Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Ne bacajte koru citrusa! Izolirajte eterično ulje!, Maja Dent, Antonela Ninčević Grassino, Lana Klaić, Martina Čosić, Vedrana Jakuš-Mejarec

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 10:00 - 12:00

Mjesto održavanja:
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Laboratorij za analitičku kemiju (V. kat) Zavoda za kemiju i biokemiju

Detalji

Kora citrusa u kućanstvu predstavlja otpad a može se iskoristiti za dobivanje eteričnog ulja. Kora citrusa zbog svog biološki aktivnog sastava predstavlja vrijedan supstrat za proizvodnju eteričnog ulja. Na radionici imati ćete priliku vidjeti postupak izolacije eteričnog ulja iz kore citrusa te postupak izdvajanja eteričnog ulja, hidrolata i vodenog ostatka nakon završetka procesa vodene destilacije. Sudionicima radionice biti će detaljno prezentiran postupak izolacije eteričnog ulja iz kore citrusa te će imati prilike uživo vidjeti, opipati i pomirisati biljni materijal, eterično ulje i dobiveni hidrolat i vodeni ostatak. Također, upoznati će se s kemijskim sastavom dobivenog eteričnog ulja i hidrolata kore citrusa te na koji način se određuje kemotip na osnovu kemijskog sastava glavnih sastavnica određenog eteričnog ulja što je bitno znati prilikom odabira i korištenja eteričnih ulja.

U nastavku, uživo će se prikazati postupak UV-Vis spektrometrijskog određivanja udjela polifenolnih spojeva u eteričnom ulju, hidrolatu i vodenom ostatku kore citrusa. Tako pripremljeni vodeni ostaci, hidrolati i eterično ulje kore citrusa zbog vrijednog biološki aktivnog sastava predstavljaju vrijedan supstrat za njihovu inkapsulaciju i proizvodnju jestivih filmova te će kao takvi biti korišteni u okviru radionice „Ne bacajte koru citrusa! Priredite funkcionalne jestive filmove!“.

Biografija:

Maja Dent

http://www.pbf.unizg.hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_analiticku_kemiju/maja_dent

 

Antonela Ninčević Grassino

http://www.pbf.unizg.hr/zavodi/zavod_za_kemiju_i_biokemiju/laboratorij_za_analitičku_kemiju/antonela_nincevic_grassino

 

Lana Klaić

 

Martina Čosić

 

Vedrana Jakuš-Mejarec