Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Hrvatska ekspedicija na Mars, Dalibor Paar

Datum i vrijeme:
četvrtak 25.4.2024., 18:00 - 19:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

"Planiranje ekspedicije na Mars izvrsna je tema kojom se učenike i odrasle može inspirirati u smjeru STEM područja. AI nam može pri tome pomoći u vizualizaciji i razradi mnoštva zadataka koje treba riješiti u okviru organizacije svemirske ekspedicije.

Jedan od glavnih zadataka suvremenog obrazovanja je inspirirati učenike u smjeru važnih tematika današnjice i pokazati im da znanja i vještine koja stječu u školi imaju primjenu u realnom životu i u zanimanjima kojima se mogu baviti."

Biografija:

Dalibor Paar

Izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar zaposlen je na Fizičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je u području fizike čvrstog stanja, a danas sudjeluje u istraživanjima u području fizike okoliša s naglaskom na procese u kršu na površini i u podzemlju, pitanja klime, vode,  leda i transporta zagađenja. Angažiran je i u području popularizacije znanosti s naglaskom na primjenu novih metoda u obrazovanju od rane dobi u vrtiću do cjeloživotnog učenja.