. godine. Objavila je brojne radove u indeksiranim časopisima, a sudjelovala je u izradi nacionalnih smjernica za liječenje bolesnika sa sideropeničnom anemijom, mijelodisplastičnim sindromom i multiplim mijelomom. Pozvani je predavač na više domaćih kongresa i simpozija s međunarodnim sudjelovanjem te međunarodnih kongresa. Član je Upravnog odbora Hrvatskog društva za hematologiju, trenutno obavlja dužnost tajnice društva.